THE ROLE OF WEBSITES IN THE VIRTUAL SCHOOLSCAPE

  • Gábor LŐRINCZ
  • Béla ISTÓK
  • Szilvia N. VARAGYA
Keywords: virtual schoolscape, online education, websites

Abstract

Since websites have been dominant elements of the virtual space, they have an important role in forming the image of educational institutions. This paper compares the virtual content of a number of Slovakian and Hungarian primary, secondary and higher educational institutions, focusing on the aspects of online education and the epidemiological situation, and in addition paying attention to the rate of bi- and multilingualism. In the last couple of years several researches have focused on linguistic landscape, which resulted in setting up various subfields, one of which is schoolscape and another one is cyberscape which focuses on virtual relations. In some cases there are overlaps between the subfields, so their study can be connected. Certainly the schoolscape not only refers to virtual relations but to the totality of individual and collective language representations and visual materials, which reflect the communicative practices of this well-structured specified space, the school. Naturally, the virtual aspects make up only a small part of the characteristics of schoolscape – a specific space of visual language use – since in school each visual and linguistic manifestation can be studied which reflects the communicational expectations and requirements of this space.

Author Biographies

Gábor LŐRINCZ

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Komárom, Szlovákia

Béla ISTÓK

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Komárom, Szlovákia

Szilvia N. VARAGYA

Selye János Egyetem
Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola
Komárom, Szlovákia

References

Banda, Felix – Jimaima, Hambaba. 2015. The semiotic ecology of linguistic landscapes in rural Zambia. Journal of Sociolinguistics 19 (5): 643–670.

Bartha Csilla – Laihonen, Petteri – Szabó Tamás Péter. 2013. Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben: Egy új kutatási területről. Pro Minoritate (3): 13–28.

Biró, Enikő. 2016. Learning Schoolscapes in a Minority Setting. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 8 (2): 109–121. DOI: 10.1515/ausp-2016-0021

Biró, Enikő. 2018. More Than a Facebook Share: Exploring Virtual Linguistic Landscape. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 10 (2): 181–192. DOI: 110.2478/ausp-2018-0022

Brown, D. Kara. 2012. The linguistic landscape of educational spaces: Language revitalization and schools in Southeastern Estonia. In Minority languages in the linguistic landscape. Eds. Gorter, Durk – Marten, Heiko F. – Van Mensel – Luk. 281–299. New York: Palgrave Macmillan.

Cenoz, Jasone – Gorter, Durk. 2006. Linguistic Landscape and Minority Languages. International Journal of Multilingualism 3 (1): 67–80.

Chesnut, Michael – Lee, Vivian – Schulte, Jenna. 2013. The language lessons around us: Undergraduate English pedagogy and linguistic landscape research. English Teaching: Practice and Critique 12 (2): 102–120.

Domonkosi Ágnes. 2016. Nyelvi ideológia és nyelvszemlélet a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben. Acta Academiae Agriensis: Sectio Linguistica Hungarica (43): 30–45.

Gorter, Durk. 2013. Linguistic Landscapes in a Multilingual World. Annual Review of Applied Linguistics (33): 190–212.

Gorter, Durk. 2017. A nyelvi tájkép tanulmányozása: bevezetés a tudományterületbe. Regio (3): 31–49.

Gorter, Durk. 2018. Linguistic landscape and trends in the study of schoolscapes. Linguistics and Education (44): 80–85.

Hancock, Andy. 2012. Capturing the Linguistic Landscape of Edinburgh: A pedagogical tool to investigate student teachers’ understandings of cultural and linguistic diversity. In Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social Change. Eds. Hélot, Christine – Barni, Monica – Janssens, Rudi – Bagna, Carla. 249–266. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Istók Béla – Lőrincz Gábor. 2020. A virolingvisztika részterületei. In 12th International Conference of J. Selye University: Language and Literacy Section. Ed. Simon, Szabolcs. 83–92. Komárno: Univerzita J. Selyeho. DOI: 10.36007/3761.2020.83

Ivkovic, Dejan – Lotherington, Heather. 2009. Multilingualism in cyberspace: conceptualising the virtual linguistic landscape. International Journal of Multilingualism 6 (1): 17–36.

