VARIATIONS ON A BOUNDARY SITUATION

  • Gábor KOVÁCS
Keywords: boundary situation, narrative rhythm, the problem of counterpart, semantic innovation in prose language

Abstract

The main problem of the innovations of Géza Gárdonyi’s prose in the 1910’s is the following: “if you want to write a novel, you should begin by writing it in a 1/10 reduced form, a single scene short story”, “one should not design a novel as a novel, but as a short story”. And that scene must be highly emotionalized: “a novelist must seek for the character-creator thrill – the trouble, misery, difficulties, and exigencies that distress the character’s substance”. Gárdonyi’s short novels unfold a text from one single boundary situation (created by reductive devices of the short story’s prose language) by inventing its antecedents and after-effects. During the writing of Ábel és Eszter in 1905 Gárdonyi had already recognised the productivity of such a technique, but he applied it in another way. In my interpretation I would like to reveal the type of the textual world and existential sense that derives from a work which consists of the variations of one single boundary situation.

Author Biography

Gábor KOVÁCS

Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék
Veszprém, Magyarország

References

Bókay Antal. 1990. József Attila: Az a szép, régi asszony. ItK (5–6): 656–668.

Bókay Antal. 2004. Az anyamodell. In József Attila poétikái. 159–176. Budapest: Gondolat Kiadó.

Eisemann György. 2010. A szerelmi diszkurzus líraisága. In A későromantikus magyar líra. 160–175. Budapest: Ráció Kiadó.

Gárdonyi Géza. É. n. Ábel és Eszter. Budapest: Dante Kiadó.

Gárdonyi Géza. 1962. Ábel és Eszter. In Ábel és Eszter: Kisregények 1905–1913, szerk. Z. Szalai Sándor, Tóth Gyula. 5–147. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó. Gárdonyi Géza. 1974. Mesterkönyv. In Titkosnapló, szerk. Z. Szalai Sándor. 51–147. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Gárdonyi József. 1934. Az élő Gárdonyi II. Budapest: Dante Kiadó.

Jakobson, Roman. 1968. A grammatika poétikája és a poétika grammatikája. In Hang– jel–vers, szerk. Fónagy Iván, Szépe György. 258–277. Budapest: Gondolat Kiadó.

Jaspers, Karl. 2008. A határhelyzetek mint conditio humana. In Mi az ember?: Filozófiai gondolkodás mindenkinek. Ford. Kőrös László. 109–143. Budapest: Katalizátor Könyvkiadó.

Kemény Zsigmond. 1971. Eszmék a regény és a dráma körül. In Élet és irodalom.

191–213. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Kovács Gábor. 2013. A részlet esztétikuma (Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes). In Egri jubileumok III: „Agyagedénybe zárt Isten-sugár”: In memoriam Gárdonyi Géza, szerk. Cs. Varga István. 59–81. Budapest: Hungarovox Kiadó.

Kovács Gábor. 2019. Alakmásképzés a regényben. In Leírás: Elmélet, irodalom, kép, szerk. Hajdú Péter, Kálmán C. György, Mekis D. János, Z. Varga Zoltán. 321–337. Budapest: Reciti.

Lotman, Jurij. 1994. A művészi tér problémája Gogol prózájában. In Kultúra, szöveg, narráció, szerk. Kovács Árpád, V. Gilbert Edit. 119–185. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó.

Lotman, Jurij. 1994. Pétervár szimbolikája és a város szemiotikájának problémái. In Kultúra, szöveg, narráció, szerk. Kovács Árpád, V. Gilbert Edit. 186–210. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó.

Lotman, Jurij. 2002. A szemioszféra. In Kultúra és intellektus, szerk., ford. Szitár Katalin. 89–118. Budapest: Argumentum Kiadó.

Puskin. 1866. Északi fény: Puskin Sándor, Lermontoff Mihály költeményei. Pest: Emich Gusztáv.

Puskin. 1964. Alekszandr Puskin válogatott költői művei. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Verč, Ivan. 2016. Ja vas ljubil… di A. S. Puškin come narrazione. In Verifiche, Pre- verjanja, Проверки III. 301–310. Edizioni dell’Universita di Trieste.

Vigotszkij, L. Sz. 1971. A gondolat és a szó. In Gondolkodás és beszéd. 325–395. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Z. Szalai Sándor. 1962. Gárdonyi Géza kisregényei. In Ábel és Eszter: Kisregények 1905–1913, szerk. Z. Szalai Sándor, Tóth Gyula. 479–492. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Published
03. 03. 2021.
Section
Članci