ABOUT COVID19 METAPHORS

  • Anita SCHIRM
Keywords: metaphors, manipulation, COVID19, news, advertisements

Abstract

News about COVID19 has become part of our everyday life. Language users created pandemic related metaphors right away, and due to their explaining and visualizing power, these metaphors spread soon afterward. This paper investigates the rhetorical pictures born during the pandemic and shows why these metaphors are so frequent in articles about the pandemic. Metaphors in communication about COVID19 visualize, explain, evoke emotions, convince, and sometimes also manipulate public opinion, since the wording in the mass media greatly impacts the way people think about the pandemic crisis. By using the theoretical framework of the cognitive theory of metaphors, the paper shows some verbal and visual metaphors related to coronavirus from a corpus collected from news, ads and community facility advertising.

References

Constantinovits Milán – Istók Béla – Ludányi zsófia – Schirm Anita. 2021. Digitális tartalmak az anyanyelvi nevelésben . Megjelenés alatt.
Istók Béla – Lőrincz Gábor. 2020. A virolingvisztika részterületei. In 12th international Conference of J. Selye University: Language and Literacy Section. Conference Proceedings, szerk. Simon Szabolcs. 83–92. Komárno: J. Selye University. https:// doi.org/10.36007/3761.2020.83
Kocsány Piroska. 2008. Metafora. In Alakzatlexikon: A retorikai és stilisztikai alakza- tok kézikönyve, főszerk. Szathmári István. 390–402. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Kövecses Zoltán. 2005. A metafora: Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex.
Kövecses Zoltán – Benczes Réka. 2010. Kognitív nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Lakoff, George – Johnson, Mark. 1980. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
Lendvai Endre. 1996. Közelkép a verbális humorról . Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Móricz Éva – Téglássy Tamás. 1999. Kreatív tervezés a reklámban. Budapest: Közgazdaságtudományi Egyetem.
Nerlich, Brigitte. 2020. Metaphors in the time of coronavirus. https://blogs.nottingham. ac.uk/makingsciencepublic/2020/03/17/metaphors-in-the-time-of-coronavirus/ (2021. aug. 15.)
Péntek Erzsébet. 2000. A nélkülözhetetlen metafora és az iskola. Erdélyi Pszichológiai Szemle 1 (4): 41–52.
Pethő József. 2011. Alakzat és jelentés: Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben . Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Schirm Anita. 2010. A humor a manipuláció szolgálatában – reklámplakátok elemzése. In A humor dimenziói, szerk. T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit. 146–154. Budapest: Tinta Könyvkiadó – BGF Külkereskedelmi Kar.
Sontag, Susan. 1983. A betegség mint metafora. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Sontag, Susan. 1990. Az AiDS és metaforái. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Szathmári István. 1981. A szó jelentésének stilisztikai vizsgálata. In A magyar stilisztika vázlata. Ötödik kiadás, szerk. Fábián Pál – Szathmári István – Terestyéni Ferenc. 65–148. Budapest: Tankönyvkiadó.
Taleb, Nassim Nicholas. 2012. A fekete hattyú – avagy a legváratlanabb hatás. Budapest: Gondolat.
Thibodeau, Paul H. – Hendricks, Rose K. – Boroditsky, Lera. 2017. How linguistic metaphor scaffolds reasoning. Trends in Cognitive Sciences (21): 852–863. https:// doi.org/10.1016/j.tics.2017.07.001
Wucker, Michele. 2016. A szürke rinocérosz: Hogyan ismerjük fel a világunkat fenyegető nyilvánvaló veszélyeket, és hogyan szálljunk szembe velük. Budapest: Athenaeum Kiadó.
Published
17. 05. 2021.
Section
Članci