THE PHRASEOLOGY OF THE DISCOURSE ABOUT SEXUALITY IN CSÍKSZENTDOMOKOS

  • Katalin LAJOS
Keywords: Lajos Balázs, ethnography, phraseology, sexual culture, sexual morality, taboo

Abstract

The book What makes you feel out of this world: Sexual culture and morality among peasants by Lajos Balázs (Pallas-Akadémia, 2009; second edition 2010) met a long-felt need on the topic. The work is an ethnographic survey, an actual monograph of the topic of sexuality and sexual morality in a village of Eastern Transylvania, Csíkszentdomokos (Sândominic). Various scientific fields (sociology, sexual-psychology, folkloristics etc.) concern themselves with the topic of the book, yet it is still a taboo in Romanian culture, and there is no other work which tackles with the specific tools of ethnography this topic in a depth, so it can be considered a really important achievement in the field. The paper undertakes the task of analysing the phraseology of the texts of the interviewed subjects, and by mapping the topics related to the issue of sexuality show the richness of phraseology in this village.

Author Biography

Katalin LAJOS

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar
Humántudományok Tanszék
Csíkszereda, Románia

References

Balázs Géza. 2009. A helyzetmondat interdiszciplináris megközelítése – a Magyar szólástár korpusza alapján. In Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Szerk. Keszler Borbála – Tátrai Szilárd. 127–132. Budapest: Tinta Kiadó.

Balázs Lajos. 1994. Az én első tisztességes napom: Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson. Bukarest: Kriterion Kiadó.

Balázs Lajos. 1995. Menj ki én lelkem a testből: Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson. Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

Balázs Lajos. 1999. Szeretet fogott el a gyermek iránt: A születés szokásvilága Csíkszentdomokoson. Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

Balázs Lajos. 2009. Amikor az ember nincs es ezen a világon: Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs Csíkszentdomokoson. Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó.

Balázs Lajos. 2020. Cérna és tű: A paraszti világ szerelmi eposza. Csíkszereda: Gutenberg Könyvkiadó.

Bárdosi Vilmos (főszerk.). 2003. Magyar szólástár: Szólások, helyzetmondatok, közmon- dások értelmező és fogalomköri szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Bokor Zsuzsa. 2005. Technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárásra. In Lenyomatok 5. Szerk. Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm. 215–236. Kolozsvár: KJNT.

Forgács Tamás. 2007. Bevezetés a frazeológiába: A szólás- és közmondáskutatás alap- jai. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Forgács Tamás. 2021. Történeti frazeológia: A történeti szólás- és közmondáskutatás kézikönyve. Budapest: Tinta Kiadó.

Hadrovics László. 1996. Magyar frazeológia. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hoppál Mihály – Szepes Erika. 1987a. Erósz a folklórban. In Erósz a folklórban: Erotikus jelképek a néphagyományban. 5–11. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Hoppál Mihály – Szepes Erika. 1987b. Előszó. In A szerelem kertjében: Erotikus jelké- pek a művészetben. 5–11. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Kapros Márta. 1984. Megesett lányok az Ipoly menti falvak társadalmában. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (10): 319–341.

Kapros Márta. 1986. A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén. Debrecen: KLTE, Néprajzi Tanszék.

Novák László Ferenc. 2004. Az erósz a népi kultúrában: Verbális és ikonográfiai megnyilatkozások. In Tisicum. Szerk. Benedek Csaba et alii. 269–271. Szolnok.

Ortutay Gyula. 1987. A magyar parasztság szerelmi élete. In Erósz a folklórban: Erotikus jelképek a néphagyományban. Szerk. Hoppál Mihály – Szepes Erika. 12–19. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Petrik Emese. 2011. A nemes érzelmek belső holdudvara. Létünk 42 (1): 201–207. http://epa.oszk.hu/00900/00997/00016/pdf/EPA00997_Letunk_2011_01_201-207. pdf (2021. márc. 1.)

Pozsony Ferenc. 2004. Meztelenség és erotika az erdélyi és moldvai népszokásokban. In Tisicum XIV. Szerk. Benedek Csaba et alii. 301–303. Szolnok.

Sári Zsolt. 2004. Erotikus és termékenységszimbólumok a táplálkozáskultúrában. In Tisicum XIV. Szerk. Benedek Csaba et ali. 277–280. Szolnok.

Szabó László. 2004. Közösség és nemi élet. In Tisicum. Szerk. Benedek Csaba et ali. 315–321. Szolnok.

Szepes Erika. 1987. Carmina Priapea. In A szerelem kertjében: Erotikus jelképek a művé- szetben. Szerk. Hoppál Mihály – Szepes Erika. 136–178. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Szőcsné Gazda Enikő. 2001. Erkölcs és közösség: Orbai széki erkölcsirányítás a XVII–XVIII. században. Csíkszereda: Pro-Print Kiadó.

Vajda Mária. 1983. A parasztság szerelmi életének kutatása. In Néprajzi Tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Szerk. Balassa Iván – Ujváry Zoltán. 677–687. Debrecen.

Vajda Mária. 1987. Vallomások a paraszti szerelmi életről. In Erósz a folklórban: Erotikus jelképek a néphagyományban. Szerk. Hoppál Mihály – Szepes Erika. 183–217. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Vajda Mária. 1988. Hol a világ közepe?: Parasztvallomások a szerelemről. Kecskemét: Erdei Ferenc Művelődési Központ.

Vajda Mária. 1998. „Amely fírfinak az arany szeget megkötik”: Szexuális szokások a magyar néphagyományban. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 73. 355–428.

Vajda Mária. 1999. „Komámasszony adjon nekem szállást...”: Adalékok a koma és komaasszony közötti szexuális kapcsolathoz a magyar néphagyományban. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 74. 207–226.

Vargyas Lajos. 1987. Szerelmi – erotikus szimbolika a népköltészetben. In Erósz a folklórban: Erotikus jelképek a néphagyományban. Szerk. Hoppál Mihály – Szepes Erika. 20–39. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Voigt Vilmos. 1979. Kisepikai prózaműfajok. In A magyar folklór. Szerk. Ortutay Gyula. Egyetemi tankönyv. 283–323. Budapest: Tankönyvkiadó.

Zakariás Erzsébet. 2007. Népélet és szexualitás. In „Édesanyám kicsikorban megta- nított…” 68–74. H. n.: Triade Kiadó.

Zelnik József. 1986. Homo ludens erotikus. In A szerelem kertjében: Erotikus jelképek a művészetben. Szerk. Hoppál Mihály – Szepes Erika. 136–178. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Published
29. 09. 2021.
Section
Članci