Intra-speaker variations in sociolinguistic interviews with informers in Szeged

  • Balázs SINKOVICS
Keywords: Szeged Sociolinguistic Survey, Szeged dialect, spoken language, language variation

Abstract

The paper examines the language use of two respondents from the Szeged Sociolinguistic Survey (SZÖSZI). In the framework of the Szeged Sociolinguistic Survey (SZÖSZI) structured sociolinguistic interviews were done – and within it tests of language use – involving residents of Szeged. The fieldworkers, native speakers of the dialect, consistently spoke in the regional dialect using the “ö” sound. The two respondents also predominantly used the “ö” language variant during the interview. The analysis of the interviews can shed light onto the correlation between the circumstances of the informants’ linguistic socialization and their attitude towards the Szeged dialect. Another aim of this paper was to analyse whether their language use regarding the “ö” sound changed, and to what extent, according to the topic of conversation (school, work, courtship). Both respondents’ language use was affected not only by the topic but also by their attitude to the dialect or the standard Hungarian. However, some conversational modules (e. g. family, danger of death) did not show the expected results, namely, their speech did not shift towards the vernacular language.

Author Biography

Balázs SINKOVICS

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Szeged, Magyarország

References

Bartha Csilla – Hámori Ágnes. 2010. Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban: Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika „harmadik hullámában”. Magyar Nyelvőr (134): 298–321.

Berente Anikó. 2017. Az ö-zéssel kapcsolatos pedagógusi attitűdök a SZÖSZI néhány interjújában. Magyar Nyelvjárások (55): 25–38.

Bell, Allan. 2007. Style and the linguistic repertoire. In The Routledge Companion to Sociolinguistics. Eds. C. Llamas, L. Mullany and P. Stockwell. 95–100. London: Routledge.

Eckert, Penelope. 1997. Age as a Sociolinguistic Variable. In The Handbook of Sociolinguistics. Ed. Coulmas, 151–167. Florian. Blackwell Publishing.

Hernández-Campoy, Juan Manuel. 2016. Sociolinguistic Styles. Hoboken, N. J.: Wiley-Blackwell.

Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs. 2016. Szeged nyelve a 21. század elején. Budapest: Gondolat.

Labov, William. 1988. „A nyelvi változás és változatok”: Egy kutatási program terep- munkamódszerei. Szociológiai Figyelő 4 (4): 22–48.

Németh Miklós – Bagi Anita – Molnár Mária. 2015. Ö-zés szabályok nélkül? In Nyelvelmélet és dialektológia 3. Szerk. É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila és Pintér Lilla. 223–233. Budapest: Szent István Társulat, http://mek.oszk.hu/21000/21031/21031. pdf (2021. márc. 10.)

Németh Miklós – Bagi Anita – Molnár Mária. 2016. Létezik-e olyan, hogy az „adatközlő nyelvhasználata”? In Sztenderd – nem sztenderd: Variációk egy nyelv változataira. Szerk. Kozmács István és Vančo Ildikó. 117–127. Lakitelek: Antológia Kiadó.

Sándor Klára. 2014. Határtalan nyelv. Bicske: SZAK Kiadó.

Schilling, Natalie. 2013. Investigating stylistic variation. In The Handbook of Language Variation and Change. Eds. J. K. Chambers and N. Schilling. (2nd edn). 327–349. Oxford: Blackwell.
Published
29. 09. 2021.
Section
Članci