Introduction to the World of Cruelty

Civilisation, supervisory power and cruelty in Géza Ottlik’s works

  • Tamás BARCSI Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék Pécs, Magyarország
Keywords: civilisation, supervision, cruelty, school, morality

Abstract

The paper examines Géza Ottlik’s novel School at the Frontier, as well as his other writings connected to the issue, along the concepts of civilisation, supervisory order and cruelty. It gives a survey of the power structure that allows for the cruelty in the boys’ military school which he presents in the novel, and he also deals in detail with the peculiarities of the moral view of the work. The study argues that Ottlik by presenting how a microcommunity functions reveals the “illusionary nature” of civilisation, namely, the fragility of the moral order of civilisation and the cruel human world hidden behind the „disguise” of external civilisation features.

References

Baberowski, Jörg. 2015. Felperzselt föld: Sztálin erőszakuralma. Ford. Győri László. Budapest: Európa.

Elias, Norbert. 2004. A civilizáció folyamata. Ford. Berényi Gábor. Budapest: Gondolat.

Foucault, Michel. 1990. Felügyelet és büntetés. Ford. Fázsy Anikó és Csűrös Klára. Budapest: Gondolat.

Hobbes, Thomas. 1999. Leviatán vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma. Első kötet. Ford. Vámosi Pál. Budapest: Kossuth.

Horkay Hörcher Ferenc. 2010. Isteni kegyelem és nemzeti történelem. Egy rejtélyes összefüggés Ottliknál. In Ottlik kadét történetei: Esszék. 85–113. Budapest: Kortárs.

N. Pál József. 2000. „…védeni egy kis várat…”. Kortárs 44 (2): 101–109.

Orthmayr Imre. 2013. Szerződéselmélet, aranykorelmélet, társadalomtudomány. Magyar Filozófiai Szemle 57 (1): 9–37.

Ottlik Géza. 1980. A regényről. In Próza. Budapest: Magvető. http://mek.oszk.hu/01000/01003/01003.htm (2019. júl. 10.)

Ottlik Géza. 1993. Buda. Budapest: Európa.

Ottlik Géza. 1994. Hajnali háztetők. In Hajnali háztetők: Minden megvan. 7–110. Budapest: Európa.

Ottlik Géza. 1995. Iskola a határon. Budapest: Magvető.

Ottlik Géza. 1999. Továbbélők. Pécs: Jelenkor.

Pinker, Steven. 2018. Az erőszak alkonya. Ford. Gyárfás Vera. Budapest: Typotex.

Szegedy-Maszák Mihály. 1994. Ottlik Géza. Pozsony: Kalligram.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci