The Shroud of the Poem

The impossible testimony of Ágnes Nemes Nagy’s late poetry

  • Kinga SAMU-KONCSOS Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola Pécs, Magyarország Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Eszék, Horvátország
  • János SAMU Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Keywords: objective poetry, primary narcissism, abjection

Abstract

Ágnes Nemes Nagy’s late poetry is driven back by the impossible desire to shroud (forget) the abject experience in the Kristeva sense to the limit moment where difference as the condition of signification and Self emerges. While the poem transcribes the subject becoming as a non-self to an almost-self, a self-to-be, in the objective testimony of Eső, hó (dalmát kutyák?) gőzölögnek the desire for the empty canvas of the non-self (purification rituals of continuous self-forgetfulness) identifies with mourning for the other. The failure to clear the narcissistic screen is in fact the preservation of the missing other’s/Other’s shroud. In this sense, this ultimate move demonstrates the weakness and power of objective poetry, the inability to testify, which is the testimony itself. The theoretical propositions of the analysis are mainly motivated by the writings of Julia Kristeva, Cynthia Chase and Georges Didi-Huberman.

References

Chase, Cynthia. 2004. Vágy és identifikáció Lacannál és Kristevánál. Ford. Darabos Enikő. Kalligram (4): 95–106.

Chase, Cynthia. 2005. „Áttétel” mint trópus és meggyőzés. Ford. Darabos Enikő. Kalligram (5–6): 136–153.

Darabos Enikő. 2008. Nem-játék: Nyelv, nemi szerepek, pszichoanalízis. Budapest: Jószöveg Műhely.

Derrida, Jacques. 2006. Hit és tudás: A „vallás” a puszta ész határain. Ford. Boros János és Orbán Jolán. Pécs: Brambauer Kiadó.

Didi-Huberman, Georges. 2013. Csillagrepedés: Beszélgetés Hantaival. Ford. Seregi Tamás. Budapest: Műcsarnok Nonprofit Kft.

Hernádi Mária. 2012. A névre szóló állomás: Nemes Nagy Ágnes prózakölteményei. Budapest: Szent István Társulat.

Kristeva, Julia. 2007. A szerelem abjektje. Ford. Gyimesi Júlia. Thalassa (2–3): 3–27.

Nemes Nagy Ágnes. 2004. Rilke-almafa. In Az élők mértana I.: Prózai írások. 386–403. Budapest: Osiris.

Žižek, Slavoj. 2011. A törékeny abszolútum: Avagy miért érdemes harcolni a keresztény örökségért? Ford. Hogyinszki Éva és Molnár D. Tamás. Budapest: Typotex.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci