WHERE SKY MEETS EARTH

  • Anikó UTASI
Keywords: István Domonkos, young adult novel, child characters, adults, crossover

Abstract

The paper deals with István Domonkos’s young adult novel Via Italia published in 1970. There have been very few analyses of this novel, a pivotal work in the author’s opus. This is, in fact, also true of Domonkos’s literature for children. The author of this paper seeks to find the answer to the question of what brings about the freshness of this piece of work even now, fifty years after its original publication. The analysis takes into account the characteristic locations (linguistic and physical spaces), layers, and characters of the work. It also tries to capture Domonkos’s attitude to life, which also characterizes his children’s poems (Tessék engem megdi- csérni [Please Praise Me]), and makes both them and the novel true crossover works which surpass generational boundaries.

Author Biography

Anikó UTASI

Óvóképző Szakfőiskola
Újvidék, Szerbia

References

Bori Imre. 1998. Domonkos István. In A jugoszláviai magyar irodalom története. 204–206. Újvidék: Forum Könyvkiadó – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Domonkos István. 1969, 1989. A kitömött madár. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Domonkos István. 1970, 1984. Via Italia (Jovan Lukić rajzaival; Szajkó István rajzaival). Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Domonkos István. 1964. Kontrapunkt, In Kontrapunkt, vál. Bányai János és Bosnyák István. 74–76. Novi Sad: Forum Könyvkiadó.

Domonkos István. 1976, 1980. Tessék engem megdicsérni. Dormán László fotóival, Baráth Ferenc rajzaival. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Domonkos István. 1981. Csipkerózsika. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Domonkoš, Ištvan. 1986. Via Italia. Prevod sa mađarskog Seja Babić, ilustracije Branimir Prosenik. Novi Sad: Dnevnik

Herédi Károly. 2019. Az ifjúsági regény aranykora. Az újvidéki Forum Könyvkiadó 1969. évi ifjúsági regénypályázata, körülményei és hatása. Studia Litteraria, Gyerekvilágok 58 (1–2): 309–323.

Kőrössi P. József. 2011. Domonkos Domi István: Nem tudom, ki vagyok. Várad (2011. aug. 22.). https://litera.hu/magazin/interju/domonkos-domi-istvan-nem-tudom-ki-vagyok.html 2021 (2021. jún. 3.)

Mikola Gyöngyi. 2006. Domonkos István hallgatása közben. In Domonkos-symposion: Domonkos István műveiről, szerk. Thomka Beáta. 167–178. Budapest: Kijárat Kiadó.

Móricz Zsigmond. 1975. Légy jó mindhalálig. In Uő. Regények II. 263–514 Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Móricz Zsigmond. 1976. Forr a bor. In Uő Regények III. 189–661. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Móricz Zsigmond. 1984. Életem és korom. In Uő Tanulmányok III., A tizenkettedik órában. 326– 329. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Orcsik Roland. 2004. A gyermekkor törékeny utópiája. Domonkos István „ifjúsági” regényéről. Bárka 11 (1): 102–111.

Utasi Anikó. 2008. A szabadság versei (Domonkos István gyermekverseiről). Híd 72 (10): 66–72.

Utaši, Aniko. 2010. Pesme izmilele iz kestenove ljuske. In Ennyi minden: Ötven magyar gyermekvers / Koliko toga: Pedeset mađarskih pesama za decu, szerk. és vál. Utasi Anikó, ford. Utasi Anikó, Pop D. Đurđev). 5–6. Novi Sad: Zmajeve dečje igre.

Varga Lajos Márton. 1975. Domonkos István: Via Italia. Forrás 6 (5–6): 88–89.

Virág Zoltán. 2010. Az élmények koloritja: A folyó, a delta és a tenger kulturális alakzatai a symposionista költészetben és prózában. http://www.zetna.org/zek/ folyoiratok/119/virag.htm (2021. jún. 3.)
Published
15. 09. 2022.
Section
Članci