PRISON NARRATIVES IN EASTERN EUROPE

  • Ferenc VINCZE
Keywords: transcultural, narrative poetics, prison narrative, control, punishment, surveillance, Eastern European literature

Abstract

National literatures are often accompanied by similar phenomena, poetic transformations and changes. These – often parallel – phenomena or poetic events take place oblivious of each other, albeit not independent from the characteristics of the given cultural context. When interpreting various texts operating with so-called returning home narratives or ones focusing on migration and immigration, a transnational and transcultural perspective can provide an opportunity and viewpoints to enable one to incorporate similarities among national literatures into comparative analyses. The textual conditions and narrative structures of prison also display similarities. This paper makes an attempt to draw parallels among Ádám Bodor’s A börtön szaga, Eginald Schlattner’s Rote Handschuhe and Lucian Dan Teodorovici’s Matei Brunul with special attention to representations of power, control, punishment and surveillance.

Author Biography

Ferenc VINCZE

Károli Gáspár Református Egyetem
Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Budapest, Magyarország

References

Angyalosi Gergely. 2002. Bodor Ádám: A börtön szaga. Kritika (3): 27.

Balázs Imre József szerk. 2001. Vissza a forrásokhoz: Nemzedékvallató. Kolozsvár: Polis. Balázs Imre József. 2002. A konkrétumok prózája. Holmi 14 (9): 1229–1231.

Balogh F. András. 2007. Eginald Schlattner kakasai. Korunk 18 (9): 95–98.

Bányai Éva. 2012. Terek és határok: Térképzetek Bodor Ádám prózájában. Kolozsvár: Casa Cărţii de Şiinţă–RHT.

Bányai Éva. 2016. Átmenet és narratívák. A fordulat elbeszélhetősége. In Uő: Fordulat- próza: Átmenetnarratívák a kortárs magyar irodalomban. 10–28. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Bányai János. 2003. Börtönszag Európa közepén és keleti felén. Alföld 54 (7): 101–106. Bodor Ádám. 1969a. A tanú. Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó.

Bodor Ádám. 1969b. A borbély. In Uő: A tanú. 68–76. Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó.

Bodor Ádám. 1969c. A tanú. In Uő: A tanú. 46–55. Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó. Bodor Ádám. 1969d. Az erdész és vendége. In Uő: A tanú. 139–143. Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó.

Bodor Ádám. 1969e. Milyen is egy hágó?: Utunk 24 (39): 3.

Bodor Ádám. 1981. Krétaszag. In Uő: A Zangezur hegység: Karcolatok, novellák. 5–6. Bukarest: Kriterion.

Bodor Ádám. 1997. Milyen is egy hágó? In Uő: Vissza a fülesbagolyhoz: Válogatott elbeszélések. 68–69. Pécs: Jelenkor.

Bodor Ádám. 2001. A börtön szaga: Válaszok Balla Zsófia kérdéseire. Budapest: Magvető.

Dérczy Péter. 2003. Igaz történet. Jelenkor 45 (3): 287–290.

Foucault, Michel. 1990. Felügyelet és büntetés: A börtön története. Ford. Fázsy Anikó– Csűrös Klára. Budapest: Gondolat.

Hajdú Farkas-Zoltán. 2004. Szászok – egy árulás. Kolozsvár: Koinónia.

Ladányi István. 2016. Referencialitás és fikció, esemény és narratív megelőzöttség horvát, magyar és szerb posztmodern regényekben. In Párhuzamok, történetek: Tanulmányok a kortárs közép-európai regényről, szerk. Horváth Csaba–Papp Ágnes Klára–Török Lajos. 173–181. Budapest: KRE–L’Harmattan.

Ladányi István. 2019. „…valamilyen »közép-európai poétika«”?: Történelemreprezentá- ciók és identitáskérdések kortárs közép-európai regényekben. Irodalmi Szemle 57 (3): 22–36.

