THE SIGNIFICANCE OF LEGAL TERMINOLOGY AS A MODERN DISCIPLINE IN ENHANCING THE CLARITY OF LEGAL DOCUMENTS AND LEGAL COMMUNICATION

  • Gabriella NÉMETH Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Hungarian Office for Translation and Attestation Ltd. Budapest, Magyarország
Keywords: language mediation, building terminology databases, term, clarity, IUSTerm, Hungarian language

Abstract

Language service providers face new challenges as a result of recent global technological developments. The Hungarian Office for Translation and Attestation (OFFI) answers these challenges by offering modernised solutions ensuring access to quality assured language mediation services and enhancing positive customer experiences. OFFI’s terminology development projects also serve this goal. In the terminology database of the state-owned Hungarian translation office, we work out the most important terms of the Hungarian legal system and public administration. These terms are not only necessary for translators, interpreters and those working in judicial proceedings (judges, lawyers, judicial experts and others involved) when they are engaged in judicial language mediation activities in Hungary but may also provide useful language contents for international (legal) comparisons.

References

Fóris Ágota–Bölcskei Andrea szerk. 2019. Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. Budapest: OFFI–L’Harmattan.
Hilóczki Ágnes–Fischer Márta–Szabó Csilla szerk. 2018. Fókuszban a fordítás értékelése. Budapest: BME–GTK–ITK.
Horváth Ildikó szerk. 2017. Tolmácsolás a bíróságon. Esettanulmányok a bírósági tolmácsolás gyakorlatából. Budapest: HVG–Orac.
Horváth Ildikó ed. 2018. Latest Trends in Hungarian Translation Studies. Budapest: Eötvös University Press.
Németh Gabriella. 2017. Az igazságügybe vetett közbizalom etikai keretei az igazságügyi szakértők, az állami szakértők, az állami végrehajtók és a hiteles tolmácsok és fordítók hazai működési modelljében. In Sántáné, Szakály Zsuzsanna szerk. Jog, erkölcs, etika. 59–73. Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Németh Gabriella. 2019. A közérthetőség etikájának jelentősége a jogalkotásban és a sablonizált szerződési feltételekben In Szoták Szilvia szerk. 150 éves az állami fordítószolgálat. 128–137. Budapest: OFFI Zrt.
Szoták Szilvia. 2019. 1869-től napjainkig – a 150 éves állami fordítószolgálat története. In Szoták Szilvia szerk. 150 éves az állami fordítószolgálat. 15–47. Budapest: OFFI Zrt.
Szoták Szilvia szerk. 2019. Diszciplínák találkozása – nyelvi közvetítés a 21. században. Budapest: OFFI Zrt.
Tamás Dóra Mária. 2017. Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át. Budapest: Eötvös Kiadó. (Második kiadás 2019-ben; njt.hu).
Tamás Dóra Mária. 2019. A terminológiai adatbázisok mint a terminológia-stratégia eszközei. In Fóris Ágota–Bölcskei Andrea szerk. 2019. Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. Budapest: OFFI–L’Harmattan.
Trócsányi László. 2019. Széljegyzetek egy emlékkötet lapjaira. In Szoták Szilvia szerk. 150 éves az állami fordítószolgálat. 9–15. Budapest: OFFI Zrt.
Published
09. 09. 2019.
Section
Članci