THE DIMENSIONS OF THE IMRE BORI’S OEUVRE

  • Kornélia FARAGÓ
Keywords: avantgarde, history of literature, localization, modernity

Abstract

The article intends to thematize several structural aspects of Imre Bori’s broad world, specifically exploring the complex system of multidimensionality. We are confronted with a literary-historical way of thinking, whose characteristics are the identification of certain problems of modernity, the interpretation of avant-garde discourse, the placement of Yugoslav literary relations in a particular perspective, or the problematization of prose, taking into account thematic-bodily innovations. It is not only a genre issue, but the content composition of the opus that is specifically complex. One of our starting questions is this: from the metaperspective of writing literary history, what are our chances of articulating interrelationships, specific areas of work and components of different roles. The inevitable question is, how do the expression of models, from the beginning of oeuvre, provides a way of seeing within a cohesive system, or within a logical framework of a specific minority program in accordance with special social positions and a special system of opportunity must be counted.

Author Biography

Kornélia FARAGÓ

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Bori Imre. 1950. Izvor. Híd (4): 278–282.

Bori Imre. 1960a. Az ember keresése. Novi Sad: Forum.

Bori Imre vál. és a jegyzeteket írta. 1960b. A vajdasági ég alatt: A jugoszláviai magyar költészet antológiája. Novi Sad: Forum.

Bori Imre. 1967. Kassák Lajos a magyar irodalomban. Tiszatáj (3): 294–298.

Bori Imre vál., az utószót és a jegyzeteket írta. 1973. Márciusi zsoltár: A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Hagyományaink Iv. Újvidék: Forum.

Bori Imre. 1977. Balázs G. árpád Ady-illusztrációiról. Utószó. In Balázs G. árpád, 8 Ady-illusztráció / 8 ilustracija Adijevih pesama. Újvidék: Forum.

Bori Imre. 1980. Balázs G. Árpád. Újvidék: Forum.

Cucics Szima–Bori Imre. 1957. A gyermek és a könyv. Noviszád: Vajdaság Gyermekgondozó Egyesületeinek és Szervezeteinek Szövetsége. Szülők Könyvtára 2.

Kálmán C. György. 2008. Élharcok és arcélek: A korai magyar avantgárd költészet és a kánon. Budapest: Balassi Kiadó.

Kulcsár Szabó Ernő. 1994. Az új történetiség esélyei: A mai irodalomkutatás szellemi helyzetéről. In Az új kritika dilemmái: Az irodalomértés helyzete az ezredvégen. 88–100. Budapest: Balassi Kiadó.

Pomogáts Béla. 2004. Bori Imre avantgárd triptichonja. Híd (11–12): 153.

Tešić, Gojko. 1991. Srpska avangarda u polemičkom kontekstu: Dvadesete godine. Novi Sad–Beograd: Svetovi–Institut za književnost i umetnost.
Published
15. 07. 2024.
Section
Članci