COMPREHENSION AND COMPOSITION BUILT ON MUSIC

  • Edit KATONA
Keywords: figurativity, rhetorical devices, creativity, genres, multimedia

Abstract

We live in a world of technical dominance which we cannot ignore, nevertheless, we cannot disown ourselves. We have to work on creating educational models, projects or task systems that bring to the surface the creative person dormant in the students. We need to make them realize that the universal form of communication is the basis of all other modes of expression, that the various media help, intersect, and perfect each other. Projects built on music as an ancient means of expression help to map and express the world of human feelings and thoughts for e.g. by raising awareness of the figurativity hidden in a text and of the metaphorical nature of our world of thought, and also through multifaceted creativity manifested in self-expression. In addition to the theoretical foundation, the paper studies the role of music in text creation, its imagery power, various stylistic effects, genre characteristics and the process of their creation. It does this in the hope that, through practical examples, we will be able to experience together with our students the human-shaping power of music and art in general. Meanwhile, we focus on music as a medium through which as Babits said, the music of the world plays through a creator and through us.

Author Biography

Edit KATONA

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Babits Mihály. 2003. Az írástudók árulása. Budapest: Neumann Kht. https://mek.oszk. hu/05000/05048/html/index.htm (2021. szept. 1.)
Bakos Árpád. 2021. Altató, ébresztő. Magyar Szó – Üveggolyó, jún. 7. 4.
Domonkos Péter. 2003. Irodalom III. a négy- és hatosztályos középiskolák számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Eco, Umberto. 2007. Hat séta a fikció erdejében. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Jókai Mór. 1968. Az arany ember. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Kappanyos András. 2018. Szellem a dobozban. http://real.mtak.hu/86069/7/KA.pdf (2021. júl. 15.)
Katona Edit. 2009. „Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát”: A zene és a hangszerek mint a metaforák forrástartományai. Hungarológiai Közlemények 40 (4): 57–74.
Katona Edit. 2017. A „testesültség” alakzatai a fogalmi metaforákban. Tanulmányok (2): 229–239. http://tanulmanyok.ff.uns.ac.rs/index.php/tan/article/view/2175 (2021. júl. 5.)
Katona Edit. 2018. Élményszerűség, gazdagítás, önmegismerés szövegalkotás révén. Tanulmányok (2): 61–75. http://tanulmanyok.ff.uns.ac.rs/index.php/tan/article/view/2232 (2021. júl. 5.)
Kövecses Zoltán. 2005. A metafora: Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex.
Szabolcsi Bence. 1972. Vers és dallam. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Szabó Lőrinc. 2013. Autóutazás a zenében. In Irodalmi tanulmányok, előadások, kriti- kák, szerk., jegyz., utószó Kemény Aranka. Budapest: Osiris. http://krk.szabolorinc. hu/04/29m.htm (2021. szept. 1.)
Szapu Magda. 2004. A zene mentén szerveződő mai ifjúsági csoportkultúrák. In Gábor Kálmán – Jancsák Csaba szerk. Ifjúsági korszakváltás: Ifjúság az új évezredben. 108–121. Szeged: Belvedere.
Published
15. 12. 2021.
Section
Članci