LEXICAL INTERFERENCE IN THE VOJVODINIAN VARIETY OF HUNGARIAN

  • Edit ANDRIĆ Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék, Szerbia
Keywords: interference, lexis, calque, phraseology, Hungarian, Serbian

Abstract

The concept of interference in linguistics refers to the phenomenon of one of two contact languages having a disturbing effect on the other. It is most common in heterogeneous national and linguistic communities. In the beginning it is the mother tongue which has a negative influence on the acquisition of the foreign or environmental language, whereas later the second language affects the use of the mother tongue. It is of utmost importance to address the issue of interference in Vojvodina and to monitor its tendencies. The paper presents interference phenomena affecting Hungarian as a minority language in Vojvodina, with special regard to lexical influences. This time it does not only tackle the issue of the excessive inflow and adaptation of Serbian words, but rather looks into the calquing of phraseological units and the extension of the meaning of the already existing Hungarian idiomatic expressions under Serbian language influence.

References

Andrić Edit. 1995. A szerb nyelvnek a vajdasági magyar nyelvre gyakorolt hatása. Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat: A 6. élőnyelvi konferencia előadásai. 235–245. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya.

Andrić, Edita. 1989a. Posredne i neposredne pozajmljenice u govoru novosadskih Mađara. O leksičkim pozajmljenicama: Zbornik radova sa naučnog skupa Strane reči i izrazi u srpskom jeziku sa osvrtom na isti problem u jezicima nacionalnih manjina. 397–403. Subotica: Gradska biblioteka Subotica i Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti.

Andrić Edita. 1989b. Srpskohrvatske reči i izrazi u rečniku vojvođanskih Mađara. Zbornik radova 5. Kongresa društava za uporednu gramatiku Jugoslavije. 628–633. Ljubljana: Zveza društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije.

Andrić, Edit. 2000. Közvetlen alaki tükrözés az újvidéki magyarok nyelvhasználatában. Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében: 10. élőnyelvi konferencia. 11–16. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya.

Andrić Edit. 2002. Szerb lexikai hatások a vajdasági magyar nyelvben. Iskolakultúra, 12 (10): 72–76.

Andrić Edit. 2004. A vajdasági magyar gyerekek nyelvhasználatában tapasztalható környezetnyelvi hatásokról. Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, szerk. P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit. 153–162. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Andrić Edit. 2010. Az idegen szavak adaptálása a magyar és a szerb nyelvben. Hungarológiai Közlemények 41 (2): 53–63.

Andric Edit. 2018. Alaki tükrözés az újvidéki magyar nyelvhasználatban. BeauBasin: GlobeEdit.

Andrić, Ivo. 1958. Travnička hronika: Konsulska vremena. Beograd: Svjetlost–Prosveta.

Andrić, Ivo. 1962. Elátkozott udvar. In Ivo Andrić válogatott művei III. Ford. Csuka Zoltán. Novi Sad: Forum Könyvkiadó.

Andrić, Ivo. 1962. Prokleta avlija. Beograd: Evro-Giunti.

Andrić, Ivo. 1962a. Híd a Drinán. Ford. Csuka Zoltán. Novi Sad: Forum.

Andrić, Ivo. 1962b. Na Drini ćuprija. Zagreb: Izdavačko knjižarsko preduzeće Mladost.

Andrić, Ivo. 1981. Omerpaša Latas: Sabrana dela Ive Andrića. Knjiga petnaesta. Udruženi izdavači Beograd: Prosveta, Zagreb: Mladost, Sarajevo: Svjetlost, Ljubljana: Državna založba Slovenije, Skopje: Misla, Titograd: Pobjeda.

Andrić, Ivo. 1983. Omér pasa. Ford. Csuka Zoltán. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Ándrics Ivo. 1956. Vihar a völgy felett: Travniki krónika. Ford. Csuka Zoltán. Budapest: Új Magyar Könyvkiadó.

Erdős Gábor. 1988. Újabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben. Magyar Nyelvőr 2. 143–148.

Matijevics Lajos. 1972. A vajdasági magyar diáknyelv. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

Vukov Raffai Éva. 2012. Az örökíró, a hémijszka és ami körülöttük van. Szabadka: Életjel.
Published
10. 12. 2019.
Section
Članci