CANONIZATION STRATEGIES – ISSUES OF TRANSLATION-LITERATURE

The Hungarian Anthological representation of modern Yugoslavian prose

  • Kornélia FARAGÓ Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék, Szerbia
Keywords: anthology, translation literature, strategies of canonization

Abstract

The lecture, problematizing the editorial concepts of anthologies of translation that mediate the modern Yugoslav narrative literature, looks at the way in which the canonization strategies work during the sixties of the 20th century. It takes into account the phenomena associated with contemporary cultural habits, the penetration of the canonical forms of culture based on relevant sources and organized on an ideological basis. It deals with canonical „rescue” attempts, the locking of transpositions, the narrative divisions withdrawn from the selection (Mai jugoszláv elbeszélők, 1960), the alliances created in the sense of canonization, and the more active initiatives (Kísértő igazság: Mai jugoszláv elbeszélők, 1969) and the drawing of the new horizons related to the magazines called gravity centers (Borislav Pekić, Branimir Šćepanović, Antun Šoljan, Filip David, Svetozar Vlajković), that intend to locate the followers of „the paths of modern European literature” in the frames of an anthology.

References

András Sándor. 1991. Amerikai költők magyarul. Holmi (10): 1372–1376.

Dudás Kálmán vál. 1958. Klasszikus jugoszláv elbeszélések. A jegyzeteket írta Hadrovics László. Ford. Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Hadrovics László, Vujicsics D. Sztoján. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Györe Géza. 2019. A horvát és a szerb irodalom magyar recepciója: Bibliográfia. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Hadrovics László. 1958. Jegyzetek. In Dudás Kálmán vál. Klasszikus jugoszláv elbeszélések. Ford. Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Hadrovics László, Vujicsics D. Sztoján. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Kappanyos András. 2002. Avantgárd és kanonizáció. Buksz (4): 48–58.

Kirn, Gal. 2010. Emlékezés a partizánokra, avagy elmélkedés a partizánságról? Híd (8–9): 133–149

Szegedy-Maszák Mihály. 1995. A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. In Minta a szőnyegen. 76–89. Budapest: Balassi.

Szegedy-Maszák Mihály. 2008. A kánon mibenléte: Remekmű és fejlődéstörténet. In Megértés, fordítás, kánon. 122–141. Pozsony: Kalligram Kiadó.

Sztepánov Predrág vál. 1969. Kísértő igazság: Mai jugoszláv elbeszélők. Utószó Sztepánov Predrág. Ford. Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Illés Sándor, Végh Katalin, Vidovity Erzsébet. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Vujicsics D. Sztoján vál. 1960. Mai jugoszláv elbeszélők. Utószó és jegyzetek Vujicsics D. Sztoján. Ford. Bán Gézáné, Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Horváth Miklós, Illés Sándor. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci