THE REFUGEE CRISIS AS A FORM OF POSTCOLONIALITY

  • Krisztina KOVÁCS
  • Anikó NOVÁK
Keywords: refugee literature, distant suffering, stereotypes, Scandinavian crime fiction, popular register

Abstract

In the world and Hungarian literature of recent years “refugee literature” thematizing the 2015 refugee crisis, which has been going on since then, has not generally gained ground except for in some of their sub-genres. The texts portray the figure of the refugee in the position of a stranger, an Other One. On examining the trends, it can be seen that in some places the refugee topic is used as decoration, a story background, an element employed to set the mood, while in others the stereotypes are more prominent. The paper examines the literary representations of the topic in Hungarian literature and Scandinavian crime fiction. The analysis operates within the theoretical frameworks of Luc Boltanski’s notion of “distant suffering”, Claire Gallien’s theory of the “literature of despair”, and Homi Bhabha’s and Edward Said’s theorems about postcoloniality.

Author Biographies

Krisztina KOVÁCS

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Magyar Irodalmi Tanszék
Szeged, Magyarország

Anikó NOVÁK

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Ahnhem, Stefan. 2018. A kilencedik. (Fabian Risk 2.) Ford. Dobosi Beáta. Budapest: Animus Kiadó.

Bağlama, Sercan Hamza. 2020. A Postcolonial Approach to Contemporary Refugee Literature: Benjamin Zephaniah’s Refugee Boy. TRT Akademi 6 (10): 630–643.

Bényei Tamás. 2011. A gyarmati találkozás pszichopatológiája. In A különbözőség filozófiája, poétikája és politikája – Kelet-nyugati átjáró 1.: Tanulmányok, szerk. Fenyvesi Kristóf, Kasznár Veronika Katalin, Orbán Jolán. 99–115. Pécs: Jelenkor Kiadó.

Bergman, Kerstin. 2014. The Captivating Chill: Why Readers Desire Nordic Noir?. Scandinavian–Canadian Studies / Études Scandinaves au Canada 22 (1): 80–89. Bernard, Anna. 2020. Genres of Refugee Writing. In Refugee Imaginaries: Research Across the Humanities, szerk. Cox, Emma, Durrant, Sam, Farrier, David, Stonebridge, Lindsey, Wooley, Agnes. 65–80. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Bhabha, Homi K. 2002. A Másik kérdése: sztereotípia, diszkrimináció és a kolonializ- mus diszkurzusa. Ford. Sári László. In A posztmodern irodalomtudomány kiala- kulása: Szöveggyűjtemény, szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi Gertrúd és Sári László. 630–643. Budapest: Osiris Kiadó.

Boltanski, Luc. 1999. Distant suffering. Transl.Graham D. Bruchell. Cambridge: Cambridge University Press.

Cox, Emma – Durrant, Sam – Farrier, David – Stonebridge, Lindsey – Wooley, Agnes. 2020. Introduction. In Refugee Imaginaries: Research Across the Humanities, szerk. Cox, Emma, Durrant, Sam, Farrier, David, Stonebridge, Lindsey, Wooley, Agnes. 1–11. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Domsa Zsófia. 2019. „…mi emberek azt hisszük el, amit akarunk…”: Karin Fossum Indiai feleség című krimijének kognitív poétikai elemzése. In Hogyan olvassunk krimit?: Új perspektívák a detektívtörténet kutatásában, szerk. Horváth Márta és Szabó Erzsébet. 157–177. Budapest: Ráció Kiadó.

Eriksson, Kjell. 2011. Burundi hercegnője. Ford. Péteri Vanda. Budapest: Animus Kiadó. Fossum, Karin. 2018. Indiai feleség. (Sejer nyomozó 5.) Ford. Szöllősi Adrienne. Budapest: Scolar Kiadó.

