Referential and Fictional Features in Márk Mezei’s Novel

Utolsó Szombat (The Last Saturday)

  • Erika BENCE Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék, Szerbia
Keywords: fictional, referential, body, soul, motifs, tropes

Abstract

The plot of the novel The Last Saturday (Utolsó szombat) by Márk Mezei is set in a real space and time, in a rather narrow framework: 14th January 1944, in a dilapidated apartment building in Budapest, 32 Nagyatádi Szabó Street. One protagonist, Aaron Rokeach, the Rebbe of Belz, is a historical character: his life references are known. The other protagonist, Magda, is a fictional character and – contrary to the Jewish Orthodox leader – she comes from an assimilate family, she is ignorant of the traditions of her religion, she is bisexual and an alcoholic. They both fall into a state of extreme loneliness generated by fear of being caught and destroyed: the Rebbe becomes a traitor leaving his community and brothers by faith, while Magda becomes a victim of love betrayal. They come into an identical life situation, only a few meters apart: nevertheless, the sense of fear erects an impenetrable wall between them. They never meet. This paper examines the motivic and tropological features of the narrative.

References

Anonim. 2018. Éjszaka a zsinagógában. Cultura. Kulturális magazin. 2018. jún. 19. https://cultura.hu/kultura-plusz/ejszaka-a-zsinagogaban/ (2019. aug. 18.)

Balázs András. A holokauszt árnyékában – Mezei Márk Utolsó szombat című regényéről. 168 óra. 2018. júl. 25. https://168ora.hu/kultura/a-holokauszt-arnyekabanmezei-mark-utolso-szombat-cimu-regenyerol-153471 (2019. máj. 2.)

Barthes, Roland. 1997. S/Z. Ford. Mahler Zoltán. Budapest: Osiris.

Bence Erika. 2011. A múlt horizontja: A történelmi regény műfaji változatai a XIX. századi magyar irodalomban. Újvidék: Forum.

Bence Erika. 2012. Barokk kor, barokk idő: új magyar „barokk” regény. Márton László: Testvériség I–III. In Uő: Arachné szőnyege: A magyar irodalom alakulástörténeti „szövevénye” a XVIII. század végétől napjainkig. 63–71. Újvidék: BTK–VMFK.

Bence Erika. 2018. Rituali kulturnog preoblačenja u romanu Neoplanta ili Obećana zemlja Lasla Vegela. In Drugost: Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije o književnom delu Lasla Vegela, održane 24. i 25. maja 2018. godine u Novom Sadu. Tekstove sa mađarskog jezika preveli: Arpad Vicko i Marta Palić. 41–57. Novi Sad: Akademska knjiga.

Bence Erika. 2019. Az árulás testi kényszere. Mezei Márk: Utolsó szombat. Bárka 26 (3): 108–111.

Benedek István Gábor. 1998. Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte… Budapest: Magyar Könyvklub.

Bényei Péter. 1999. A történelmi regény műfajkonstituáló tényezőinek meghatározási kísérlete. Studia Litteraria 37. 55–89.

Bényei Péter. 1999a. „El volt tévesztve egész életünk”. Esztétikai alapú létértelmezési kísérlet a történelmi regény műfaji konzekvenciái alapján. Kemény Zsigmond: A rajongók. Irodalomtörténet 30 (3): 441–465.

Bényei Tamás. 2005. Történelem és emlékezés a kortárs történelmi regényben. Alföld, 56 (3): 37–47.

Borsányi Schmidt Ferenc. 1998. A rébe, a tábornok és Budapest. Zsido.com. http://zsido.com/fejezetek/a-rebbe-a-tabornok-es-budapest/ (2019. aug. 18.)

Borsányi Schmidt Ferenc. 2006. A belezi hászidok és híres rebbéik. Remény 22 (2): http://www.remeny.org/remeny/2006-nyara-5766-tamuz-av-elul/borsanyi-schmidtferenc-a belzi-haszidok-es-hires-rebbeik/ (2019. febr. 10.)

Deutsch Gábor. 2008. Belz, az én kis városkám. Remény 24 (3): http://www.remeny. org/remeny/2008-tel/deutsch-gabor-belz-az-en-kis-varoskam (2019. febr. 10.)

Fináli Gábor. 2018. Mezei Márk regénye a bálványrombolással marad hűséges a zsidósághoz. KönyvesBlog (2018. szept. 4.) https://konyves.blog.hu/2018/09/04/ mezei_mark_regenye_a_balvanyrombolassal_marad_huseges_a_zsidosaghoz (2019.febr. 10.)

