HAPPINESS OF THE SICK

Gárdonyi Géza: Ki-ki a párjával

  • Gábor KOVÁCS Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék Veszprém, Magyarország
Keywords: tuberculosis in literature, 1918, short novel, narrative parallelism, the problem of counterpart

Abstract

The central problem in Géza Gárdonyi’s short novels is the following poetical principal: “a novelist must seek for the character-creator thrill – the trouble, misery, difficulties, and exigencies that distress the character’s substance” (Gárdonyi 1974, 77). In Gárdonyi’s short novel titled Ki-ki a párjával [Every Jack Will Get His Jill] (1918) the exigency is the tuberculosis. The narration analyses the acts of humans suffering from deadly disease. As the corporal disease becomes the allegory of the destruction of interpersonal relations in the text, the novel is turning to analyse the deformations of the soul. But the most dynamic semantic extension of the text is based on the production of the metaphors of tuberculosis and lungs that goes far beyond the allegoric meaning. In my essay I would like to reveal the mechanism of those metaphoric processes that produce the figural counterparts of the main characters affected by tuberculosis.

References

A Magyar Szent Korona Országainak 1901–1915. évi gümőkórhalálozása. 1925. Budapest: Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság.

Bahtyin, Mihail. 2007. A szó a regényben. Ford. S. Horváth Géza. In A tett filozófiája: A szó a regényben, szerk. Szergej Bocsarov. Budapest: Gond-Cura/Osiris.

Gárdonyi Géza. 1963. Ki-ki a párjával. In Aggyisten, Biri: Kisregények 1914–1922, szerk. Z. Szalai Sándor. 277–416. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Gárdonyi Géza. 1974. Mesterkönyv. In Titkosnapló, szerk. Z. Szalai Sándor. 51–147. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Gyulai Pál. É. n. Báró Kemény Zsigmond (1876). In Gyulai Pál munkái IV. 41–59. Budapest: Franklin-Társulat.

Jókai Mór. 1899. Fölhívás a magyar emberiséghez. Magyarország okt. 1. 3–4.

Keller Péter. 2015. Az élő Gárdonyi-arc. Budapest: Szent István Társulat.

Kovács Árpád. 2014. A „legújabb Gárdonyi”: Arccal Dosztojevszkij felé. A poétikai irányváltás kérdéséhez. Filológiai Közlöny (2): 245–281.

Kovács Gábor. 2011. A szó kényszerhelyzetben: Bevezetés Gárdonyi regénypoétikájába. Budapest: Gondolat Kiadó.

Müller Vilmos. 1904. A tüdővész szérumoltásokkal való gyógyítása és az új szérumoltó intézet. In Vasárnapi Újság 26. 439–440.

Ricoeur, Paul. 1995. A metaforikus folyamat. In Bibliai hermeneutika, ford. Mártonffy Marcell. 89–113. Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont.

Sík Sándor. 1928. Gárdonyi Géza. In Gárdonyi, Ady, Prohászka. 15–130. Budapest: Pallas Rt. Kiadása.

Somogyi Lajos. 1903. A mi szanatóriumunk. Vasárnapi Újság 51. 853–854.

Sontag, Susan. 1983. A betegség mint metafora, ford. Lugosi László. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Szegedy-Maszák Elemér. 1907. A tuberkulózis. Budapest: Franklin-Társulat.

Szmirnov, Igor. 2007. A rövidség értelme. Ford. Szitár Katalin. In A regény és a trópusok, szerk. Kovács Árpád. 417–425. Budapest: Argumentum Kiadó.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci