WHAT SHALL I CALL YOU? GENDER-BASED ANALYSIS OF METAPHOR USAGE IN ORATORY SPEECHES

  • Edit KATONA
Keywords: rhetorical situation, logos–pathos–ethos, cognitive metaphor

Abstract

In our social life there are many occasions that call for delivering a speech. Speeches given at celebrations and other social events are often made with the intention to persuade or at least to impress. In my study I look into twenty oratory speeches: ten given by women and ten by men. Half of these were given at public forums, while the other half was delivered at the traditional Kossuth Oratory Contest organized for university students in Budapest. The objective of the research was to map the imagery sources of the metaphors used, on the one hand by public speakers and, on the other, by the students, and to see whether there were marked differences between the metaphoric features of their speeches. Special attention was paid to the question of whether the choice of metaphors was influenced by the fact that the speech was intended for an audience of the speakers’ own gender. Other important points were whether the metaphorical character was the result of a wider context, cognitive based, or linguistic-stylistic, as well as of the rhetorical procedures it was integrated into the speeches.

Author Biography

Edit KATONA

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Aczél Petra. 2009. Új retorika. Pozsony: Kalligram.

Adamikné Jászó Anna. 2014. A politikai beszéd és első politikai szónoklattanunk. In A politikai beszéd, szerk. dr. Raátz Judit–dr. Tóth Etelka. Budapest: Trezor Kiadó.

Áder János. 2017. Áder János köztársasági elnök beszéde az MTA Arany János-emlékévet megnyitó tudományos konferenciáján Nagyszalontán. https://www.keh.hu/beszedek/2204-Ader_Janos_koztarsasagi_elnok_beszede_az_MTA_Arany_Janos_emlekevet_megnyito_tudomanyos_konferenciajan_Nagyszalontan&pnr=1 (2019.júl. 29.)

Bán Zsófia. 2010. Van egy jó szava? In Galambos Rita et al. Dilemma – Disputa –Demokrácia: Kézikönyv a vitakultúra fejlesztéséhez. 187–188. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. https://www.scribd.com/document/353924707/Dilemma-Disputa-Demokracia (2019. nov. 3.)

Baranyiné Kóczy Judit. 2018. Mi a kulturális metafora? https://www.researchgate.net/publication/322593772_Mi_a_kulturalis_metafora (2019. nov. 3.)

Bell, Colleen Bradley. 2015. Beszéd a Citibank női vezetők rendezvényén. https://hu.usembassy.gov/hu/remarks-citibank-women-leaders-event-hu/ (2019. júl. 29.)

Bogyay Katalin. 2017. Beszéd a Nő a Partnerség Konferencián. https://ensz-newyork.mfa.gov.hu/assets/75/74/83/4e89f1c38b54995b391ccf9011b4cb86479ad66e.pdf (2019. nov. 3.)

Boros Emőke. 2001. Beszéd a második országos Kossuth-szónokversenyen. In A szónoki beszéd részei és a beszédfajták, szerk. A. Jászó Anna–Aczél Petra. 94–95. Budapest: Trezor Kiadó.

Dér Csilla Ilona. 2018. Nők a nyilvánosságban gendermegközelítésben. In Beszédnemek– nemek beszéde: Retorika a reformációtól napjainkig, szerk. Hujber Szabolcs–Pölcz Ádám. 13–18. Budapest: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (MNYKNT)–ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék.

Dósa Annamária. 2003. Beszéd a negyedik országos Kossuth-szónokversenyen. A modern retorikai bizonyítás, szerk. A. Jászó Anna–Aczél Petra. 149–150. Budapest: Trezor Kiadó.

Dudás Róbert Gyula. 2003. Beszéd a negyedik országos Kossuth-szónokversenyen. In A modern retorikai bizonyítás, szerk. A. Jászó Anna–Aczél Petra. 107–108. Budapest: Trezor Kiadó.

Földesi Norbert. 2001. Beszéd a második országos Kossuth-szónokversenyen. In A szónoki beszéd részei és a beszédfajták, szerk. A. Jászó Anna–Aczél Petra. 90–91. Budapest: Trezor Kiadó.

