TEACHERS’ VERBAL AGGRESSION

  • Krisztina BARTHA
  • Ibolya Dalma VIRÁG
Keywords: verbal agression, teachers communication, discipline, assertive communication

Abstract

Verbal aggression is a common phenomenon in social behavior that children mostly learn in their environment. It matters a lot what kind of patterns they see around them. The aim of our research was to examine a specific aspect of school aggression, the presence of verbal aggression in teachers’ communication, what causes it and how often does it occur. In our research, we worked with an online questionnaire completed by 153 adults who answered questions about their school experiences that revealed verbal aggression. The results support our hypothesis that verbal aggression appears in teachers’ communication. According to the respondents, the main reason for this is that teachers are not familiar with other educational and disciplinary methods. The responses also highlight that verbal aggression towards pupils is based on criticizing their performance.

Author Biographies

Krisztina BARTHA

Partiumi Keresztény Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Nagyvárad, Románia

Ibolya Dalma VIRÁG

Erdődi Műszaki Líceum
Erdőd, Románia

References

Balázs Géza – Dede Éva. 2008. A verbális agresszió diszciplináris keretben. In Az agressziókutatás interdiszciplináris keretben. Szerk. Zimányi Árpád. 121–145. Eger: AAPA Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica.

Bartha Lajos. 1981. Pszichológiai értelmező szótár. Budapest: Akadémiai Kiadó. Batár Levente. 2009. Diskurzusok elemzése nyelvi agresszió szempontjából. Pécs. Doktori disszertáció.

Borbás Gabriella Dóra. 2018. Szavakkal elkövetett bántalmazás. In Egy- és többnyelvűség a nyelvben. Szerk. Gecső Tamás. 26–35. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Kiadó.

Dede Éva. 2004. Fiatalok nyelvi durvasága a nyilvánosság előtti nyelvhasználatban. In A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I. Szerk. Balázs Géza. 107–119. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ.

Domonkosi Ágnes. 2008. A nyelvi agresszió szerepe a személyközi viszonylatokban. In Az agressziókutatásról interdiszciplináris keretben. Szerk. Zimányi Árpád. 53–59. Eger: EKF Líceum Kiadó.

Evans, Patricia. 2004. Szavakkal verve...: Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. Budapest: Háttér Kiadó – NANE Egyesület.

Galgóczi László. 2008. A nyelvi agresszió és diakrón formái a magyarban. In Az agressziókutatás interdiszciplináris keretben. Szerk. Zimányi Árpád. 5–28. Eger: AAPA Nova Series Tom. XXXV. Sectio Linguistica Hungarica.

Győrfiné Körtvélyesi Franciska. 2015. A tanári tevékenység, mint a tanár-diák konfliktusok forrása. Educatio 24 (3): 116–120.

Hárdi István. 2000. Az agresszió világa: Az agresszió fogalma, jelenségtana, elméletei. In Az agresszió világa. Szerk. Hárdi István. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.

Kegyesné Szekeres Erika. 2008. Verbális agresszió és nemi sztereotípiák. In Az agresz- sziókutatás interdiszciplináris keretben. Szerk. Zimányi Árpád. 61–90. Eger: EKF Líceum Kiadó.

Kvachadze, Zhana – Zakareishvili, Marika. 2009. Verbal Abuse by the Teacher and Student Classroom Participation, Academic Achievement and Problem Behavior in Tbilisi Public Schools. Master thesis. University of Oslo.

Mayer József. 2008. Frontvonalban: Gyorsjelentés az iskolai agresszivitás néhány összetevőjéről. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. http:// www.fovpi.hu/tortenet/fpn_2008/frontvonalban.pdf. (2020. okt. 16.)

Olweus, Dan. 1997. Bully/victime problems in school: Facts and intervention. European Journal of Psychology of Education 12 (4): 495–510. DOI: 10.1007/BF03172807

Pap Kinga Katalin. 2014. A nyelvi agresszió formai és funkcionális jegyei a középiskolás-korúak spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban. Budapest. Doktori disszertáció.

Szekszárdi Ferencné. 1993. A pedagógiai gyakorlat jellegzetes konfl Új Pedagógiai Szemle 43 (7–8): 95–106.

Szilágyi István. 2017. Az iskolai agresszió kezelésének lehetőségei. Erdélyi Társadalom. Társadalomtudományi szakfolyóirat 15 (2): 9–18. DOI: 10.17177/77171.197

Vasová, Kinga. 2011. Verbális agresszió a középiskolások körében. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 6 (1): 239–247.
Published
29. 09. 2021.
Section
Članci