WHAT HAPPENED IN HUNGARIAN LITERATURE IN YUGOSLAVIA/VOJVODINA IN 1918?

  • Erika BENCE
Keywords: 1918, Hungarian literature in Yugoslavia/Vojvodina; Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes; Szenteleky cult, János Tarkó

Abstract

The research examines one of the most important principles of the Hungarian literary history discourse in Vojvodina – considered valid to this day – the axiom formed at the beginning of 1918. The interpretation and understanding of the results take into account the ideological influences, historical-poetic traditions and literary approaches that led to and influenced the above-mentioned canonization procedures (synthesis of Hungarian literary history in Vojvodina, creating the Lexicon of Hungarian Literature in Yugoslavia then in Vojvodina, publishing book histories and bibliographies) the beginnings of Hungarian literature in Yugoslavia / Vojvodina were connected with the date of the establishment of a political construct, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. The paper presents the sense in which modern perceptions of the history of literature have overturned the positivist and substantive methods that defined the mentioned historical ideas, thus modifying / deconstructing the overall picture of the life form of Hungarian literature in Yugoslavia / Vojvodina. At the same time, the interpretation preserves the canonical, forward-looking and enduring values of historical traditions (e.g. Imre Bori’s vision of literary history).

Author Biography

Erika BENCE

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Bence Erika. 2012. Asztaltársaság és hírlap. In Arachné szőnyege: A magyar irodalom alakulástörténeti „szövevénye” a XVIII. század végétől napjainkig. 53–60. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar–Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium.

Bence Erika. 2015. Az első világháború tematizációja az 1930-as évek vajdasági magyar irodalmában. In Virtuális irodalomtörténet. 102–113. Veszprém: Iskolakultúra.

Bence Erika. 2015a. „Sci-fi” a háborúban (Tarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt). Hungarológiai Közlemények 46 (2): 51–65.

Bence Erika. 2017. Egy legionista a háborúban. Szabó István–Andrée Dezső: Egy legionista naplója. Hat esztendő a Francia Idegenlégióban (1923–1929). Tanulmányok 50 (1): 118–139. In Miért sír Szulimán?: Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből. 117–145. Budapest: Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó.

Bence Erika. 2017a. Napló(regény) az első világháborúból. Darvas Gábor: „Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam…” Hungarológiai Közlemények 45 (3): 106–117. In Miért sír Szulimán?: Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből. 103–117. Budapest: Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó.

Bence Erika. 2018. Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918–2014). Gerold László: Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918–2014). In NapútOnline. Január. http:// www.naputonline.hu/2018/01/07/bence-erika-vajdasági-magyar-irodalmi- lexikon-1918-2014/ (2020. aug. 4.)

Bence Erika. 2018a. Magyar bestsellerek, irodalmi (világ)sikerek a két világháború között. Hungarológiai Közlemények 49 (2): 34–55. In Utazások Posztmonarchiában: Kulturális kontextusok. Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből. 45–61. Szabadka: Életjel.

Bence Erika–Kocsis Lenke. 2019. Memoires, Diaries, Diary Novels about the First World War in Haungarian Literature. Stredoeurópske pohl’ady 1 (1): 86–94.

Bence Erika–Ispánovics Csapó Julianna. 2020. Kuncz Aladár Fekete kolostor című regénye az első világháborút tematizáló regények sorában. Kézirat.

Bori Imre. 1968. A jugoszláviai magyar irodalom története 1918–1945. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Bori Imre. 1975. Irodalmunk évszázadai. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Bori Imre. 2007. A jugoszláviai magyar irodalom története. Gerold László: Bori Imre (349–352). Szerk., jegyz.: B.[ordás] Gy.[őző] (399–340). Újvidék: Forum Könyvkiadó (5. kiadás).

Csáky S. Piroska. 1988. Vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Faragó Kornélia. 2004. A kezdet-kultusz közösségi térideje. Hungarológiai Közlemények 35 (1): 78–89.

Gerold László. 2001. Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–2000). Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Gerold László. 2016. Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918–2014). Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Hajdu Péter. 2001. Történetek metaforikus interakciója. Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában. In Romantika, világkép, művészet, irodalom, szerk. Szegedy-Maszák Mihály–Hajdu Péter. 219–242. Budapest: Osiris.

Ispánovics Csapó Julianna. 2009. A jugoszláviai magyar irodalom 2000–2001. évi bibliográfiája. Bibliográfiai füzetek 34–35. 273. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar, 5083. tétel.

Ispánovics Csapó Julianna. 2011. A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar könyvkiadása szempontjából. Újvidék: Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Kuncz Aladár. 1931. Fekete kolostor: Feljegyzések a francia internáltságból. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh.

Márton László. 1998. A kitaposott zsákutca, avagy a történelem a történetekben (Két példa). Jelenkor 41 (2): 146–169.

Németh Ferenc. 2001. Egy tanító bevonul az irodalomba. A vajdasági magyar irodalom első kötetéről. Magyar Szó, Kilátó, jan. 20. 13.

Németh Ferenc. 2014. A Nagy Háború (ismeretlen) regénye. Tarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt… Tanulmányok 48 (1): 100–109.

Németh Ferenc. 2018. 1919: A kisebbségi irodalmi öneszmélés éve Nagybecskereken: Adalék a vajdasági magyar irodalom kezdeteihez. Hungarológiai Közlemények 49 (3): 128–135.

Rózsafalvi Zsuzsanna. 1998. A szövegköziség a Mikszáth-poétikában. In Eisemann György szerk. A kánon peremén: Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIX–XX. század fordulójának magyar prózájában. 137–150. Budapest: ELTE, XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.

Tarkó János. 1919. Amíg a nagy vihar tombolt... Nagybecskerek: Haász Testvérek.
Published
04. 03. 2021.
Section
Članci