BILINGUALISM AND LINGUISTIC LANDSCAPE IN THE CITY OF KOMÁRNO IN SLOVAKIA

  • Szabolcs SIMON
Keywords: ethnic composition autochton nationality, sociolinguistc survey, bilingualism, assimilation

Abstract

The ethnic composition, and consequently, the language use and the linguistic landscape of the population of Komárno in Slovakia is continuously changing. The aim of the research which our paper is based on is to create a “map” of bilingualism in Komárno. Two autochthonous nationalities live in the city, which has a Hungarian majority. The research is rooted in a fieldwork using the method of questionnaire survey, and examines socio-linguistical, sociological and socio-psychological variables. An important viewpoint of the research is the to define the nationality/ and first language of the informants, since the aim of the project is to assess the orientation and attitudes of informants towards bilingualism, and to clarify their attitude towards bilingualism, national self-determination and the assimilative tendencies of the population of the city.

Author Biography

Szabolcs SIMON

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Komárom, Szlovákia

References

Bauko János. 2018. Komárom/Komárno névszemiotikai tájképe. In Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép, és gazdasági élet. I. kötet, szerk. Tódor Erika-Mária–Tankó Enikő–Dégi Zsuzsanna. 55–70. Kolozsvár: Scientia Kiadó.

Gyurgyík László. 2004. Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. (Mercurius Könyvek) Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.

Gyurgyík László. 2014. A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai 1989-től 2011-ig. Különös tekintettel a 2001-től napjainkig tartó időszakra. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet.

Kis Zita Margit. 2008. Mit ér a nyelv, ha magyar? In Nyelvek és kultúrák dialógusa. Apáczai-füzetek 3., szerk. Lőrincz Ildikó. 9–24. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar.

Lanstyák István. 2000. A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest–Pozsony: Osiris Kiadó– Kalligram Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely.

Lanstyák István. 2018. Nyelvalakítás és nyelvi problémák. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda.

Misad Katalin. 2019. Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Gramma Nyelvi Iroda.

Mrva Marianna–Szilvássy Tímea. 2011. Kétnyelvűség a dél-szlovákiai településeken. Fórum Társadalomtudományi Szemle 13 (1): 37–58.

Pusztay János. 2017. Anyanyelv kisebbségi és nemzetiségi helyzetben. In Anyanyelv és nemzeti jövő, szerk. Pomozi Péter. 58–68. Budapest: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága.

Simon Szabolcs. 2010a. Nyelvi szondázások. 36–63. Dunaszerdahely: Lilium Aurum Kiadó.

Simon Szabolcs. 2010b. A magyar és a szlovák nyelv választása három szlovákiai magyar településen. In Nyelvi szondázások. 104–122. Dunaszerdahely: Lilium Aurum Kiadó.

Simon Szabolcs. 2017. Nyelvi változók a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. In Kétnyelvűség térben és időben, szerk. Misad Katalin. 106–126. Pozsony: Szenczi Molnár Albert Egyesület.

Sorbán Angella. 2014. Nyelv(ek) és identitás: Adalékok a kétnyelvűség és az identitás kérdésköréhez kisebbségi helyzetben. In A nyelv közösségi perspektívája, szerk. Magyari Sára–Bartha Krisztina. 16–26. Nagyvárad–Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, Partium Kiadó.

Szénássy Zoltán. 1998. Rév-Komárom. H. n.: KT Kiadó.
Published
04. 03. 2021.
Section
Članci