APPLIED LINGUISTICS AND HUNGARIAN LINGUISTIC SCIENCES IN ETHNIC HUNGARIAN MINORITIES’ HIGHER EDUCATION

  • Orsolya NÁDOR
Keywords: applied linguistics, Carpathian Basin, higher education, Hungarian linguistic sciences, market-oriented training, document analysis method

Abstract

One of the basic elements of applied linguistics is usefulness, which means linguistic approach to social phenomena. This approach was already present in Hungarian linguistics for several decades before the regime change, 1989-1990. At the same time, the research possibilities of the Hungarian linguists living in minority environments were much narrower. Their work was mainly determined by descriptive and historical linguistics, dialect research and linguistic purism, while the connexion between the mother tongue and the majority language, or bilingualism and multilingualism, or the prestige of language varieties, language planning and language policy, moreover, development of the mother tongue-based technical language and terminology should have also been a task even then, but in the given social context it was not possible to focus on. Generations of linguists have been nurtured in departments of Hungarian language at universities outside Hungary. The present study focused on the curricula currently in use, the extent to which general and applied linguistics are present in the curricula of the Hungarian language departments, and the extent to which graduates are provided with market-oriented knowledge in countries where Hungarians are ethnic minorities. One of the reasons for asking these questions is that there is a declining interest in philological-type courses, and even students studying in these courses are demanding marketable knowledge – can we meet their expectations? The study seeks to answer this question by document analysis of the available curricula and ubject descriptions.

