LANDSCAPE IN PROSE

The Poetics of Mood in Zsigmond Justh’s Short Novel: Artist Love

  • Beáta NAGY ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Budapest, Magyarország
Keywords: the novel that reflects itself, emotional disposition and attitude, landmood, the melancholy of the fin de siècle

Abstract

The transformation of one of the most important genres of Hungarian literature at the turn of the 20th century, the short novel deforms all the other representatives of literary prose, and creates new narrative types. All these short novels (e.g. István Toldy: Anatole, János Asbóth: Álmok álmodója [Dreamer of Dream], Gyula Reviczky: Apai örökség [Paternal Inheritance]) analyse the possibilities and the difficulties of the narrative production of the subject. A considerable way to achieve this purpose is to introduce art and artists as the main character of the short novel. In my essay I would like to interpret the complex problem of the first Hungarian artist novel. The novel titled Artist Love by Zsigmond Justh confronts us with the difficulties of the verbal representation of all those emotions and moods that affect us when we experience art.

References

A magyar nyelv történeti etimológiai szótára, II. kötet. 1976. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Bodnár György. 1988. Tételek között szorongó tárgyiasság és impresszionizmus: Justh Zsigmond. In A mese lélekvándorlása: A modern magyar elbeszélés születése. 142–164. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Bori Imre. 1993. Justh Zsigmond művészregénye. In Prózatörténeti tanulmányok. 19–27. Újvidék–Budapest: Forum Kiadó–Akadémiai Kiadó.

Dian, Viktória. 2005. Description as self-reflection in Zsigmond Justh’s Művész szerelem. In Hungarian Studies 19/2., szerk. Szegedy-Maszák Mihály. 277–293. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Diószegi András. 1960. Justh Zsigmond (1863–1894). ItK (6): 652–673.

Gergye László. 2004. A szép analízise (Justh Zsigmond: Művészszerelem). In Az arckép mágiája: A magyar művészregény a XIX. és a XX. század fordulóján. 59–69. Budapest: Universitas Kiadó.

Halász Gábor. 1977. Magyar századvég. In Halász Gábor válogatott írásai. 347–389. Budapest: Magvető Kiadó.

Justh Zsigmond. 1977. Justh Zsigmond Naplója és levelei. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Justh Zsigmond. 2013. Művészszerelem. In Justh Zsigmond válogatott művei, szerk. Kiczenkó Judit. 195–272. Budapest: Ráció Kiadó.

Kardeván Lapis Gergely. 2015. Az első magyar művészregény. In Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 1885–1889. 94–120. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Doktori értekezés.

Lyka Károly. 1906. A képírás ujabb irányai. Budapest: Singer és Wolfner.

Lyka Károly. 1909. A modern festészet. In A művészet könyve: A képzőművészetek történeti és technikai fejlődése. 371–465. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Kiadása.

Németh G. Béla. 1985. Szemközt egy legendával. Justh Zsigmond epikája. In Századutóról – századelőről: Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. 220–237. Budapest: Magvető Kiadó.

Vigotszkij, Lev. 1969. Művészetpszichológia. Ford. Csibra István. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci