THE POETICS OF THE SUBORDINATE LANGUAGE AS A STRATEGY OF MINORITY LITERATURE

  • Zoltán NÉMETH
Keywords: minority literature, subordinate language, hybridity, pluricentrism, transculturalism

Abstract

Self-determination has become one of the most important needs of the literatures identified as minority literatures after 1920, such as the Hungarian literatures in Slovakia, Transylvania, Yugoslavia, etc. As a consequence, a range of concepts gained validity expanding to the whole of what has been perceived as minority or ethnic nationality literature. In the discussion around the bridging role, minority messianism, the concepts of specific or special minority literatures beyond Hungary’s borders, or the imagined homogeneity of the minority literatures due to ideologies produced over multiple decades, little attention is given to the role of the literature as a source of poetics that creates a valid literary language out of the tension of subordination, transculturalism, hybridity, dialect, and a pluricentric approach to language. The presentation does not only mention contemporary works of Hungarian literature beyond the country’s borders for this purpose, such as Pál Száz’s phyto-legendarium Fűje sarjad mezőknek [Grass Grows on Meadows] (2017), or the authors writing in the “language of the Székelys” (Attila Sántha, Sándor Muszka), but also expands to questions addressed to the contemporary Hungarian literature as a whole (Lajos Parti Nagy, Szilárd Borbély), and discusses these questions through the perspectives of post-modern or transcultural approaches to literature. In this respect, works by bilingual authors such as Péter Macsovszky represent a specific linguistic agglomeration, i.e., works that can be classified as “non-Hungarian Hungarian literature”. The presentation encompasses dialect, language mixing, and the dominance of a foreign language in the context of Hungarian literature.

Author Biography

Zoltán NÉMETH

Varsói Tudományegyetem
Magyar Tanszék
Varsó, Lengyelország

References

Balázs Géza – Tőzsér Árpád. 2016. Kicservenülve. Édes Anyanyelvünk 38 (4): 10–11. Csehy Zoltán. 2008. Nekünk nyolc? (Fiatal szlovákiai magyar költők – ötven év távlatából). Irodalmi Szemle 51 (9): 102–119.

Cselényi Béla. 1994. 42. In Marsallbot a hátizsákban: A Forrás harmadik nemzedéke, szerk. Martos Gábor. 289. Kolozsvár: Erdélyi Híradó Könyv- és Lapkiadó.

Deleuze, Gilles – Guattari, Félix. 2009. Kafka: A kisebbségi irodalomért. Ford. Karácsonyi Judit. Budapest: Qadmon.

Gintli Tibor. 2010. A modern és a kortárs magyar irodalom (kb. 1890-től napjainkig). In Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor. 641–852. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Grendel Lajos. 2010. A modern magyar irodalom története: Magyar líra és epika a 20. században. Pozsony: Kalligram.

H. Nagy Péter. 2007. Hagyománytörténés: A szlovákiai „magyar líra” paradigmái 1989–2006. Pozsony: AB-ART.

Kulcsár Szabó Ernő. 1994. A magyar irodalom története 1945–1991. 2. kiadás. Budapest: Argumentum.

Muszka Sándor. Sanyi bá (részletek). Irodalmi Jelen december 26. https://irodalmijelen. hu/05242013-1558/sanyi-ba-reszletek (2022. febr. 17.)

Németh Zoltán. 2012. A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája. Pozsony: Kalligram.

Schein Gábor. 2010. A modern és a kortárs magyar irodalom (kb. 1890-től napjainkig). In Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor. 853–1062. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1987. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: Methuen.

Száz Pál. 2017. Fűje sarjad mezőknek: Phytolegendárium. Dunaszerdahely–Pozsony: Kalligram.

Szegedy-Maszák Mihály szerk. 2007. A magyar irodalom történetei I–III. Budapest: Gondolat.

Tőzsér Árpád. 2016. A kódváltás pragmatikája (Példaszöveg egy szakdolgozatból). Édes Anyanyelvünk 38 (4): 11.

Vincze Ferenc. 2019. Gyarmatok és gyarmatosítók, avagy az identitás (irodalmi?) színeváltozásai (tépőzárak). Kortárs 63 (3): 52–55.
Published
16. 09. 2022.
Section
Članci