Using the Philther Method for Writing Theatre History

  • Magdolna JÁKFALVI Színház- és Filmművészeti Egyetem Budapest, Magyarország
Keywords: theatre history, theatre theory, Philther method

Abstract

The paper presents a research project that has created a methodology to reconstruct the theatrical events of the last 70 years. I was motivated by the recognition that the methodology of theatrical historiography prepares a web of interconnected past events based on stories of institutions and artists, and this historiography presents us with solid lines of processes. The cultural events of state-socialism are difficult to follow with this historiographical process-analysis, as the narratives that keep them in the memory are also censored narratives themselves, and the rewriting, loosing and counterfeiting of the memories present us with double history: the sites of memory of the official public sphere and those that remained from the local interpersonal spaces, or the “secondary public sphere”. The analysis of theatrical performances writes a micro-history based on the reconstruction of aesthetic values, and it achieves the perception and understanding of secret, hidden interrelations and rewritten phenomena by the impact-analysis of the events. The aim of my study is to present the method called Philther.

References

Allain, Paul, Harvie, Jen eds. 2013. The Routledge Companion to Theatre and performance. London–New York: Routledge.

Almási Miklós. 1969. A drámafejlődés útjai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Badiou, Alain. 2013. L’éloge du théâtre. Paris: Flammarion.

Bentley, Eric. 1998. A dráma útja. Ford. Földényi F. László. Pécs: Jelenkor.

Boris Groys, Boris. Towards New Realism. http://www.e-flux.com/journal/77/77109/towards-the-new-realism/ (2019. aug. 11.)

Bratton, Jacky. 2003. New Readings in Theatre History. Cambridge: CUP.

Carlson, Marvin. 1996. Performance: A Critical Introduction. London–New York: Routledge.

Carlson, Marvin. 2001. The Haunted Stage: The Theatre As Memory Machine. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Carlson, Marvin. 2009. Theatre is More Beautiful Than War. Iowa: UIP.

Fehér Ferenc. 1969. Még egyszer Brecht és Lukács viszonyáról – legendák nélkül. Új Írás (7): 89–98.

Fischer-Lichte, Erika. 2009. A performativitás esztétikája. Ford. Kiss Gabriella. Budapest: Balassi.

Foucault, Michel. 1999. Eltérő terek. In Nyelv a végtelenhez: Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Debrecen: Latin Betűk.

Háy Gyula. 1947. Emberi szó a színpadon. Budapest: Színháztudományi Intézet.

Hermann István. 1966. A modern színpad. Budapest: Színháztudományi Intézet.

Hites Sándor. 2016. A realizmus korai magyar fogalomtörténetéről. Irodalomtörténet (3): 263–299.

Jákfalvi Magdolna. 2005. Kettős beszéd – egyenes értés. In Művészet és hatalom: A Kádár-korszak művészete, szerk. Kisantal Tamás–Menyhért Anna. 94–108. Budapest: L’Harmattan–József Attila Kör.

Knoll, Hans szerk. 2002. A második nyilvánosság. Budapest: Enciklopédia.

Lehmann, Hans-Thies. 2009. A posztdramatikus színház. Ford. Schein et al. Budapest: Balassi.

Lukács, George. 1958. Il a su provoquer des crises salutaires... Europe, jan.–febr.

Major Tamás. 1969. Brecht időszerűsége. Új Írás, május.

Pavis, Patrice. 2006. Előadáselemzés. Ford. Jákfalvi Magdolna. Budapest: Balassi.

Pavis, Patrice. 2007. La mise en scène contemporaine: Origines, tendances, perspectives. Paris: Armand Colin.

Postlewait, Thomas. 2009. The Cambridge Introduction to Theatre Historiography. Cambridge: CUP.

Rancière, Jacques. 2011. A felszabadult néző. Ford. Erhardt Miklós. Budapest: Műcsarnok.

Rokem, Freddie. 2000. Performing History, Theatrical representations of the past in contemporary theatre. Iowa: UPI.

Schechner, Richard. 1984. A performance: Esszék a színházi előadás elméletéről. 1970–1976. Ford. Regős János. Budapest: Múzsák.

Schechner, Richard. 1985. Between Theater and Antropology. Pennsylvania: PUP.

Styan, J. L. 1981. Modern drama in theory and practice: Realism and naturalism.Cambridge: CUP.

Székely György et al. szerk. 1990. Magyar Színháztörténet I. Budapest: Akadémiai.

Szondi, Peter. 1979. A modern dráma elmélete. Ford. Almás Miklós. Budapest: Gondolat.

Wiles, David. 2003. A Short History of Western Performance Space. Cambridge: Cambridge University Press.

Young, James Edward. 1994. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. Michigan: Yale University Press.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci