ON THE HISTORY OF A GENRE: ABOUT THE ELEGY IN CONTEMPORARY HUNGARIAN

  • Dorottya SZÁVAI
Keywords: elegy, anti-elegy, elegiacal-ironic, genre canon, contemporary Hungarian poetry

Abstract

The study starts from the fact that the presence of the genre of elegy has recently strikingly increased in contemporary Hungarian poetry. So much so, that in the lyric output of the last few years we find many volumes that carry the genre marker even in their title. This paper gives an overview of the directions that recent researches on lyricism and genre theory have taken since the noteworthy ideas of New Criticism and the American deconstruction theory (De Man, Culler). The issue is considered in the context of contemporary European and American “new-elegy” of which one of the most dominant version is the so called self-elegy. The latter shows the poet sharply as an imprint of his age and geocultural identity. The study of the genre of elegy in the trend or more precisely trends of what is considered “postmodern” in contemporary Hungarian poetry also calls for a critical rethink of the question of the postmodern canon in this respect. All of this is discussed firstly in the context of Baudelaire’s, and secondly Rilke’s historical impact, which represent two differing but inevitable canons of modernity in the European history of the elegy genre.

Author Biography

Dorottya SZÁVAI

Pannon Egyetem
MFTK MANYI
Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Veszprém, Magyarország

References

Balajthy Ágnes–Borsik Miklós szerk. 2016. Turista és zarándok. Budapest: JAK–Prae.

Bodor Béla. 2006. „…Betonperon, a gazban cigarettás…” Kemény István Élőbeszéd című kötetéről. Litera, http://www. litera.hu/hirek/%E2%80%9E%E2%80%A6betonperon-a-gazbancigarettas%E2%80%A6%E2%80%9D (2017. szept. 25.)

Boka László. 2013. Egyszólamú kánon? Tanulmányok és kritikák. Budapest: Gondolat.

Culler, Jonathan. 2000. Aposztrophé. Helikon 46 (3): 370–389.

Culler, Jonathan. 2004. Líraolvasás. Ford. Füzi Izabella. In Retorikai füzetek I. Figurák, szerk. Füzi Izabella–Odorics Ferenc. Budapest–Szeged: Gondolat–Pompeji.

Forgách András. 2019. Takács Zsuzsa: A Vak Remény. Revizor https://revizoronline.com/hu/cikk/7476/takacs-zsuzsa-a-vak-remeny/ (2019. máj. 28.)

Frye, Northrop. 1998. A kritika anatómiája. Ford. Szili József. Budapest: Helikon.

Greene, Roland szerk. 1993. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics.Princeton: Princeton University Press.

Heller Ágnes. 2013. Mi a posztmodern – húsz év után. Alföld 54 (3): 3–13.

Maulpoix, Jean-Michel. 2018. Une histoire de l’élégie: poétique, historique, anthologie. Paris: Pocket.

Mohácsi Balázs. 2015. Az emlékezés hideg bugyraiban. Krusovszky Dénes: Elégiazaj. Műút https://www.muut.hu/archivum/14631 (2019. máj. 28.)

Németh Zoltán. 2012. A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája. Budapest: Kalligram.

Pettman, D. 2002. Thomas Pynchon. In Postmodernism: The Key Figures, szerk. Hans Bertens–Joseph Natoli. Malden–Oxford: Blackwell Pulishers Ltd.

Sorum, E. C. 2012. The Self-Elegy. In A Companion to Poetic Genre by Erik Martiny. 93–103. Chichester, Hoboken, N. J.: Wiley–Blackwell.

Spargo, R. C. 2010. The contemporary anti-elegy. In Wiesman, Karen. The Oxford handbook of the Elegy. 413–423. Oxford: Oxford University Press.

Szabó Gábor. 2013. „Vagyok, mit érdekelne”: Széljegyzetek Petrihez. Miskolc: Műút Könyvek.

Szávai Dorottya. 2009. Az emlékező „Te”. In Uő. A „Te” alakzatai. Budapest: Kijárat.

Szávai Dorottya. 2015. Az elégia visszavág. A kortárs magyar elégiáról. Vázlat. Filológiai Közlöny 61 (1): 73–84.

Szávai Dorottya. 2017. „…el is vagyok veszítve, / meg is vagyok találva”: Az elégia viszszatéréséről és az elégiko-ironikusról a kortárs magyar költészetben. Híd (9): 72–93.

Szávai Dorottya. 2019. Sátánná koronáztam magamat. Szabó Lőrinc és Baudelaire. In Örök véget és örök kezdetet: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Kulcsár-Szabó Zoltán, L.Varga Péter, Palkó Gábor. 307–331. Budapest: PIM–Prae Kiadó.

Todorov, Tzvetan. 1988. A műfajok eredete. In Tanulmányok az irodalomtudományok köréből, szerk. Kanyó Zoltán, Síklai István. Budapest: Tankönyvkiadó.

Wiesman, Karen szerk. 2010. The Oxford handbook of the elegy. Oxford: Oxford University Press.

Zieger, Melissa F. 1997. Beyond Consolation: Death, sexuality, and the changing shapes of Elegy. Ithaca and London: Cornell University Press.
Published
13. 01. 2020.
Section
Članci