LITERARY REPRESENTATIONS OF SUPERVISORY ORDER IN OTTLIK GÉZA AND IMRE KERTÉSZ’S NOVELS

  • Tamás BARCSI Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék Pécs, Magyarország
Keywords: supervision, civilisation, rebellion, school, concentration camp

Abstract

The author as a continuation of his study Introduction into the World of Cruelty: Civilisation, supervisory power and cruelty in Géza Ottlik’s works sums up the modes of cruelty found in the novel, and also shows how human order and world order are connected in the world of Géza Ottlik’s novels. He compares Ottlik’s main work with Imre Kertész’s Fatelessness, and points out the parallels which can be drawn between a cruel regime of surveillance and a concentration camp, or between the literary representation of them.

References

Angyalosi Gergely–Bán Zoltán András–Beck András–Radnóti Sándor. 2001. Irodalmi kvartett. In Az elbeszélés nehézségei: Ottlik olvasókönyv, szerk. Kelecsényi László. Budapest: Holnap.

Balassa Péter. 1982. Ottlik és a hó. Jelenkor 25 (5): 407–412.

Barcsi Tamás. 2017. Változatok a kegyetlenségre. Filozófiai vázlat a civilizáció és az embertelenség néhány kérdéséről I. Nagyerdei Almanach 7 (1): 1–40.

Barcsi Tamás. 2018. A kudarc lehetősége: Kertész Imre műveiről erkölcsfilozófiai szempontból. Partitúra 13 (2): 23–68.

Barcsi Tamás. 2019. Bevezetés a kegyetlenség világába: Civilizáció, felügyeleti hatalom és kegyetlenség Ottlik Géza műveiben. Hungarológiai Közlemények 20 (2): 64–83.

Cseke Ákos. 2017. Élet, öröm: A kései Foucault létezés-esztétikája. Műhely 41 (5–6): 58–64.

Elias, Norbert. 2004. A civilizáció folyamata. Ford. Berényi Gábor. Budapest: Gondolat.

Foucault, Michel. 2001. A szexualitás története III.: Törődés önmagunkkal. Ford. Sujtó László. Budapest: Atlantisz.

Frankl, Viktor E. 2013. …mégis mondj igent az életre!: Egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort. Ford. Kalocsai Varga Éva. Budapest: JEL.

Horkay Hörcher Ferenc. 1999. Számadás. Élet és Irodalom 43 (44): 14.

Kelecsényi László. 2013. Ottlik Géza életei: A megértés iskolája. Budapest: Fapadoskonyv.hu

Kertész Imre. 2002a. Sorstalanság. Budapest: Magvető.

Kertész Imre. 2002b. Kaddis a meg nem született gyermekért. Budapest: Magvető.

Kertész Imre. 2003. Felszámolás. Budapest: Magvető.

Kertész Imre. 2006. K. dosszié. Budapest: Magvető.

Korda Eszter. 2005. Ecset és toll: Az Ottlik-próza vizuális narrációja. Budapest: Fekete Sas.

Levi, Primo. 1990. Akik odavesztek és akik megmenekültek. Ford. Betlen János. Budapest: Európa.

Levi, Primo. 1994. Ember ez? In Ember ez?: Fegyvernyugvás. Ford. Magyarósi Gizella. Budapest: Európa.

Margócsy István. 2002. „Minden nincs meg”: A megfogalmazás kalandja. In Az értelmezés szükségessége: Tanulmányok Kertész Imréről, szerk. Scheibner Tamás, Szűcs Zoltán Gábor. 199–210. Budapest: L’Harmattan.

Nagy Edit. 2014. A világba vetett bizalom és az idiotikus honvágy. Párhuzamok Ottlik Géza és Kertész Imre regényvilágában. Irodalomismeret 3. http://www.irodalomismeret.hu/files/2104_3/nagy_edit.pdf (2019. júl. 10.)

N. Pál József. 2000. „…védeni egy kis várat…”. Kortárs 44 (2): 101–109.

Ottlik Géza. 1993. Buda. Budapest: Európa.

Ottlik Géza. 1994a. Apagyi. In Hajnali háztetők: Minden megvan. 383–388. Budapest: Európa.

Ottlik Géza. 1994b. A Drugeth-legenda. In Hajnali háztetők: Minden megvan. 113–132. Budapest: Európa.

Ottlik Géza. 1994c. Hajnali háztetők. In Hajnali háztetők: Minden megvan. 7–110. Budapest: Európa.

Ottlik Géza. 1995. Iskola a határon. Budapest: Magvető.

Ottlik Géza. 1999. Továbbélők. Pécs: Jelenkor.

Sümegi István. 2006. A boldogság íze: Ottlik Géza történetei. Pécs: Jelenkor.

Szegedy-Maszák Mihály. 1994. Ottlik Géza. Pozsony: Kalligram.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci