AN ATTEMPT AT INTERPRETING LISTENING

Or can the language of science be independent?

  • István VÖRÖS
Keywords: scholar, text, author, writer, irony

Abstract

If the writer is supposed to think in subjects and predicates, what should a scholar dealing with the interpretation of literature have to deal with? The predicate is the impuls, driving force, unit, and essence of a text. Is the subject the author or the text itself? Is the object the message implied in it, or what the reader reads into it? Attributes and adverbs are modes and quality of elaboration. A scholar therefore does not think in subjects and predicates but in attributes, adverbs and objects. Does perhaps (observation of) the message go from the writers to the scholars? Does the message, in this case an understanding of literature, also determine the linguistic formulation? Can talking about literature approach the object from content? It can and dares to move in between criticism and philosophy, but with respect to the reader; his attention is not focussed on the faceless scholarly speaker, nor on the lyrical self or prose narrator alienated from his personality but an abstraction-free entity, the reader. The only question left is how to rid ourselves of certain prevailing commonplaces concerning the understanding of literature.

References

Bataille, Georges. 2005. Az irodalom és a rossz. Ford. Dusnoki Katalin. Budapest: Nagyvilág.
Csordás Gábor. 2008. Lipcsei beszéd. In Beke Márton – Mészáros Andor – Vörös István szerk. Művészet-e a fordítás? 58–59. Esztergom–Piliscsaba: Orloj Könyvek.
Derrida, Jacques. 1998. A disszemináció. Ford. Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán. Pécs: Jelenkor.
Eco, Umberto. 2013. Az értelmezés határai. Ford. Nádor Zsófia. Budapest: Európa.
Farkas Zsolt. 2013. Szia. Budapest–Pozsony: Kalligram.
Foucault, Michel. 2000. Nyelv a végtelenhez. Ford. Angyalosi Gergely, Erős Ferenc, Kicsák Lóránt, Sutyák Tibor. Debrecen: Latin Betűk.
Foucault, Michel. 2001. A tudás archeológiája. Ford. Perczel István. Budapest: Atlantisz.
Fried István. 1999. Irodalomtörténések Kelet-Közép-Europában. Budapest: Ister. Frye, Northrop. 1998. A kritika anatómiája. Ford. Szili József. Budapest: Helikon.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 2004. Előadások a művészet filozófiájáról. Ford. Zoltai Dénes. Budapest: Atlantisz.
Jangfeldt, Bengt. 2012. Feljegyzések Joseph Brodskyról: A nyelv az Isten. Budapest: Typotex.
Lukács György. 1997. A lélek és a formák: Kísérletek. Budapest: Napvilág Kiadó – Lukács Archívum.
Mészöly Miklós. 1980. Érintések. Budapest: Szépirodalmi.
Nietzsche, Friedrich. 2004. Korszerűtlen elmélkedések. Ford. Bognár Bulcsú, Csatár Péter, Hidas Zoltán, Tatár György, Zoltai Dénes. Budapest: Atlantisz.
Rott József. 2016. A tisztánlátás állandósult felelőssége. Napút (5): 183–199.
Vörös István. 2001. Lakatlan szigetek már nincsenek. Budapest: Ister.
Wittgenstein, Ludwig. 1998. Előadások az esztétikáról. Ford. Mekis Péter. Debrecen: Latin Betűk.
Published
15. 12. 2021.
Section
Članci