Motzan, Peter. 1993a. Podiumsdiskussion zum Schriftstellerprozeß. Mit Wolf von Aichelburg, Hans Bergel, Andreas Birkner, Georg Scherg und Harald Siegmund. In Worte als Gefahr und Gefährdung: Fünf deutsche Schriftsteller vor Gericht (15. September 1959 – Kronstadt/Rumänien). Zusammenhänge und Hintergründe: Selbstzeugnisse und Dokumente, szerk. Peter Motzan–Stefan Sienerth. 95–119. München: Südostdeutsches Kulturwerk.

Motzan, Peter. 1993b. Risikofaktor Schriftsteller. Ein Beispielfall von Repression und Rechtswillkür. In Worte als Gefahr und Gefährdung: Fünf deutsche Schriftsteller vor Gericht (15. September 1959 – Kronstadt/Rumänien). Zusammenhänge und Hintergründe: Selbstzeugnisse und Dokumente, szerk. Peter Motzan–Stefan Sienerth. 51–81. München: Südostdeutsches Kulturwerk.

Motzan, Peter–Sienerth, Stefan szerk. 1993. Worte als Gefahr und Gefährdung: Fünf deutsche Schriftsteller vor Gericht (15. September 1959 – Kronstadt/Rumänien). Zusammenhänge und Hintergründe: Selbstzeugnisse und Dokumente. München: Südostdeutsches Kulturwerk.

Németh Zoltán. 2004a. A próza lázadása?: Korrekciók a kilencvenes évek magyar prózájában: fordulat a referencialitás felé. In Uő: A széttartás alakzatai: Bevezetés a „fiatal irodalom” olvasásába. 63–72. Pozsony: Kalligram.

Németh Zoltán. 2004b. A referencialitás temporalitása. Az 1989-es fordulat prózába írása a kelet-közép-európai irodalmakban. In Uő: A széttartás alakzatai: Bevezetés a „fiatal irodalom” olvasásába. 9–26. Pozsony: Kalligram.

Pozsvai Györgyi. 1998. Bodor Ádám. Pozsony: Kalligram.

Sánta-Jakabházi Réka. 2006. Örök börtön: Egy erdélyi szász író németországi fogad- tatása. Korunk 17 (9): 104–108.

Schlattner, Eginald. 1993. Protokolle der Zeugenaussagen [Zeuge Eginald Schlattner]. In Worte als Gefahr und Gefährdung: Fünf deutsche Schriftsteller vor Gericht (15. September 1959 – Kronstadt/Rumänien). Zusammenhänge und Hintergründe: Selbstzeugnisse und Dokumente, szerk. Peter Motzan–Stefan Sienerth. 320–325. München: Südostdeutsches Kulturwerk.

Schlattner, Eginald. 2006. Rote Handschuhe. München: DTV.

Schlattner, Eginald. 2012. Vörös kesztyű. Ford. Fodor Zsuzsa. Kolozsvár: Koinónia.

Szilágyi Zsófia. 2005. Műfajok és világok határán. In Tapasztalatcsere: Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról, szerk. Scheibner Tamás–Vaderna Gábor. 264–274. Budapest: L’Harmattan.

Szirák Péter. 2016. Ki említ megérkezést?: A régi és a két világháború közötti magyar irodalmi útirajzról. Budapest: Ráció.

Teodorovici, Lucian Dan. 2011. Matei Brunul. Iaşi: Polirom.

Teodorovici, Lucian Dan. 2014. A bábmester börtönévei. Ford. Karácsonyi Zsolt. Budapest: Libri.

Teslár Ákos. 2005. Meseszövés és eleven tapasztalat: Elbeszéltség és irodalmiság Bodor Adám A börtön szaga című interjúkötetében. In Tapasztalatcsere: Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról, szerk. Scheibner Tamás–Vaderna Gábor. 252–263. Budapest: L’Harmattan.

Welsch, Wolfgang. 2017. Transkulturalität: Realität – Geschichte – Aufgabe. Wien: new academic press.
Published
03. 03. 2021.
Section
Članci