KRÚDY EFFECTS, KRÚDY INTERFERENCES

  • Zsuzsa TAPODI
Keywords: musicality, reminiscing, memory techniques, dandyism

Abstract

Gyula Krúdy’s flawless style, the peculiar musicality effected by the cumulation of coordinate pictures, was regarded by contemporary critics as the peak performance of impressionist prose. Imre Bori drew attention to another characteristic. He called the writer’s process of text writing the Krúdy-effect, in this manner of writing the tiny details, a web of micro-realities, pictures, references in the background of foreground events arejust as important, often more important, than the events on the axis of the storyline of short stories and novels with anaemic plots. The study analyses and compares the writing techniques of Krúdy’s texts to the topics, styles and memory techniques of two of his contemporaries, the Spanish Ramón de valle-Inclán (1866–1936] and the Romanian Mateiu Caragiale (1885–1936), seeking to find an explanation for the interferences in the textual world of the authors living far apart.

Author Biography

Zsuzsa TAPODI

Sapientia EMTE, Kolozsvár, Csíkszeredai Kar
Humántudományok Tanszék
Csíkszereda, Románia

References

Babeți, Adriana. 2004. Dandysmul. Iași: Polirom.

Bori Imre. 1970. Krúdy Gyula. Újvidék: Forum.

Călinescu, Matei. 2007. A citi, a reciti: Către o poetică a (re)lecturii. Iași: Polirom.

Caragiale, Mateiu. 1966. Aranyifjak alkonya. Ford. Szenczei László. Budapest: Európa. Cernătescu, Radu. 2013. Literatura luciferică: O istorie ocultă a literaturii române. București: Cartea Românească.

Gintli Tibor. 2005. „Valaki van, aki nincs”: Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Gintli Tibor–Péterfy Gergely–Stribik Ferenc. 2016. Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. Beszélő. http://beszelo.c3.hu/cikkek/krudy-gyula-a-voros-postakocsi (2019. okt. 20.)

Kemény Gábor. 1993. Képekbe menekülő élet: Krúdy Gyula képalkotásáról és a nyelvi kép stilisztikájáról. Budapest: Balassi.

Krúdy Gyula. 1969. Szindbád. Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó.

Krúdy Gyula. 1976. A vörös postakocsi. Bukarest: Kriterion.

Krúdy Gyula. Napraforgó. https://mek.oszk.hu/16200/16275/16275.htm. (2019. okt. 10.)

Manolescu, Nicolae. 1992. Sub pecetea artei. In Arca lui Noe. București: Cartea Românească.

Mitchievici, Angelo. 2011. Decadență și decadentism. Iași: Polirom.

Papp Ágnes Klára. 2017. Szindbád, a kisvárosi flâneur. In A tér poétikája – a poétika terei: A századfordulós kisvárostól az ezredfordulós terekig a magyar irodalomban. Budapest: L’Harmattan.

Schiavo, Leda. 2006. Introducción. In valle-Inclán, Ramón del. Sonatas. Madrid: Espesa Calpe.

Sorescu, Roxana. 2000. Lumea, repovestită. București: Eminescu.

Valle-Inclán, Ramón del. 2006. Sonatas: Memorias del Marqués de Bradomín [1902–1905]. Madrid: Espesa Calpe.
Published
15. 07. 2024.
Section
Članci