CUMULATED UNTRANSLATABILITY (?) CROATIAN TRANSLATION OF FOX AFFAIR AT SUNSET BY LAJOS PARTI NAGY

  • Zoltán A. MEDVE
Keywords: Croatian and Hungarian language and poetry, translatability, untransla- tability, cultural transfer

Abstract

Lajos Parti Nagy is one of the least translated authors of the forefront of present day Hungarian literature; the first part of the paper tries to point out highlite the reasons for this by analyzing the transfer version of one of his best poem Fox Affair at Sunset (Rókatárgy alkonyatkor) in Croatian . The second part of the paper seeks the solutions for achieving more authentic transfer of the poem in question into Croatian by looking into Jakobson’s language dependet paronomasia.

Author Biography

Zoltán A. MEDVE

Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Eszék, Horvátország

References

Bagić, Krešimir. 1994. Živi jezici: Poetska pisma Ivana Slamniga, Josipa Severa i Anke Žagar. Zagreb: Naklada MD.

Balassa Péter. 1995. Liedérc. Parti Nagy Lajos, a szociális realista. Nappali ház 6 (4): 71–77.

Balla Zsófia–Parti Nagy Lajos–Kovács András Ferenc. 1998. A költészetről. Magyar Lettre Internationale (8) 31: 49–59.

Benjamin, Walter. 1980. A műfordító feladata . In Angelus novus Ford. Tandori Dezső. 69–86. Budapest: Helikon.

Bodor Ádám. 2007. Az érsek látogatása 34–35. Budapest: Magvető.

Foucault, Michel. 2000. A szavak és a dolgok Ford. Romhányi Török Gábor. Budapest: Osiris Kiadó.

Iser, Wolfgang. 2004. Az értelmezés világa Ford. Lajosi Krisztina. Budapest: Gondolat Kiadó – ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék.

Kappanyos András. 2015a. Kontextusok között: a műfordítás kulturális pozíciójáról. http://real.mtak.hu/30972/1/11_Kappanyos_u.pdf (2019. dec. 12.)

Kappanyos András. 2015b. Bajuszbögre, lefordítatlan Budapest: Balassi Kiadó.

Margócsy István. 1995. Nyelvhús: Parti Nagy Lajos prózájáról. Holmi 7 (7): 1011–1014. Mrkonjić, Zvonimir. 1991. Izvanredno stanje Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

Ortega y Gasset, Josè. 2000. A fordítás nyomorúsága és nagyszerűsége. In Hajótöröttek könyve 127–158. Ford. Scholz László. Budapest: Nagyvilág.

Rem, Goran. 2003. Töredék a posztmodern költészet kultikus alakjáról, Josip Severről.

Ford. Medve A. Zoltán. In A melankólia krónikája Posztmodern horvát költők antológiája, szerk. Ágoston Zoltán. 5–14. Pécs: Jelenkor Alapítvány.

Sablić Tomić, Helena–Rem, Goran. 2009. Kortárs horvát irodalom Ford. Ladányi István. Pécs: Jelenkor Alapítvány.

Sorel, Sanjin. 2002. Fenomenologija sitnoga. Kulturološki aspekti poezije Bore Pavlovića. Zarez, 9. 25.

Thomka Beáta. 1997. Határoltság, pontosság és arány. Jelenkor 40 (4): 360–366.
Published
26. 10. 2020.
Section
Članci