HOW TRANSPARENT IS THE VOWEL i?

  • László FEJES
  • Péter REBRUS
Keywords: Hungarian, vowel harmony, neutrality, transparency

Abstract

According to earlier descriptions of Hungarian vowel harmony i behaves transparently both in the stem and the suffix. In this paper we present a study that supports our hypothesis asserting that in some cases the stem i is not necessarily but optionally transparent, that is, following such fluctuating stems the vowel i in the suffix may further increase the chance of palatal suffixing.

Author Biographies

László FEJES

MTA Nyelvtudományi Intézet
Budapest, Magyarország

Péter REBRUS

MTA Nyelvtudományi Intézet
Budapest, Magyarorszság

References

Archangeli, Diana–Pulleyblank, Douglas. 2007. 15 Harmony. In The Cambridge Handbook of Phonology, ed. Paul de Lacy. 353–378. New York: Cambridge University Press.

Forró Orsolya. 2013. Ingadozás a magyar elölségi harmóniában: Szempontok a variabilitás szinkróniájának és diakróniájának feltárásához és megértéséhez. Kézirat: PhD-értekezés. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem. https://doi.org/10.15774%2FPPKE.BTK.2013.016 (2019. máj. 3.)

Kontra, Miklós–Ringen, Catherine O. 1987. Stress and harmony in Hungarian loanwords. In Studien zur Phonologie und Morphonologie der uralischen Sprachen, Hrsg. Rédei, Károly. 81–96. Wien: Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs.

Lőrincze Lajos. 1998. Mit műveltem? In Lőrincze Lajos: Emlékezés és bibliográfia, szerk. Balogh Ferencné. Veszprém: Eötvös Károly Megyei Könyvtár. https://mek.oszk.hu/00000/00022/html/ (2019. jún. 2.)

Nádasdy Ádám–Siptár Péter. 1994. A magánhangzók. In Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia, szerk. Kiefer Ferenc. 42–182. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Nemeskey Dávid Márk–Simon Eszter. 2012. Automatikus korpuszépítés tulajdonnévfelismerés céljára. In IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 3–14. Szeged: Szegedi Tudományegyetem.

Rebrus Péter–Törkenczy Miklós. 2017. A szóösszetételek fokozatosságáról. In Összetételek és nyelvleírási modellek, szerk. Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor. 38–60. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület.

Rebrus Péter–Törkenczy Miklós. 2019. Magyar harmónia: a dolgok állása. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 31. 233–333.

Ringen, Catherine O.–Kontra, Miklós. 1989. Hungarian neutral vowels. Lingua 181–191.

Rose, Sharon–Walker, Rachel. 2011. 8 Harmony Systems. In The handbook of phonological theory, ed. Goldsmith, John–Riggle, Jason–Yu, Alan. 240–290. Blackwell.
Published
13. 01. 2020.
Section
Članci