AGE-DIFFERENCES IN UNDERSTANDING MOORE-PARADOX SENTENCES BY BILINGUAL CHILDREN

  • Krisztina Bartha
Keywords: bilingualism, Moore’s paradox, logical inconsistency, successive and simultaneous bilingualism

Abstract

Bilingual children show better developed cognitive and executive functions than their monolingual peers. In my research I investigate the characteristics of understanding Moore-paradox sentences in bilingual children. In these sentences statements contain logically inconsistent propositions. My research aims to understand the development of this ability in bilingual children. My questions are: When do bilingual children develop the understanding of sentences containing logical inconsistency? Does the type of bilingualism affect the development of understanding? My experiment involved 80 simultaneous and successive bilingual children aged 5-8 years, whose task was to identify sentences containing the Moore-paradox. My results confirm that simultaneous bilingual children develop this ability faster than successive bilinguals. While the majority of the simultaneous group understands them at 5-6 years of age, the successive groups’ understanding develops at the age of 7-8 years.

Author Biography

Krisztina Bartha

Partiumi Keresztény Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Nagyvárad, Románia

References

Adamikné Jászó Anna. 2006. Az olvasás múltja és jelene. Budapest: Trezor Kiadó.

Baron-Cohen, Simon–Swettenham, John. 1996. The relationship between SAM and ToMM: two hypotheses. In Theories about Theories of Mind, eds. Carruthers, Peter–Smith, Peter K. 330–343. Cambridge: Cambridge University Press.

Bialystok, Ellen. 1991. Metalinguistic dimensions of bilingual language proficiency. In Language processing in bilingual children, ed. Bialystok, Ellen. 113–140. Cambridge: Cambridge University Press.

Bialystok, Ellen. 2006. Language and Literacy Development. In The Handbook of Bilingualism, eds. Bathia, Tej K.–Ritchie, William C. 577–603. Oxford: Blackwell Publishing.

Bialystok, Ellen. 2011. Coordination of executive functions in monolingual and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology 110. 461–468.

Bialystok, Ellen–Viswanathan, Mahesh. 2009. Components of executive control with advantages of bilingual children in two cultures. Cognition 112. 494–500.

Bialystok, Ellen–Feng, Xiaojia. 2009. Language proficiency and executive control in proactive interference: Evidence for monolingual and bilingual children and adults. Brain and Language 109. 93–100.

Carlson, Stepanie M.–Moses, Louis J. 2001. Individual Differences in Inhibitory Control and Children’s Theory of Mind. Child Development 72 (4): 1032–1053.

Cromdal, Jakob. 1999. Childhood bilingualism and metalinguistic skills: Analysis and control in young Swedish–English bilinguals. Applied Psycholinguistics 20. 1−20.

Davidson, D.–Raschke, V. R.–Pervez, J. 2010. Syntactic awareness in young monolingual and bilingual (Urdu−English) children. Cognitive Development 25. 166−182.

Farrar, J. M.–Diaz, V. 2017. The missing explanation of the false-belief advantage in bilingual children: A longitudinal study. Developmental Science 1–14.

Fileva, I.–Brakel, L. A. W. 2018. Just another article on Moore’s paradox, but we don’t believe that. Synthese 1–15.

Francis, Norbert. 2002. Literacy, second language learning, and the development of metalinguistic awareness: A study of bilingual children’s perception of focus on form. Linguistics and Education 13 (3): 373−404.

Galambos, Sylvia Joseph–Goldin-Meadow, Susan. 1990. The effects of learning two languages on level on metalinguistic awareness. Cognition 34. 1−56.

Galambos, Sylvia Joseph–Hakuta, Kenji. 1988. Subject-specific and task-specific characteristic of metalinguistic awareness in bilingual children. Applied Psycholinguistics 9. 141−162.

Green, Mitchell–Williams, John N. 2007. Introduction. In Green, Mitchell–Williams, John N. eds. Moore’s Paradox. New Essays on Belief, Rationality, and the First Person. 3–36. Oxford: Clarendon Press.

Heyes, Cecilia M. 1998. Theory of mind in nonprimates. The Behavioral and Brain Sciences (21): 101–114.

Kiss Szabolcs. 2015. A logika egyedfejlődése és szociológiája: Szemelvények a megismeréstudományok köréből. Budapest: Könyvpont–L’Harmattan.

Kiss Szabolcs. 2017. Moore-paradoxonos mondatok felismerése gyermekkorban. In Bontakozó jelentés: Tanulmányok a 60 éves Péley Bernadette köszöntésére, szerk. Bóna Adrienn–Lénárd Katalin–Pohárnok Melinda. 111–119. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

Kovács, Á. M.–Téglás, E.–Endress, A. D. 2010. The Social Sense: Susceptibility to Others’ Beliefs in Human Infants and Adults. Science 330 (6012): 1830–1834.

Premack, D.–Woodruff, G. 1978. Does the chimpanzee have a theory of mind? The Behavioral and Brain Sciences 4. 515–526.

Rosenthal, D. M. 1995. Moore’s paradox and consciousness. Philosophical Perspectives 9, AI, Connectionism and Philosophical Psychology 313–333.

Searle, John R. 1983. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Searle, John R. 2009. Beszédaktusok: Nyelvfilozófiai tanulmány. Budapest: Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet–Gondolat Kiadó.

Török Tímea–Hódi Ágnes. 2015. A morfológiai tudatosság fejlődése, mérési lehetőségei és az olvasás-szövegértéssel való kapcsolata. Anyanyelv-pedagógia 1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=551. (2019. máj. 7.)

Wellman, Henry M.–Cross, David–Watson, Julanne. 2001. Meta-Analysis of Theoryof-Mind Development: The Truth about False Belief. Child Development 72 (3): 655–684.

Wellman, Henry. M.–Estes, David. 1986. Early understanding of mental entities: A reexamination of childhood realism. Child Development 57 (4): 910–923.

Wimmer, H.–Perner, J. 1983. Beliefs about beliefs: Representation and constraining functions of wrong beliefs in young children’s understanding of deception. Cognition 13. 103–124.
Published
13. 01. 2020.
Section
Članci