LIFE TO GO INCOGNITO?

  • Zoltán VIRÁG
Keywords: Yugoslavia, Vojvodina, identity, multilingualism, naming tradition

Abstract

The paper focuses on the features of Pál Böndör’s epic poetry and inherency in the construction of his texts through the analysis of three of his works (Ebihalak [Toadpoles], A holdfény árnyékában [The Moonlight Shadow], and Bender & Tsa. [Bender & Co.). It argues that these works also maintain the maturity of adherence to form and that the blurred boundaries of genre in his narrative structures are not the cries of distress of the minority taking form in books of complaints, but interpretations, (self)perceptions and reflections making sense of the Yugoslav ethnic mirage, the illusion of union.Their real issue is that the subject made to speak (and through him any other regional identity seeker) should be able to relate to the biographical anomalies or mental anguishes evoked by their misspelled names in a way that they can see or make others see: it is hard to decide whether their words which encode personal events refer to actual life events or they evoke the grievances that they illustrate by continually picking at spiritual scabs.

Author Biography

Zoltán VIRÁG

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalmi Tanszék
Szeged, Magyarország

References

Bányai János. 2014. A költő regénye. In Uő. Író(k), könyv(ek), prózá(k) A–K (Könyv és kritika V.). 81–84. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Bányai János. 2014. A hatalom árnyékában. In Uő. Író(k), könyv(ek), prózá(k) A–K (Könyv és kritika V.). 85–89. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Bence Erika. 2015. A költő és a regény. Magyar Szó/Kilátó, ápr. 4–5–6. 25. Berényi Emőke. 2012. A mintha-lét krónikája. Tiszatáj 66 (6): 100.

Biti, Vladimir. 2016. Literature as Deterritorialization: New Vistas for Democracy? In Uő. Tracing Global Democracy (Literature, Theory, and the Politics of Trauma). Berlin/Boston: De Gruyter.

Böndör Pál. 1987. Ebihalak. Újvidék: Forum.

Böndör Pál. 2011. A holdfény árnyékában. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

Böndör Pál. 2014. Bender & Tsa. Újvidék: Forum.

Bulgakov, Szergej. 1992. A tulajdonnév. Ford. Bagi Ibolya. Helikon (Irodalomtudományi Szemle), 38 (3–4): 456–457.

Čolović, Ivan. 2008. Sveštenici jezika: Nacija, poezija i kult jezika. In Uő. Balkan – teror kulture (Ogledi o političkoj antropologiji, 2). Beograd: Biblioteka XX vek, 171; Knjižara krug.

Ditchev, Ivaylo. 2005. The Eros of Identity. In Balkan as Metaphor (Between Globalization and Fragmentation), eds. Bjelić, Dušan I. and Savić, Obrad. Cambridge, Massachusetts – London, England: The MIT Press.

Dömötör Vilmos. 2012. A saját valóság. Alföld 63 (3): 116–117.

Fenyvesi Ottó. 2020. Karszt a végeken. Tiszatáj 74 (11): 28.

Gerold László. 2015. Böndör Pál: Bender & Tsa. Vigilia 80 (3): 236.

Kopicl, Vladimir. 2003. Writings of Death and Entertainment (Textual Body and / De/composition of Meaning in Yugoslav Neo-avant-garde and Post-avant-garde Literature, 1968–1991). In Impossible Histories (Historical Avant-gardes, Neo-avant- gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia 1918–1991), eds. Đurić, Dubravka and Šuvaković, Miško. 96–119. Cambridge, Massachusetts–London, England: The MIT Press.

Kosztolányi Dezső. 1943. Gyermek és költő. In Uő. Ábécé (Második kiadás), szerk. és s. a. r. Illyés Gyula. 138–141. Budapest: Nyugat Kiadó és Irodalmi R. T.

Losoncz Alpár. 2014. A név történetei (Böndör Pál új könyvéről). Híd 78 (12): 136.

Losoncz Alpár. 2020. Különbségben létezni. Híd 84 (6): 96.

P. Nagy István. 1987. Szóbuborékok kép nélküli négyzetekben. Híd 51 (4): 545.

Patócs László. 2015. Kisebbségi kisokos. Irodalmi Jelen 15 (3): 80.

Ternovácz Dániel. 2020. A kulturális hibriditás krónikája (Böndör Pál prózája). Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 35–36 (Új folyam 4–5). Szeged: SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék.

Toldi Éva. 2012. Terek, idők, beszédmódok között. Híd 76 (4): 11.

Vajda Gábor. 2007. Nevelőszándék (Urbán János: Sziromfészek – Németh István gyermeknovellái – Mirnics Zsuzsa két regénye – Guelmino Sándor: A nebuló könyve – Böndör Pál: Ebihalak – Dudás Károly: A gyalogtörök). In Uő. Az autonómia illú- ziója (A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete [1972–1989]). 347–353. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság.

Zanin Éva. 2011. Az üres szöveg margójára. Revizor – a kritikai portál 1–2. https:// revizoronline.com/hu/cikk/3426/bondor-pal-a-holdfeny-arnyekaban/

Žižek, Slavoj. 2016. Reflexivity of the Unconscious. In Uő. Disparities. 134–139. London – New York: Bloomsbury Academic.
Published
15. 09. 2022.
Section
Članci