Kolečáni Lenčová, Ivica. 2020. Linguistic Landscape and Reading Comprehension in Foreign Languages Teaching. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 10 (1): 160–164.

Laihonen, Petteri – Szabó, Tamás Péter. 2017. Investigating visual practices in educational settings: Schoolscapes, language ideologies and organizational cultures. In Researching Multilingualism: Critical and ethnographic perspectives. Eds.

M. Martin-Jones – D. Martin. 121–138. London – New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781315405346

Lanstyák István. 2017. Nyelvi ideológiák (általános tudnivalók és fogalomtár). 2017. május 26-i verzió. http://web.unideb.hu/~tkis/li_nyelvideologiai_fogalomtar2.pdf (2018. dec. 12.)

Lőrincz Gábor. 2020a. Nyelvi tévhitek megjelenése különböző tankönyvvariánsok- ban. In A nyelv perspektívája az oktatásban. Szerk. Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes. 225–242. Eger: Líceum Kiadó.

Lőrincz Gábor. 2020b. Fordított tankönyvek a kisebbségi iskolai nyelvi tájképben. In Tankönyvkutatás – fordított tankönyvek – kétnyelvűség: A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. Szerk. Istók Béla – Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs. 75–98. Komárom: Selye János Egyetem.

Muth, Sebastian. 2016. Street Art as Commercial Discourse: Commercialization and a New Typology of Signs in the Cityscape of Chisinau and Minsk. In Negotiating and Contesting Identities in Linguistic Landscapes. Eds. Blackwood, Robert – Lanza, Elizabeth – Woldemariam, Hirut. 19–36. London: Bloomsbury Academic.

Pappenhagen, Ruth – Scarvaglieri, Claudio – Redder, Angelica. 2016. Expanding the linguistic landscape scenery?: Action theory and ʼLinguistic Soundscapingʼ. In Negotiating and Contesting Identities in Linguistic Landscapes. Eds. Blackwood, Robert – Lanza, Elizabeth – Woldemariam, Hirut. 147–162. London: Bloomsbury Academic.

Rose-Redwood, Reuben – Alderman, Derek – Azaryahu, Maoz. 2018. The Urban Streetscape as political cosmos. In The Political Life of Urban Streetscapes: Naming, Politics, and Plac. Eds. Rose-Redwood, Reuben – Alderman, Derek – Azaryahu, Maoz. 1–24. London – New York: Routledge.

Rozenholc, Caroline. 2010. The neighborhood of Florentin: A window to the globalization of Tel Aviv. Journal of Urban and Regional Analysis 2 (2): 81–95.

Szabó, Tamás Péter. 2015. The management of diversity in schoolscapes: an analysis of Hungarian practices. Apples: Journal of Applied Language Studies (1): 23–51. http://apples.jyu.fi/ArticleFile/download/554 (2020. jan. 4.)

Tódor Erika-Mária. 2014. Hogyan hívogat az iskola?: Vizuális nyelvhasználat az iskolában. Magiszter (3): 40–51.

Tódor Erika-Mária. 2019. Hétköznapi kétnyelvűség: Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar iskolákban. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány.

Tóth Etelka. 2018. A honlap mint nyelvi tájkép. In Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség II. Nyelvhasználati terek és nyelvi sokszínűség. Szerk. Tódor Erika-Mária – Tankó Enikő – Dégi Zsuzsanna. 53–63. Kolozsvár: Scientia Kiadó.

Troyer, Robert A. 2012. English in the Thai linguistic netscape. World Englishes 31 (1): 93–112.

Van Mensel, Luk – Vandenbroucke, Mieke – Blackwood, Robert. 2016. Linguistic Landscapes. In Oxford Handbook of Language and Society. Eds. García, Ofelia – Flores, Nelson – Spotti, Massimiliano. 423–449. Oxford: Oxford University Press.
Published
29. 09. 2021.
Section
Članci