THE BASIC FORMS OF CULTURAL MEMORY IN GÁBOR DEVECSERI’S COMPOSITION BIKASIRATÓ (MOURNING A BULL)

  • Anikó POLGÁR
Keywords: cultural memory, myth, rite, Hungarian poetry in 20th century, Gábor Devecseri

Abstract

The study analyzes Gábor Devecseri’s composition Bikasirató (Mourning a Bull) using the theory of cultural memory as a point of departure, and relying on its three basic forms (linguistic, ritual, and pictorial). The bullfight described in the poem is a spectacle and a mass sensation, but also a ritual event. The ritual background is key to the analysis, as Bikasirató places bullfighting in the context of archaic rituals, ancient mysteries, and passion plays. The linguistic layers of cultural memory are manifested in the varied intertextual relations, in the liturgical formulas becoming commonplace in the mass event, in the archaisms and Latinisms of the language. On a pictorial level, the labyrinthine gallery and the shop window showing commercial objects become important, and in the gallery, images of violence flash in front of visitors.

References

Agárdi Péter. 1972. Magyar líra 1971-ben. irodalomtörténet (54): 825–852. Assmann, Jan. 1988. Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In Kultur und Gedächtnis, ed. Assmann, Jan – Hölscher, Tonio. 9–19. Frankfurt: Suhrkamp.
Assmann, Jan. 2004. A kulturális emlékezet: Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban . Ford. Hidas Zoltán. Budapest: Atlantisz.
Bikasirató. 1977. Ország–Világ . 21 (11): 24. [-y szignóval]
Bircsák Anikó. 2008. Saját élet: Önéletírás esszében Devecseri Gáborról. Alföld 59 (6): 83–97.
Cynolter Károly. 1972. Devecseri Gábor: Bikasirató. Alföld 23 (3): 83–84. Devecseri Gábor. 1971. Bikasirató . Budapest: Magvető.
Devecseri Gábor. 1972. Beszakad az idő: Válogatott versek . Budapest: Magvető.
Devecseri Gábor. 1974. A hasfelmetszés előnyei: A mulandóság cáfolatául . Budapest: Magvető.
Devecseri Gábor. 1981. Antik tanulmányok II . Műhely és varázs . Budapest: Magvető.
Eliade, Mircea. 1994. Vallási hiedelmek és eszmék története I. A kőkorszaktól az eleusziszi misztériumokig . Budapest: Osiris–Századvég.
Euripidész. 1984. Összes drámái . Budapest: Európa.
Frazer, James George. 2002. Az aranyág . Ford. Bodrogi Tibor – Bónis György. Budapest: Osiris.
Fülöp László. 1986. A lírai sematizmustól az új irányzatokig (1949–1975). In A magyar irodalom története 1945–1975 . II/1 . A költészet, szerk. Béládi Miklós. 61–125. Budapest: Akadémiai.
Geszti Pál. 1970. A végső dolgokról: A Huszonötödik Színház és az Irodalmi Színpad bemutatói. Film Színház Muzsika 14 (45): 8–9.
Görgey Gábor. 2001. Amennyire lehet, nem ölünk. In imátlan ima: Kortársak Devecseri Gábor emlékére, szerk. Maróti István. 161–163. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum.
Graves, Robert. 2001. Devecseri Gábor – egy költőbarátság története. Ford. Nádasdy Ádám. In imátlan ima: Kortársak Devecseri Gábor emlékére, szerk. Maróti István. 148–150. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum.
Hámos György. 1970. Hol áll meg a csillag? Az Irodalmi Színpad bemutatójáról. Népszabadság, nov. 1. 28 (257): 7.
Homéros. 1952. ilias . Ford. Devecseri Gábor. Budapest: Szépirodalmi.
Juhász Ferenc. 1974. Az aranyszeplős levelibéka: Csipkék, dalok és himnuszok egy vers-játékból. Új Írás 14 (5): 3–38.
Kirk, Geoffrey Stephen. 1993. A mítosz . Ford. Steiger Kornél. Budapest: Holnap.
Kott, Jan. 1998. istenevők: Vázlatok a görög tragédiáról . Budapest: Európa.
Kricsfalusi Beatrix. 2018. Színrevitel. In Média- és kultúratudomány: Kézikönyv, szerk. Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás ábel. 346–349. Budapest: Ráció.
Lehotay-Horváth György. 1970. Drámai költészet – költői dráma. Tükör 7 (46): 18. Lorca, Federico García. 1957. Toreádorsirató: Válogatott költemények és színművek . Budapest: Európa.
Mátray-Betegh Béla. 1970. Három költemény az Irodalmi Színpadon. Magyar Nemzet 26 (257): 11.
M. Nagy Ilona – Tegyey Imre. 1992. Latin nyelvtan a gimnázium számára . Budapest: Tankönyvkiadó.
Ónody Éva. 1971. Műhely és varázs. Magyar Szó, szept. 12. 28 (251): 13.
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. https://szinhaztortenet.hu/record/-/record/ display/manifestation/OSzMI58090/734c1020-49e3-4137-8c5c-4be3f00fbb44/ solr/0/24/6/28/score/DESC (2021. jún. 23.)
Pomogáts Béla. 2015. Két évtized. A hatvanas, hetvenes évek próza- és drámairodal- máról. Tekintet 28 (1): 75–91.
Rónay László. 1979. Devecseri Gábor alkotásai és vallomásai tükrében . Budapest: Szépirodalmi.
Rónay László. 1986. Devecseri Gábor (1917–1971). In A magyar irodalom története 1945–1975. II/1 . A költészet, szerk. Béládi Miklós. 406–409. Budapest: Akadémiai.
Scheer zsuzsa. 1970. Három oratórium. Új Élet 25 (22): 5.
Sz. J. – Devecseri Gábor. 1969. A házigazda: Robert Graves. Olajfák közt Mallorcán. Devecseri Gábor beszél élményeiről. Esti Hírlap, nov. 11. 14 (263): 2.
Varga Tünde. 2018. Vizualitás. In Média- és kultúratudomány: Kézikönyv, szerk. Kricsfalusi Beatrix–Kulcsár Szabó Ernő–Molnár Gábor Tamás–Tamás ábel. 210–223. Budapest: Ráció.
Published
17. 05. 2021.
Section
Članci