References

Andrássy György. 2013. Nyelvszabadság – Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog. Budapest–Pécs: Dialog Campus Kiadó.
Andrić Edit. 2016. A magyar nyelv oktatása Vajdaságban. THL2. (1–2): 5–17. (oszk. hu) (2021. szept. 11.)
Bagi Ferenc. 1988. A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanításának főbb kérdései. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János szerk. 2011. Nyelv és oktatás kisebbségben: Kárpát-medencei körkép. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Beregszászi Anikó. 2021. Alkalmi mondatok zongorára: A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben. Törökbálint: Termini Egyesület.
N. Császi Ildikó. 2016. 35 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke. A tanszék és a lektorátus bemutatása. Anyanyelv-pedagógia 9 (3): Anyanyelv-pedagógia (anyanyelv-pedagogia.hu). DOI: 10.21030/anyp.2016.3.8 (2021. szept. 15.)
Csernicskó István – Ferenc Viktória. 2009. Az ukrajnai oktatáspolitika és a kárpátaljai magyar felsőoktatás. In Horváth István – Tódor Erika Mária szerk. Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. 25–40. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–Kriterion.
Csernicskó István – Karmacsi Zoltán. 2009. Magyar nyelv- és irodalom szakos képzés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Eruditio–Educatio 4 (2): 83–87. 2009_Magyar__nyelv_es_irodalom_szakos_kepzes_a_II._Rakoczi_Ferenc_ Karpataljai_Magyar_Foiskolan_u.pdf (mtak.hu) (2021. szept. 12.)
Eplényi Kata – Kántor Zoltán szerk. 2012. Térvesztés és határtalanítás: A magyar nyelvpolitika 21 . századi kihívásai. Budapest: Nemzetpolitikai Kutatóintézet – Lucidus Kiadó.
Horváth Mátyás dr. 1988/1990. A magyar mint a társadalmi környezet nyelve tanításának módszertana . Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.
Kiss Jenő. 2012. A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága. In Térvesztés és határtalanítás, szerk. Eplényi Kata – Kántor Zoltán. 32–41. Budapest: Nemzetpolitikai Kutatóintézet – Lucidus Kiadó.
Kolláth Anna. 2009. Két nyelv és oktatás. In A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada, szerk. Kolláth Anna. 36–59. Maribor: ZORA.
Kolláth Anna. 2020. A magyar nyelv muravidéki változata az új évezredben – Az okta- tás és a kutatás kontextusában. Magyar Tudomány 181 (2): 177–189. DOI: 10.1556/2065.181.2020.2.4
Kontra Miklós összeáll. és szerk. 2005. Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika: Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004 . október 28–31-én. Somorja– Dunaszerdahely: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Lilium Aurum Könyvkiadó. Sült galamb? [Magyar Elektronikus Könyvtár – MEK-03269] (oszk.hu) (2021. szept. 16.)
Kontra Miklós. 2010. Hasznos nyelvészet. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet. Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet [Magyar Elektronikus Könyvtár – MEK-08745] (oszk.hu) (2021. szept. 16.)
Lanstyák István. 2002. A magyar nyelv határon túli változatai – babonák és közhelyek. Fórum Társadalomtudományi Szemle 4 (2): Elektronikus Periodika Archívum (oszk.hu) (2021. szept. 14.)
László Béla – Bárczi Zsófi – Komzsík Attila. 2015. A nyitrai magyar pedagógusképzés ötvenöt éve (1960–2015). Debreceni Szemle (2): 161–171. https://szemle.unideb.hu/
wordpress/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/633_2015-09-07.PDF (2021. szept. 7.)
Misad Katalin. 2020. Nyelvtudomány 60 év tükrében: Kitekintés a pozsonyi magyar tanszék nyelvészeti kutatásaira. In Misad Katalin – Csehy Zoltán szerk. Monumenta Posoniensia: Tanulmánykötet az önálló pozsonyi magyar tanszék megalakulásá- nak 60 . évfordulója alkalmából. Pozsony: Szenci Molnár Albert Egyesület. 12–33. MonumentaP_2020_NYOMDA_.pdf (uniba.sk) (2021. szept. 7.)
Nádor Orsolya – Szarka László szerk. 2003. Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Papp Ferenc. 1989. Alkalmazott nyelvtudomány. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Papp Z. Attila. 2010. A Kárpát-medencei kisebbségi magyar felsőoktatás kihívásai. Felsőoktatási Műhely (3): 79–92. FEMU_2010-3_teljes.indd (felvi.hu) (2015. okt. 15.) Péntek János. 2012. Nyelvi tervezés és nyelvstratégia a Kárpát-medencében. In Térvesztés és határtalanítás, szerk. Eplényi Kata – Kántor Zoltán. 15–31. Budapest: Nemzetpolitikai Kutatóintézet – Lucidus Kiadó.
Sándor Klára. 2014. Határtalan nyelv. Bicske: SZAK Kiadó.
Sorbán Angéla. 2020. Mesterségemnek címere... Munkaerőpiaci stratégiák és nyelvhasználat. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem végzettjei körében. Magyar Tudomány 181 (2): 190–201. DOI: 10.1556/2065.181.2020.2.5
Szikszai Mária szerk. 2010. Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai: Támpontok egy lehetséges stratégiához. Kolozsvár: MTA Kolozsvári Területi Bizottsága. KAB_felsooktatasi_strategia_lock.pdf (2021. szept. 12.)
Tolcsvai Nagy Gábor szerk. 2017 . A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó.
Tonk Márton. 2019. Lehetőségek, modellek, kihívások a kisebbségi felsőoktatás-poli- tikában: Az erdélyi magyar felsőoktatás és a Sapientia EMTE. Pro Minoritate (5): 69–82. ProMino-1201.indd (prominoritate.hu) (2021. szept. 10.)
Vančoné Kremmer Ildikó. 2009. Megjegyzések a szlovákiai magyar felsőoktatásról. In A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada, szerk. Kolláth Anna. 274–282. Maribor: ZORA.
Vančoné Kremmer Ildikó. 2019. A szlovákiai nyelvtantanítás kihívásai. Új Pedagógiai Szemle 69 (5–6): 102–106. (niif.hu) (2021. szept. 10.)
Published
22. 09. 2021.
Section
Članci