THE “POETICS” OF NECESSITY

  • Hargita HORVÁTH FUTÓ
Keywords: novel competition, My Brother, Job, manuscript, 1968, literary policy debate, creative freedom, censorship, censorship justifications

Abstract

Nándor Gion wrote his novel Testvérem, Joáb [My Brother, Job] for the novel writing

competition of the Forum Publishing House in 1968, and was awarded first prize for it. The publication of the novel was preceded by a literary policy debate, as the Board of the Forum Publishing house asked for a rewrite due to references to current political issues, while Gion’s contemporaries protested against the suppression of creative freedom. In the end, Gion left out or rewrote the problematic passages. We know about the changes and compromises he needed to make for the novel to be published only from his statements (although he never mentioned specific examples). The contemporary reception did not compare the manuscript with the published text. The first excerpt from the novel appeared in the January issue of Új Symposion [New Symposion] in 1969. The three-page long text was from the yet uncensored manuscript submitted to the novel competition. The original text and the corrected version in the published novel differ in some passages, but the rewrites which happened due to censorship are obvious only by comparing the manuscript with the published text. The incomplete manuscript of the novel is in the Manuscript Archive of the National Széchényi Library under the Gion Legacy Fond 583/6. The paper compares the manuscript with the published text, maps out and analyses the deletions and rewrites done under duress, and compares the problematic contents justified by censorship.

 

Author Biography

Hargita HORVÁTH FUTÓ

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

[– –]. 1969. A Kiadói Tanács közleménye Gion Nándor: Testvérem, Joáb c. regényéről (A Tanács 1969. VI. 24-i üléséről). Új Symposion (51–52): 8.

[– –]. 1969. A regénypályázat eredménye: Első díjas Gion Nándor, második díjas Major Nándor, harmadik díjas Domonkos István. Magyar Szó, január 16. 8.

[– –]. 1969. Bonyodalmak egy díjnyertes regény körül. Magyar Szó, június 29. 8.

[– –]. 1969. Jelenjen meg a Testvérem, Joáb: A jugoszláviai magyar írók a Kiadói Tanács közleményéről. Magyar Szó, július 18. 7.

[– –]. 1969. Kellemes meglepetés: A zsűri tagjai nyilatkoznak a regénypályázatról. Magyar Szó, január 14. 8.

Ács Margit. 2000. „A kárókatonák még nem jöttek vissza”. In A hely hívása: Esszék, portrévázlatok, kritikák. 198–201. Budapest: Antológia Kiadó.

Bányai János. 1977. A „felfedetés regényei”. In Könyv és kritika II. 13–30. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Bányai János. 1982. Utószó. In Gion Nándor: Testvérem, Joáb. 141–149. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Bence Erika. 2009. A Joáb-perspektíva (Gion Nándor: Testvérem, Joáb). In Másra mutató műfajolvasás: A magyar történelmi regény a XX. század utolsó évtizedében. 31–39. Budapest: Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó.

Buda Attila – Major Ágnes. 2021. A genetikus kritika Magyarországon. Helikon (1): 5–14.

Csányi Erzsébet. 2010. Gion-replay (Szimulálás és újrajátszás Gion Nándor Testvérem, Joáb című regényében). In Farmernadrágos próza vajdasági tükörben: A vajdasági magyar jeans-próza természetrajza. 105–114. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium.

Fábián Péter. 1992. Miért boldog a Virágos Katona?: Gion Nándor számadása regényhőseinek. Népszabadság (33): február 8. 25.

Gion Nándor. A Testvérem, Joáb című regény saját kezű kézirata négy füzetben. Gion Nándor hagyatékának az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában Fond 583/6. jelzet alatti része.

Gion Nándor. 1969a. Testvérem, Joáb (részlet). Új Symposion 45. (január): 3–5. Gion Nándor. 1969b. Testvérem, Joáb. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Gion, Nandor. 2020. Brate moj, Jove. Prevela sa mađarskog Jolanka Kovač. [Ilustracije: Andrea Munjin; Dizajn korice: Natalia Kiš]. Novi Sad–Srbobran: Prometej – Spomen-kuća „Nandor Gion“.

Gion Nándor. 2008. Börtönről álmodom mostanában [Kétéltűek a barlangban, Testvérem, Joáb, Börtönről álmodom mostanában, Izsakhár]. Budapest: Noran Kiadó.

Gion Nándor. 2002. Bemutatkozás. In Akadémiai beszélgetések. (5): 38–55. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia.

Gion Nándor. 1969. Egy dicséret visszautasítása. Magyar Szó, augusztus 17. 14. Gion Nándor. 2002. Eljutottunk oda, ahonnan elindultunk. Bemutatkozó előadás. Forrás (12): 3–15.

Horváth Futó Hargita. 2012. Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nándor opusában. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.

Hózsa Éva. 2004. A beszédes Török Ádámok zárt tárgyalása (Beszédek Gion Nándor szövegvilágában). In Idevonzott irodalom. 68–73. Szabadka: Grafoprodukt.

Kecskeméti Gábor. 2021. A kritikai kiadások a magyarországi irodalomtudományban és az Irodalomtudományi Intézetben: A magyarországi kritikai kiadások tudomány- és intézménytörténete. Literatura (1): 5–24.

Kurcz Ádám István. 2016. Harcban a Nagy Testvérrel (Gion Nándor írói pályájának alakulása a politikai helyzet függvényében. Pannon Tükör (3): 54–56.

Márkus Béla. 1996. Jelkép és valóság: Gion Nándor regényei. In A betokosodott kudarc: Esszék, tanulmányok. 191–199. Budapest: Széphalom Könyvműhely.

Pomogáts Béla. 1994. Gion Nándor műveiről. Vigilia (6): 451–452.

Pomogáts Béla. 2002. A bárányok hallgatása (Gion Nándor: Testvérem, Joáb című regényéről – egykor és most). Hungarológiai Közlemények (2): 27–33.

Szerbhorváth György. 2005. Testvérünk-e Joáb? In Vajdasági lakoma: Az Új Symposion történetéről. 150–158. Pozsony: Kalligram.
Published
05. 10. 2022.
Section
Članci