HOW CONSISTENT ARE THE CURRICULA WITH EFFECTIVE AND MODERN LITERATURE TEACHING?

  • Ágota TÓTH
Keywords: literature teaching, culture change, generations, popular register, curriculum

Abstract

Literature as a school subject – compared to other subjects – receives special attention from both society and politics, be it primary or secondary school. The special attention paid to the subject is justified, the paper also covers this, but it rather wishes to discover, based on the research results of recent years, what characterizes the present generation in the schools, and in light of this what the conditions are for effective literature education. After taking stock of these possibilities, it provides a brief overview of the curricula currently in force in Romania, Slovakia, Serbia and Hungary, more precisely, of what extent they allow for effective teaching / learning in the 21st century.

Author Biography

Ágota TÓTH

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Újvidék, Szerbia

References

Arató László. 2016. Védőbeszéd a ponyvairodalom mellett. Könyv és nevelés (2): 23–34. https://epa.oszk.hu/03300/03300/00002/pdf/ (2021. júl. 31.)
Gordon Győri János. 2003. Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében. Budapest: Pont.
Gyarmathy Éva. 2012. Ki van kulturális lemaradásban? Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete https://osztalyfonok.hu/1018/ (2021. júl. 21.)
Gyarmathy Éva. 2019. Kultúraváltás. Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete https://osztalyfonok.hu/2132/ (2021. júl. 21.)
Gyarmathy Éva. 2020. A digitális kor gyermeke a 3.0-ás gyerek. Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete https://osztalyfonok.hu/2171/ (2021. júl. 21.)
Kerber Zoltán. 2002. A magyar nyelv és irodalom tantárgy problémái az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle (10): 45–61. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00064/2002-10-hk-Kerber-Magyar.html (2021. júl. 21.)
Kőrösné Mikis Márta. 1999. Homo digitalis – a 21. század embere – Nyíri Kristóf filozófiatörténésszel beszélget Kőrösné Mikis Márta. Új Pedagógiai Szemle (7–8): 190–198. https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/homo-digitalis-21-szazad (2021. júl. 21.)
Manxhuka Afrodita Meritta. 2019. A populáris regiszter szerepe és lehetőségei az irodalmi nevelésben. Doktori (PhD) disszertáció. https://ppk.elte.hu/dstore/document/363/ Manxhuka_Afrodita_Meritta_disszertacio.pdf (2021. júl. 26.)
Published
22. 09. 2021.
Section
Članci