Gallien, Claire. 2018. “Refugee Literature”: What Postcolonial Theory Has to Say. Journal of Postcolonial Writing 54 (6): 721–726. DOI: 10.1080/17449855.2018.1555206

Hayward, Keith J. – Hall, Steve. 2021. Through Scandinavia, Darkly: A Criminological Critique of Nordic Noir. The British Journal of Criminology 61 (1): 1–21. DOI: 10.1093/bjc/azaa044

Indriðason, Arnaldur. 2010. Hidegzóna. (Erlendur felügyelő 6.) Ford. Torma Péter. Budapest: Animus Kiadó.

Jászberényi Sándor. 2013. Budapest – Kairó: egy haditudósító naplója. Budapest: Libri. Jászberényi Sándor. 2016. A lélek legszebb éjszakája: történet álmatlanságról és őrületről. Budapest: Pesti Kalligram.

Jászberényi Sándor. 2020. A varjúkirály: kisregény – Nyugati történetek: tizennégy novella. Budapest: Kalligram.

Kovács Krisztina. 2020. „Családi tűzfészkek”: A skandináv krimiről. In A tágasság otthonossága: Tanulmányok, kritikák. 415–425. Balatonfüred: Tempevölgy Kiadó.

Krusovszky Dénes. 2018. Akik már nem leszünk sosem. Budapest: Magvető.

Läckberg, Camilla. 2014. Eltitkolt életek. (Fjällbacka 5.) Ford. Dobosi Beáta. Budapest: Animus Kiadó.

Larsson, Stieg. 2009. A tetovált lány: Millennium-trilógia I. Ford. Péteri Vanda. Budapest: Animus Kiadó.

Marklund, Liza. 2008. Studio 69. (Annika Bengtzon 1.) Ford. Torma Péter. Budapest: Animus Kiadó.

Miklós Ágnes Kata. 2018. A nyolc fogaskerék esete: A detektívtörténetek mechaniz- musai. Budapest: Napvilág Kiadó.

Nesbø, Jo. 2014. A megváltó. (Harry Hole 6.) Ford. Petrikovics Edit. Budapest: Animus Kiadó.

Nesbø, Jo. 2018. Hóember. (Harry Hole 7.) Ford. Petrikovics Edit. Budapest: Animus Kiadó.

Ohlsson, Kristina. 2014. Az 573-as járat. (Fredrika Bergman 4.) Ford. Erdődy Andrea. Budapest: Animus Kiadó.

Ohlsson, Kristina. 2015. Az ezüstfiú. (Az üveggyerekek 2.) Ford. Bándi Eszter. Budapest: Animus Kiadó.

Oxfeldt, Elisabeth. 2016. Skandinavia og Vesten. In Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. (Red.) Oxfeldt, Elisabeth. 12–14. Oslo: Universitetsforlaget.

Rényi Ágnes. 2008. Érzelmes kutatás. Replika (62): 127–154.

Said, Edward. 1979. Orientalism. New York: Vintage Books. A Division of Random House.

Said, Edward. 2000. Reflections on Exile. In Reflections on Exile and Other Essays. 173–186. Cambridge, Massachusets: Harvard University Press.

Selyem Zsuzsa. 2020. Az első világvége, amit együtt töltöttünk. Budapest: Jelenkor.

Sümegi Noémi. 2015. Hátborzongatóan izgalmas krimik, melyek a valóságról szól- nak. Heti Válasz.hu http://valasz.hu./kultúra/azt-hiszik-hogy-kolbaszbol-van-a- kerites-116431 (2020. dec. 20.)

Tolnai Ottó. 2018. Szeméremékszerek: a két steril pohár: regény Misu és társai, avagy az iratmegőrzők sorrendje. Budapest: Jelenkor.

Zsámbékiné Domsa Zsófia. 2013. Nordic noir, avagy a skandináv krimi fénykora. In Pro Scientia Aranyérmesek IX. Konferenciája, Szeged, 2012. november 8–10.: előadások, szerk. Szöllősi László. 278–283. Budapest: Pro Scientia Aranyérmesek Társasága.
Published
15. 09. 2022.
Section
Članci