“FROM MULTIPLE ROOTS, I GREW INTO ONE”

  • Anikó POLGÁR
Keywords: poetry of Anna Lesznai, identity, Slovakian literature, hybridity, fairy tales

Abstract

In the art of the poet, artist, and prose writer Anna Lesznai, her hometown, Körtvélyes, which became part of Czechoslovakia after the Treaty of Trianon (today’s Nižný Hrušov, Slovakia), plays an important role. She would regularly go back to her birthplace from Vienna and Hungary during the time of her first emigration between the two world wars, but never returned to it after 1939 (her second, final emigration). The castle and garden in Körtvélyes were gradually mythicized by the temporal and spatial distance. The questions of identity in the poetry of Anna Lesznai often appear embedded in vegetative metaphors related to the garden, or related to mythical figures such as Meluzina who we also encounter in Lesznai’s fairytale sketches. For Anna Lesznai, tales, as well as poetry, present a means of self-expression, a space to manifest questions of identity. The main characteristics of her identity is the in-betweenness, the hybridity which she writes about laced with self-irony in her poem Napló [Diary],: „Száz batyuból szedelődtem, [I was picked from a hundred bundles] / szász lány tején nevelődtem, [I was raised on the milk of a Saxon girl] / zsidó vérrel magyar lettem, [with Jewish blood I became Hungarian] / tótok közé keveredtem… [I ended up among the Slovaks] / Sok gyökérből eggyé nőttem [From multiple roots, I grew into one]”. The presentation analyses the poetic expressions of this multi-rooted conception of identity in the poems and tales of Anna Lesznai.

Author Biography

Anikó POLGÁR

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Komárom, Szlovákia

References

Assmann, Jan. 2004. A kulturális emlékezet: Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Ford. Hidas Zoltán. Budapest: Atlantisz.

Bényei Tamás. 2013. Más alakban: A metamorfózis lehetséges poétikái és politikái. Pécs: Pro Pannónia Kiadói Alapítvány.

Borgos Anna – Szilágyi Judit. 2011. Nőírók és írónők: Irodalmi és női szerepek a Nyugatban. Budapest: Noran Könyvesház.

Chambers, Iain. 2002. Vándorlás, kultúra, identitás. Ford. Marno Dávid. Helikon 48 (4): 433–474.

Dallos István – Mártonvölgyi László szerk. 1937. Szlovenszkói magyar írók antológiája II. kötet: Elszármazott írók. Nyitra: Lőwy Antal és fiai könyvnyomdája.

Eliade, Micea. 2014. Vallástörténeti értekezés. Ford. Sujtó László. Budapest: Helikon.

Földes Györgyi. 2009. „Hogy engem lássál nézd meg kedves a kertet”: A női én és a metafizikai én Lesznai Anna lírájában. In Nő, tükör, írás: Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. Varga Virág – Zsávolya Zoltán. 347–368. Budapest: Ráció.

Hajnal Anna. 1980. Összegyűjtött művei II. Budapest: Magvető.

Halbwachs, Maurice. 2018. Az emlékezet társadalmi keretei. Ford. Sujtó László. Budapest: Atlantisz.

Kerényi Károly. 1941. Prótogonos Koré. In Homérosi himnuszok Aphroditéhoz, az Istenanyákhoz, Hestiához, a Naphoz és a Holdhoz. 7–75. Budapest: Officina.

Komoróczy Géza. 2012. A zsidók története Magyarországon. II.: 1849-től a jelenko- rig. Pozsony: Kalligram.

Komoróczy Géza. 2015. Zsidók a magyar társadalomban: Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről 1790–2012. I. rész. Pozsony: Kalligram.

Lesznai Anna. 1922. Eltévedt litániák. Bécs: Libelli-Verlag.

Lesznai Anna. 1967. Köd előttem, köd utánam: Válogatott versek. Budapest: Szépirodalmi.

Lesznai Anna. 2007a. „A múlt rongyszedője vagyok”: Adalékok a Kezdetben volt a kert című regény keletkezéstörténetéhez. A szöveget közreadja: Török Petra. Enigma 14 (52): 40–45.

Lesznai Anna. 2007b. Idődíszítés: Mesék és rajzok. Szerk. Szilágyi Judit. Budapest:

Petőfi Irodalmi Múzeum – Hatvany Lajos Múzeum – Nemzeti Tankönyvkiadó.

Lesznai Anna. 2010. Sorsával tetováltan önmaga: Válogatás Lesznai Anna naplójegy- zeteiből. Válogatta Török Petra. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum.

Lesznai Anna. 2014. Morzsái az eltörött világkalácsnak. Szerk. Szilágyi Judit és Török Petra. Hatvan: Hatvan Város Önkormányzata.

N. Tóth Anikó. 2014. Vízjelek. Dunaszerdahely: Media Nova M.

Polgár Anikó. 2019. Rebbenő tollruha, rügyre váró ujjak: Mítosz és női önkifejezés

Lesznai Anna Meluzina-verseiben. Tiszatáj 73 (7–8): 112–120.

Szilágyi Judit. 2007. „Idődíszítés” – Lesznai Anna meséi. In Lesznai Anna. Idődíszítés: Mesék és rajzok. 147–155. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum – Hatvany Lajos Múzeum – Nemzeti Tankönyvkiadó.

Török Petra. 2001. Formába kerekedett világ: Lesznai Anna művészete és hagyatéka a hatvani Hatvany Lajos Múzeumban. Hatvan: Hatvany Lajos Múzeum.

Vezér Erzsébet. 1979. Lesznai Anna élete. Budapest: Kossuth.
Published
15. 09. 2022.
Section
Članci