THE CASE OF THE PHONY JOURNALIST AND THE INDULGENT EDITORS

László Cholnoky on the pages of Egyenlőség, Múlt és Jövő and Remény

  • András WIRÁGH
Keywords: László Cholnoky, emancipation of Jews, antisemitism, autoplagiarism, Past and Future

Abstract

Throughout his life, László Cholnoky (1879−1929) was in close contact with Jewish journals such as Egyenlőség [‘Equality’], Múlt és Jövő [‘Past and Future’] and Remény [‘Hope’]. These journals published much more of his original texts than other Budapestian newspapers or journals, partially thanks to his “emancipatory tales” which he wrote specifically for them. In the beginning of the interwar period Cholnoky used these periodicals for publishing columns about literary political issues. Although Cholnoky drifted to the periphery of literary life only after 1925, prominent contemporaries considered the author a philosemite because of these columns already by 1920, making it more difficult for him to publish and maintain his existence. The study presents Cholnoky’s work in these papers and an interesting metamorphosis of a narrative published in Egyenlőség and Múlt és Jövő.

References

Arany Zsuzsanna. 2017. Kosztolányi Dezső élete. Budapest: Osiris Kiadó.
Cholnoky László. 1907. Zsidók a magyar kultúrában. Egyenlőség 26 (28): 2–4. (A szöveg Karsay Ákos néven jelent meg.)
Cholnoky László. 1928. A keresztény és a zsidó újságírás: Tanulmány, amelyik itt is, ott is csak bajt hozhat a szerzőjére. Múlt és Jövő 18 (2): 46–49.
Cholnoky László. 2016. Nyírfalevél. In Búzakalász: Zsidó tárgyú novellák zsidó kulturális térben, s. a. r. Kőbányai János. 150−154. Budapest: Múlt és Jövő Kiadó.
Sipos Balázs. 2005. Az (ellen)propaganda: Rákosi Jenő és a keresztény kurzus, 1919−1942. Múltunk 50 (3): 3−37.
Szabolcsi Lajos. 1993. Két emberöltő. Az Egyenlőség évtizedei (1881–1931): Emlékezések, dokumentumok. Budapest: MTA Judaisztikai Központ.
Wirágh András. 2019. Utánközlés – címvariáns – plágium: A századforduló irodalmi tömegtermelésének változatai. Literatura 45 (4): 392–406.
Published
15. 12. 2021.
Section
Članci