IMRE BORI, THE TEXTBOOK WRITER

  • István LADÁNYI
Keywords: literary textbook, canon, Hungarian literature in Yugoslavia, modernity, avant-garde

Abstract

The study examines the work of Imre Bori as a textbook writer in the context of the canon forming literary history activity of the textbook writer author from the 1960s to the end of the 1980s. The study also presents the results of the textbook writer Bori’s research on modernism and the avant-garde in his secondary school textbooks, as well as the effectiveness of the ideal of the development of modernism in the creation of literary historical narratives. The analysis of the textbooks also includes Imre Bori’s published documents on his methodological ideas in teaching.

Author Biography

István LADÁNYI

Pannon Egyetem
MFTK MANYI
Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Veszprém, Magyarország

References

Bori Imre. 1971. Csáth Géza: Éjszakai esztétizálás. Tiszatáj 25 (11): 1063–1065. Bori Imre–Körner Éva. 1967. Kassák irodalma és festészete. Budapest: Magvető. Bori Imre. 1969. A szecessziótól a dadáig. Újvidék: Forum.

Bori Imre. 1970. A szürrealizmus ideje. Újvidék: Forum. Bori Imre. 1971. Az avantgarde apostolai. Újvidék: Forum. Bori Imre. 1977. Varázslók és mákvirágok. Újvidék: Forum. Bori Imre. 2000. Identitáskeresőben. Újvidék: Forum.

Bori Imre. 2004. A szabadabb szemlélet jegyében. Bori Imre utolsó interjúja. Készítette: Franyó Zsuzsa. Híd 68 (7): 890–893.

Csorba Béla. 1994. A lábadozástól az elsorvadásig: A vajdasági magyar iskolaügy a második világháború után. Regio: Kisebbség, politika, társadalom 5 (1): 96–117.

Dr. Bori Imre. 1970. Az irodalom élete: A gimnáziumok III. osztálya számára. Második, átdolgozott kiadás. Novi Sad: Tartományi Tankönyvkiadó Intézet.

Dr. Bori Imre. 1987. Az irodalom könyve: Egységes középfokú nevelés és oktatás II. osztálya számára. Negyedik kiadás. Újvidék: Tankönyvkiadó Intézet.

Dr. Bori Imre–Dr. Szeli István. 1967. Az irodalom élete: Tankönyv a gimnáziumok IV. osztálya számára. Novi Sad: Tartományi Tankönyvkiadó Intézet.

Ladányi István. 2019. Jugoszláviai magyar irodalom-tankönyvek és az irodalmi kánon. In Kánon és komparatisztika: A kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban, szerk. Földes Györgyi és Szávai Dorottya. 133–147. Budapest: Gondolat Kiadó.

Tóth Lajos. 1982. A József Attila Tudományegyetem egységes kísérletének a vajdasági iskolareform szemszögéből való összehasonlító vizsgálata. Létünk 12 (6): 1045–1067.
Published
04. 03. 2021.
Section
Članci