CROSSING PATHS IMRE BORI’S LETTERS TO MIHÁLY ILIA

  • Zoltán VIRÁG
Keywords: identity, cultural history, interpretation of traditions, cultural mediation, interactivity

Abstract

Letter writing emerges as a creative model or production model in the exchange of messages between these two literary men. The intensive communication demonstrating similarly developing work experiences and almost simultaneously ascending careers is at the same time a depiction of the era and society, stemming from such particular situations and issues which offer a multitude of hidden content and specialised meanings. An archive of nearly a hundred letters, postcards, picture postcards  and greeting cards present not just manuscript evidence of the everyday routine, exchange of opinions, mutual gestures and selflessness of two intellectual figures, but also an especially valuable documentation for the sociology of literature and history of institutions. By expanding linguistic and cultural competency, it provides a model and sets an example for the challenging literary and artistic endeavours for preserving community.

Author Biography

Zoltán VIRÁG

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalmi Tanszék
Szeged, Magyarország

References

Bányai János. 2009. Bori Imre (Bácsföldvár, 1929. december 28. – Újvidék, 2004. április 22.). In A felfedező: Tollvonások Bori Imre arcképéhez . Kisebbségi magyaróra III . Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Bori Mária–Mihályi Katalin–Szántó Márta. 2000. „Boldog gyermekkort idézek”: Vajdasági írók vallomásai. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Ilia Mihály. 2019. Az igényességével tüntetett ki minket. In Barát József. Irodalomtudós a kultúrharcban: Szauder József 1917–1975. Budapest: Kossuth Kiadó.

Füzi László. 2004. Legendák helyett. Tiszatáj 58 (9): 49−51.

Lengyel András. 2014. Egy ünneplendő nyolcvanéves: Arcképvázlat Ilia Mihályról. Forrás 46 (9): 3−15.

Losoncz Alpár. 2005. Barátság és testvériség. In Lábjegyzetek Platónhoz 4 .: A barátság, szerk. Laczkó Sándor, Dékány András. 157−174. Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius.

Nehamas, Alexander. 2016. The Good of Friendship. In On Friendship. New York: Basic Books.

Radnóti Sándor. 2013. A barátság filozófiája. Holmi 25 (11): 1367−1375.

Ungvári Zrínyi Imre. 2005. Az autenticitás interperszonális formája. In Lábjegyzetek Platónhoz 4 .: A barátság, szerk. Laczkó Sándor, Dékány András. 217−241. Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius.

Végel László. 2004. Meditáció Iliáról. Forrás 36 (9): 65−69.
Published
26. 10. 2020.
Section
Članci