Freimovics, Chájim. [1996] 1998. Miért vonakodott elhagyni Magyarországot 1943-ban Reb Áron Rokéách, a belzi csodarabbi? (Bámáchne Háchárédi, Jerusalem, 1996.) Egység 33 (3): http://zsido.com/fejezetek/miert-vonakodott-elhagynimagyarorszagot-1943-ban-reb-aron-rokeach-a-belzi-csodarabbi/ (2019. febr. 10.)

Frye, Northrop. 1998. A kritika anatómiája. Ford. Szili József. Budapest: Helikon.

Gyáni Gábor. 2004. Történelem és regény: a történelmi regény. Tiszatáj 58 (4): 78–93.

Gyurkovics Tamás. 2017. Mengele bőröndje: Josef M. két halála. Budapest: Kalligram.

Halasi Zoltán. 2014. Isten megélhetése – Martin Buber: Haszid történetek. http://www.atlantiszkiado.hu/pdf/mancs_06_09_14.pdf (2018. máj. 30.)

Hcl. [Hegedűs Claudia]. 2018. Csendbörtönök. Olvass bele! A kultúrkirakat (2018. aug. 28.) https://olvassbele.com/2018/08/28/csendbortonok-mezei-mark-utolsoszombat/ (2019. máj. 2.)

Hegedűs Claudia. 2018. Döntő történelmi pillanatban hallgatni ugyanolyan fontos cselekedet, mint megszólalni. KönyvesBlog (2018. aug. 24.) https://konyves.blog.hu/2018/08/24/donto_tortenelmi_pillanatban_hallgatni_ugyanolyan_fontos_cselekedet_mint_megszolalni#more14197119 (2019. máj. 2.)

Lukács György. 1977. A történelmi regény. Budapest: Magvető.

Markiewicz, Henryk. 1968. Az irodalomtudomány fő kérdései. Ford. Bojtár Endre. Budapest: Gondolat.

Markovits Rodion. [1939] 2014. Reb Áncsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák. Reb Ancili şi alte povestioare despre evreimea oaşului. In Schiller Erzsébet: Kisgércétől a világhírig és vissza. 6–11. Ford. Felician Pop. Prefeță. 7–12. Kolozsvár–Cluj-Napoca: Kriterion Könyvkiadó–Editura Kriterion.

Márton László. 1985. Magyarázatok, jegyzetek és életrajzi adatok. Novalis: Heinrich von Ofterdingen. 173–195. Budapest: Helikon.

Mezei Márk. 2018. Utolsó szombat: Regény. Budapest: Kalligram.

Pap Károly szerk. 1934. Bevezető. Arany János-emlékkönyv II. Arany János Széptani jegyzetei: A költő halálának félszázados évfordulója alkalmából. 1–27. Budapest: MTA.

Pelle János. 2014. Az „idegen zsidók” és a m. k. Belügyminisztérium. Valóság: 57 (6): 34–48. http://epa.oszk.hu/02900/02924/00018/pdf/EPA02924_valosag_2014_6_034-048.pdf (2019. aug. 3.)

Rácz Péter. 1991. A haszidok világa. Pompeji 2 (1): 8–14.

Raj Ferenc. 2015. Belz, Budapest, Jeruzsálem: egy megmenekülés árnyoldala. Szombat: Zsidó kulturális és politikai folyóirat 27 (2). https://www.szombat.org/tortenelem/belz-budapest-jeruzsalem-egy-megmenekules-arnyoldala (2019. febr. 10.)

Scholem, Gershom. [1963] 1996. Martin Buber haszidizmus-értelmezése. Ford. Rácz Péter. Holmi 9. 1351–1364. http://epa.oszk.hu/01000/01050/00149/pdf/EPA01050_holmi_1996-09_1351-1364.pdf (2018. máj. 30.)

Toldi Éva. 2008. A múltreprezentáció lehetőségei. Újvidék: Forum.

Török Lajos. 2001. A történelem félreolvasása. Jókai Mór: Erdély aranykora. In Szegedy-Maszák Mihály–Hajdu Péter szerk. Romantika: világkép, művészet, irodalom. 242–259. Budapest: Osiris.

Zoltai Gusztáv. 2006. Tisztelgés Henryk Slawik előtt. Remény 1. http://www.remeny.org/remeny/2006-tavasz-5766-adar-niszan-ijjar/zoltai-gusztavtisztelges-henrykslawik-elott/ (2019. aug. 18.)

Zoltán Gábor. 2016. Orgia. Budapest: Kalligram.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci