SEARCHING FOR A KIND OF SHORT STORY IN LETTERS

Is it a “genre” Iván Mándy was not interested in?

  • Éva HÓZSA Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Keywords: mail types, letter speech, selection, materiality, name variants, critical attitude, identity

Abstract

Iván Mándy’s selected letters were published for the 100th anniversary of his birth, which is a volume of “literary genres” the author himself was less interested in. “Selected” is in inverted comas because it does not mean that the letters were selected, but rather refers to the ones not yet found, that is, to the problem of the collection being incomplete. The study primarily focuses on the relationship between Mándy’s texts and their context in relation to the letters, as well as the communication network which developed between the writer and his pen mates. A number of literary historical and cultural policy moments can be found in these letters sent and received. Condensed statements woven into the texts often induce literary and cultural discourse, including those that disregard the stereotypes associated with the Mándy opus. Ferenc Darvasi attained and edited the letters he had sent, dedications, pictures and illustrations attained from private and public collections.

References

Bengi László. 2018. Tér és hang Mándy Iván Előadók, társszerzők című kötetében. In Séta közben. Tanulmányok Mándy Iván életművéről, szerk. Bengi László és Vörös István. 33–43. Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság.
Darvasi Ferenc. 2015. Köztünk vagy. Beszélgetések Mándy Ivánról. 45–62, 63–82, 213–223. Budapest: Corvina Kiadó.
Erdődy Edit. 1992. Mándy Iván. Kortársaink. Budapest: Balassi Kiadó.
Györffy Miklós. 2018. A pálya végén. Széljegyzetek Mándy Iván kései novelláihoz. In Séta közben. Tanulmányok Mándy Iván életművéről, szerk. Bengi László és Vörös István. 25–30. Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság.
Hózsa Éva. 2003. A novella új neve. Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegközi értelmezése. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Jenny, Laurent. 2008. Hipertext és teremtés. Egy nagyelbeszélés születése. Ford. Bene Adrián. In Narratívák 7. Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában, szerk. Fenyvesi Kristóf és Kiss Miklós. 58–67. Budapest: Kijárat Kiadó.
Mándy Iván. 2018. Válogatott levelezése. „Szeretve tisztelt főcsatár”. Válogatta és sajtó alá rendezte Darvasi Ferenc. Budapest: Magvető Kiadó.
Sághy Miklós. 2009. A fény retorikája. A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban. Szeged: Tiszatáj Könyvek.
Szabó G. László. 2018. A Főcsatár személyes írásai. Mándy Ivánné: „Minden levél az én egyetértésemmel került be a könyvbe. De még van majdnem ennyi.” Új Szó, dec. 9. ujszo.com/kultúra/-a focsatar-szemelyes-irasai (2019. máj. 29.)
Tarján Tamás. 1996. Utószó. In Tizenegy dressz. Focinovellák, szerk. Tarján Tamás. 313–315. Budapest: General Press.
Vörös István. 2018. Az ötvenes évek betolat a Mándy-művekbe, avagy egy korszak modellt ül az írónak. In Séta közben. Tanulmányok Mándy Iván életművéről, szerk. Bengi László és Vörös István. 17–24. Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság.
Z. Varga Zoltán. 2018. A kompozícióba szőtt didaxis: a szereplők narratív-strukturális funkciója az ideológiai nézőpont kialakításában: Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz. Hungarológiai Közlemények 19 (4): 15–29.
Published
09. 09. 2019.
Section
Članci