Gáti Magdolna. 2003. Beszéd a negyedik országos Kossuth-szónokversenyen. In A modern retorikai bizonyítás, szerk. A. Jászó Anna–Aczél Petra. 153–154. Budapest: Trezor Kiadó.

Göncz Árpád. 1999. Göncz Árpád beszéde az 51. Frankfurti Könyvvásár megnyitója alkalmából. http://www.frankfurt.matav.hu/magyar/live1.htm (2019. nov. 3.)

Huszár Ágnes. 2009. Bevezetés a gendernyelvészetbe. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Katona Edit. 2006. Metaforikus gondolkodás és anyanyelvi kompetencia. Hungarológiai Közlemények 37 (3): 24–43.

Katona Edit. 2011. Kognitív metaforák vizsgálata egyetemistáink szónoklataiban. Hungarológiai Közlemények 42 (1): 25–33.

Katona Edit. 2012. Anyanyelvi kompetencia – metaforikus kompetencia. In Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi: Zbornik radova. 139–153. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Katona Edit. 2016. „Ha férfi vagy, légy férfi”: A férfiasság kódjainak metaforikus megjelenési formái. Hungarológiai Közlemények 47 (2): 53–64.

Köble Hajnal. 2003. Beszéd a negyedik országos Kossuth-szónokversenyen. In A modern retorikai bizonyítás, szerk. A. Jászó Anna–Aczél Petra. 169–170. Budapest: Trezor Kiadó.

Mácsai Pál. 1999. Szilveszteri konferansz. http://www.revbiro.hu/1999szil.htm (2019. nov. 3.)

VI. Pál pápa. 1995. Levél a nőknek a Nők IV. Világkonferenciája alkalmából. https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=77 (2019. nov. 1.)

Pölcz Ádám. 2018. Hogyan viszonyul a politika a nőkhöz?: Híres női szónokok. In Beszédnemek – nemek beszéde: Retorika a reformációtól napjainkig, szerk. Hujber Szabolcs–Pölcz Ádám. 19–29. Budapest: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (MNYKNT)–ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék.

Száraz László. 2003. Csalódott Püthagorasz: Beszéd a negyedik országos Kossuth-szónokversenyen.In A modern retorikai bizonyítás, szerk. A. Jászó Anna–Aczél Petra. 98–99. Budapest: Trezor Kiadó.

Szontagh Pál. 2003. Hölgyek akkor és ma: Pályamű a negyedik országos Kossuth-szónokversenyre. In A modern retorikai bizonyítás, szerk. A. Jászó Anna–Aczél Petra. 87–88. Budapest: Trezor Kiadó.

Szökrön Ágnes. 2018. Beszéd a 18. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyen. 195–196. In Beszédnemek – nemek beszéde: Retorika a reformációtól napjainkig, Hujber Szabolcs–Pölcz Ádám szerk. Budapest: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (MNYKNT)–ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék.

Szőnyi László Gyula. 2001. Beszéd a második országos Kossuth-szónokversenyen. In A szónoki beszéd részei és a beszédfajták, szerk. A. Jászó Anna–Aczél Petra. 120–121. Budapest: Trezor Kiadó.

Tóth Gabriella. 2012. A stíluseszközök használatában megnyilvánuló gender alapú különbségek. http://filozofia.unideb.hu/na/vol2012_1/121_TG_Astil.pdf (2019. júl. 7.)

Tusk, Donald. 2017. Donald Tusk elnök beszéde az Európai Unió Parlamenti Elnökei Konferenciáján Rómában. https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/03/17/tusk-speech-conference-eu-parliaments-rome/ (2019. júl. 29.)

Watson, Emma. 2014. A nemek egyenlősége a férfiak ügye is. https://nokert.hu/tue-20140923-1615/1102/1/nemek-egyenlosege-ferfiak-ugye-emma-watson-beszede Ford. Zelei Bori. (2019. nov. 1.)

Winfrey, Oprah. 2018. Oprah Winfrey beszéde a Golden Globe-gálán. http://goodstuff.hu/2018/01/08/oprah-winfrey-olyan-inspirativ-beszedett-mondott-a-golden-globeon-hogy-meg-evekig-idezni-fogjuk/ (2019. júl. 29.)
Published
13. 01. 2020.
Section
Članci