THE INTERPRETATION OF THE FATE OF MINORITY IN ÁRON TAMÁSI’S SHORT STORIES

  • Tibor GINTLI
Keywords: biblical allusions, mythization, intertextuality, Transylvanism

Abstract

The study examines the segment of Áron Tamási’s short stories on minority destiny that provides self-criticism of the Székely mentality. These works, which reflect the inspiring effect of the idea of Transylvanism, consider one of the main obstacles to the peaceful coexistence of the three Transylvanian nations in the Hungarian supremacy and in the deep-rooted ethnic prejudices of the Székelys. Tamási’s short stories interpret the mentality and inner world of the Székely people as the scene of the struggle between two principles, where the Christian principle of love and the pagan temperament collide with each other. This approach, placed in a kind of mythical context, seeks to find a reassuring solution to the social problems that the Hungarians living inTransylvania faced after the Trianon Treaty.

Author Biography

Tibor GINTLI

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
Budapest, Magyarország

References

Bertha Zoltán. 2001. Egzisztencia és forma: A drámai novella alakváltozatai és elmozdulásai Tamási Áron első írói korszakában. In Sorstükör. 85–140. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó.

Cs. Gyímesi Éva. 1983. Teremtett világ: Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.

Láng Gusztáv. 2017. Az erdélyiség-eszme Tamási Áron két novellájában. Irodalmi Magazin 5 (1): 94–97.

Pomogáts Béla. 2015. Egy Tamási-novella szerkezete és üzenete: Az Erdélyi csillagok című elbeszélésről. Irodalmi Magazin 3 (4): 28–31.

Tamási Áron. 1979. Összes novellái I. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Published
15. 09. 2022.
Section
Članci