STRUCTURES AND SPATIAL COMPOSITION IN LŐRINC SZABÓ’S POETRY

  • Gábor BEDNANICS
Keywords: space poetics, modern lyric poetry, structure, mechanism, biopoetics

Abstract

Lőrinc Szabó’s poetry is a crucial task for anyone who concerns with the history of modern Hungarian literature. In my paper I introduce the perspectives offered by the spatial turn in order to enrich the points of view regarding late modern poetry. Spatiality here is based on structural connections that play a large role in various poems of Te meg a világ (You and the World, 1932), Lőrinc Szabó’s most influential book. This new assessment helps us to understand the poetry of the era more, and proves that this viewpoint is necessary to broaden our historical questioning.

Author Biography

Gábor BEDNANICS

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Irodalomtudományi Tanszék
Eger, Magyarország

References

Balogh Gergő. 2019. Élni annyi, mint ellenállni. In „Örök véget és örök kezdetet”: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt – Kulcsár-Szabó Zoltán – L. Varga Péter – Palkó Gábor. 163–182. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum–Prae.
Foucault, Michel. 1999. Eltérő terek. Ford. Sutyák Tibor. In Nyelv a végtelenhez. 147–156. Debrecen: Latin Betűk.
Horváth Kornélia. 2017. A megértés kérdései. Irodalmi Szemle 60 (12): 56–66. Kabdebó Lóránt. 1996. Az Egy álmai. In Vers és próza a modernség második hullámában. 73–117. Budapest: Agumentum.
Kern, Stephen. 2003. The Culture of Time and Space 1880–1918. New Haven–London: Harvard University Press.
Kulcsár Szabó Ernő. 1992. A kettévált modernség nyomában. In „de nem felelnek, úgy felelnek”, szerk. Kabdebó Lóránt – Kulcsár Szabó Ernő. 21–52. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem.
Kulcsár Szabó Ernő. 2019. „Gyík egy napsütötte kövön”. In „Örök véget és örök kezdetet”: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt – Kulcsár-Szabó Zoltán – L. Varga Péter – Palkó Gábor. 54–92. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum–Prae.
Kulcsár-Szabó Zoltán. 2010. Tükörszínjátéka agyadnak . Budapest: Ráció.
Kulcsár-Szabó Zoltán 2019. A (túl)élő üzenete. In „Örök véget és örök kezdetet”: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt – Kulcsár-Szabó Zoltán – L. Varga Péter – Palkó Gábor. 114–137. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum–Prae.
L. Varga Péter. 2021. „Rohanó vas sorsba zárva”. In Líra, poétika, diskurzus, szerk. Lackó Krisztina – Tátrai Szilárd. 101–116. Budapest: ELTE Eötvös Collegium.
Lakoff, George – Johnsen, Mark. 2003. Metaphors We Live By. Chicago – London: Chicago University Press.
Smid Róbert. 2017. Harc a technikával. Irodalmi Szemle 60 (12): 37–54.
Szentpéteri Márton. 2010. Térpoétika: Irodalom és design a kulturális terek határán. Helikon 56 (1–2): 15–19.
Published
22. 09. 2021.
Section
Članci