TRANSLINGUALISM, TRANSLATION, CANON

  • Éva TOLDI Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék, Szerbia
Keywords: translingualism, multiple identity, Vojvodinian culture background, translation

Abstract

The paper analyses the novel Tauben fliegen auf by Melinda Nadj Abonji. The novel describes the life of a family that emigrated to work in Switzerland, while the reader also learns about the history of the region after World War II. The paper reveals how the novel is permeated by the author’s translingual experience, how it defines the multiple national identity of the characters, and the poetic procedures which she uses to build the complex pattern of their experience of the sense of belonging. The book has been translated into several languages. The lecture parallels the characteristics of the German text with the Hungarian and Serbian translations. By analysing the Galambok röppennek föl and Golubije srce, the paper seeks the answer to questions of how the variations of identity in the novel are reflected in the cultural environment it presents.

References

Becker, Tobias. 2010. Hier wachsen Ihnen Hörner beim Lesen! Spiegel On-line. http.//www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,721656-9,00.html. (2019. ápr. 4.)

Bence Erika. 2015. Szabad-e fogatlan szájjal nevetni? Magyar Szó, Kilátó, okt. 17–18. 24–25.

Boldog Gyöngyi. 2009. Célközönség és fordítói stratégiák. Fordítástudomány 11 (1): 84–100.

Diener, Andrea. 2010. Ein Krieg ist ein Krieg, ein Arbeitslager ist ein Arbeitslager. Frankfurter Allgemeine Zeitung, szept. 10. http.//www.faz.net/artikel/C30347/melinda-nadj-abonji-tauben-fliegen-auf-ein-krieg-ist-ein-krieg-ein-arbeitslagerist-ein-arbeitslager-30306615.html (2019. ápr. 3.)

Gauss, Karl-Markus. 2010. Melinda Nadj Abonji. Tauben fliegen auf. Vervehungen des Glücks. Süddeutsche Zeitung, okt. 5. http.//www.sueddeutsche.de/kultur/melindanadj-abonji-tauben-fliegen-auf-verwehungen-des-gluecks-1.1008263 (2019. ápr. 5.)

Heltai Pál. 2009. Fordítás, relevancia, feldolgozás. Fordítástudomány 1–2. 13–28.

Klaudy Kinga. 2007. Nyelv és fordítás. Budapest: Tinta.

Müller, Uli. 2010. Financial Times Deutschland, jan. 18. https.//masterplanet.ch/melinda/pressespiegel/tauben-fliegen-auf (2019. ápr. 4.)

Nadj Abonji, Melinda. 2010. Tauben fliegen auf. Salzburg und Wien: Jung und Jung.

Nadj Abonji, Melinda. 2012a. Galambok röppennek föl. Ford. Blaschtik Éva. Budapest: Magvető.

Nadj Abonji, Melinda. 2012b. Golubije srce. Ford. Dragoslav Dedović. Beograd: Laguna.

Pabis Eszter. 2014. Többnyelvűség, hibriditás és a kultúrák párbeszéde a modern svájci irodalmakban. Filológiai Közlöny jan. 5–28.

Pančić, Teofil. 2012. Bačko srce u procepu. Vreme, szept. 13. http.//www.vreme.com/cms/view.php?id=1072218 (2019. ápr. 10.)

Roguska, Magdalena. 2017. Identitásnarratívák kortárs magyar származású írónők prózájában. Hungarológiai Közlemények 18 (3): 25.

Szarvas Melinda. 2013. A közhely, és ami nem az. Kalligram 5. 91–94.

Szegedy-Maszák Mihály. 2008. Kétnyelvűség a huszadik századi irodalomban. In Uő. Megértés, fordítás, kánon. 398–409. Pozsony: Kalligram.

Szegedy-Maszák Mihály. 2013. Lehetetlen, de szükségszerű. In A mű átváltozásai. 182–208. Pozsony: Kalligram.

Szögi Csaba. 2012. Zürich retour. Sikoly 31–32. 172–175.

Toldi Éva. 2011a. Hovatartozás-tudat, nyelvváltás, poétikai tapasztalat. Korunk 11. 86–91.

Toldi Éva. 2011b. Vendégmunkások kávézója. Új Könyvpiac 7–8. 14–15.

Toldi, Eva. 2014. Estetika multikulturalizma. In Susret kultura: Sedmi međunarodni interdisciplinarni simpozijum, szerk. Ivana Živančević Sekeruš–Nebojša Majstorović. 385–391. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci