MIHÁLY BABITS AND THE TYPEWRITER – IN THE CONTEXT OF THE MEDIOLOGY OF LITERATURE

  • Zoltán SZÉNÁSI Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete Budapest, Magyarország
Keywords: medium, materiality, typewriter, textology, manuscript, machine

Abstract

Textology is fundamentally a practice-oriented activity. Yet, examples from Hungary and the world show that researchers involved in scholarly text editing have to face the challenges of dominant theories in literary studies from time to time. On the basis of practical experiences in critical editing of Babits’s poems, I examine in the following the impact the typewriter had on the creation of poems. In this analysis I rely on Friedrich Kittler’s mediological theses. My purpose is to demonstrate the opportunities available to describe the differences between typewriting and handwriting. Finally, from the perspective of literary history I mention the effects and traits of mechanization – also present in mediology – on Babits’s thinking and poetic worldview.

References

Babits Mihály. 1927. Nyilatkozik a Halálfiairól. Pesti Napló, ápr. 9. 10.

Babits Mihály. 1978. Ágoston. In Uő. Esszék, tanulmányok. 1. kötet. Sajtó alá rendezte Belia György. 472–498. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.

Babits Mihály. 1978a. A másik Amerika. In Uő. Esszék, tanulmányok. 2. kötet. Sajtó alá rendezte Belia György. 345–348. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.

Babits Mihály. 1978b. Az írástudók árulása. In Uő. Esszék, tanulmányok. 2. kötet. Sajtó alá rendezte Belia György. 207–234. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Babits Mihály. 1978c. Dante fordítása: Műhelytanulmány. In Uő. Esszék, tanulmányok. 1. kötet. Sajtó alá rendezte Hibsch Sándor–Pienták Attila. 269–289. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.

Babits Mihály. 2002. Elza pilóta vagy. Sajtó alá rendezte Buda Attila. Budapest: Magyar Könyvklub.

Babits Mihály. 2003. Babits Mihály levelezése: 1911–1912. Sajtó alá rendezte Sáli Erika. Budapest: Magyar Könyvklub.

Babits Mihály. 2010a. Bergson filozófiája. In Uő. Esszék, tanulmányok, kritikák: 1900–1911. Sajtó alá rendezte Hibsch Sándor–Pienták Attila. 324–349. Budapest: Argumentum Kiadó.

Babits Mihály. 2010b. Shakespeare egyénisége. In Uő. Esszék, tanulmányok, kritikák: 1900–1911. Sajtó alá rendezte Hibsch Sándor–Pienták Attila. 206–232. Budapest: Argumentum Kiadó.

Babits Mihály. 2011. Babits Mihály levelezése: 1918–1919. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos. [Budapest]: Argumentum Kiadó.

Babits Mihály. 2012. Babits Mihály levelezése: 1919–1921. Sajtó alá rendezte Majoros Györgyi–Tompa Zsófia. [Budapest]: Argumentum Kiadó.

Babits Mihály. 2014. Babits Mihály levelezése: 1921–1923. Sajtó alá rendezte Szőke Mária. A jegyzeteket írta Sipos Lajos. Budapest: Argumentum Kiadó.

Benjamin, Walter. A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html (2019. szept. 26.)

Bisztray Gyula. 1928. Négyszemközt Babits Mihállyal. Az Ellenzék Melléklete, máj. 7. 1.

Cséve Anna–Kelevéz Ágnes–Melczer Tibor–Nemeskéri Erika–Papp Mária szerk. 1993. Babits Mihály kéziratai és levelezése: Katalógus. Budapest: Argumentum Kiadó–Petőfi Irodalmi Múzeum.

Eddington, Arthur Stanley. 2014. The Nature of the Physical World: Gifford Lectures of 1927. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Füzi Izabella. 2016. Babits és a korai (magyar) mozi. Apertúra website http://uj.apertura.hu/2016/tel/fuzi-babits-es-a-korai-magyar-mozi/ (2019. szept. 26.)

Kappanyos András. 2014. Egy filológiai regény vége. Holmi 26 (11): 1368–1384.

Kelevéz Ágnes. 1998. A keletkező szöveg esztétikája: Genetikai közelítés Babits költészetéhez. [Budapest]: Argumentum Kiadó.

Kittler, Friedrich. 1986. Grammophon, film, typewriter. Berlin: Brinkmann&Bose.

Kittler, Friedrich Adolf. 1990. Discourse networks 1800/1900. Ford. Michael Meteer–Chris Cullens. Stanford, California: Stanford University Press.

Kittler, Friedrich Adolf. 1999. Gramophone, Film, Typewriter. Ford. Geoffrey Winthrop-Young–Michael Wutz. Stanford, California: Stanford University Press.

Kittler, Friedrich. 2005. Jel és zaj távolsága. Ford. Lőrincz Csongor. In Bónus Tibor–Kelemen Péter–Molnár Gábor Tamás szerk. Intézményesség és kulturális közvetítés.454–474. Budapest: Ráció Kiadó.

Kittler, Friedrich. 2014a. Gramofon – film – írógép. Ford. Tóth-Cifra Júlia. Prae 15 (4): 74–94.

Kittler, Friedrich. 2014b. Lejegyzőrendszerek 1800/1900: Előszó. Ford. Zsellér Anna Prae 15 (4): 19–34.

Lengyel András. 2014. Írógép, írás, irodalom: Az írógéphasználat magyarországi történetéhez. Kalligram 23 (2): 78–94.

Sára Péter. 1983. Babits legkedvesebb tárgyai közt. In Kelevéz Ágnes szerk. Mint különös hírmondó: Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára. 389–404. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó.

Szűts Zoltán. 2013. A világháló metaforái: Bevezetés az új média művészetébe. Budapest: Osiris Kiadó.

Wellbery, David E. 2014. Előszó (a Lejegyzőrendszerek 1800/1900 amerikai kiadásához). Ford. Keresztes Balázs Prae 15 (4): 183–206.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci