URBAN DIALECTOLOGY IN HUNGARY

  • Miklós KONTRA
Keywords: urban dialectology, sociolinguistic interview, linguistic variation and change, Budapest Sociolinguistic Interview, Szeged Sociolinguistic Interview

Abstract

Urban dialectology began with William Labov’s work in New York City in the 1960s. In Hungary, such research began in the mid-1980s in the Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 50 sociolinguistic interviews were conducted in 1987, then 200 more in the next two years. Transcription, coding, checking, and building databases were completed as late as 2008. In this paper I touch on theoretical and methodological issues and survey some results published in Tanulmányok a budapesti beszédről ’Studies on Budapest speech’ (Budapest: Gondolat Kiadó, 2021). Some methodological issues and results of the Szeged Sociolinguistic Interview project, conducted in 2013‒2016, are also discussed.

Author Biography

Miklós KONTRA

Károli Gáspár Református Egyetem
Budapest, Magyarország
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Beregszász, Ukrajna

References

Balogh Lajos szerk. 1993. Szöveggyűjtemény a táji nyelvváltozatok köréből. (Linguistica, Series B, 2.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Chambers, J. K. ‒ Trudgill, Peter. 1980. Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press.

Chambers, J. K. ‒ Trudgill, Peter. 1998. Dialectology. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Deme László ‒ Imre Samu szerk. 1968‒1977. A magyar nyelvjárások atlasza. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hamvay Péter. 2021. Portré: Hann Endre, a Medián igazgatója. HVG okt. 28., 66.

Hattyár Helga ‒ Kontra Miklós ‒ Vargha Fruzsina Sára. 2021. Van-e Budapesten zárt ë? In Kontra Miklós ‒ Borbély Anna szerk., Tanulmányok a budapesti beszédről a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján. 147‒164. Budapest: Gondolat Kiadó.

Kontra Miklós. 2018. A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója. Magyar Nyelv 114. 1‒22.

Kontra Miklós. 2021. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú története. In Kontra Miklós ‒ Borbély Anna szerk., Tanulmányok a budapesti beszédről a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján. 19‒41. Budapest: Gondolat Kiadó.

Kontra Miklós ‒ Borbély Anna. 2010. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI-2) egydimenziós tesztadatai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Kutatócsoport. http://www.nytud.hu/buszi/B2_tesztadatok.pdf (2021. nov. 27.)

Kontra Miklós ‒ Németh Miklós ‒ Sinkovics Balázs. 2016. Szeged nyelve a 21. század elején. Budapest: Gondolat Kiadó.

Kontra Miklós szerk. 1988. Beszélt nyelvi tanulmányok. (Linguistica, Series A, 1.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. http://mek. oszk.hu/08700/08712/08712.pdf (2021. nov. 27.)

Kontra Miklós ‒ Borbély Anna szerk. 2021. Tanulmányok a budapesti beszédről a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján. Budapest: Gondolat Kiadó.

Labov, William. 1966. The Social Stratification of English in New York City. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.

Labov, William. 1984. Field methods of the Project on Linguistic Change and Variation. In Baugh, John & Sherzer, Joel (eds.), Language in Use: Readings in Sociolinguistics. 28–53. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.

Labov, William. 1988. „A nyelvi változás és változatok”: Egy kutatási program terepmunka-módszerei. Szociológiai figyelő 4 (4): 22–48. Ford. Galántai Vera. [Labov 1984 fordítása]

Labov, William. 2006. The Social Stratification of English in New York City. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Mátyus Kinga. 2011. -ba, -ban elméletben és gyakorlatban: A (BVN) változó variabilitása a BUSZI-2 öt foglalkozási csoportjában. In Hires-László Kornélia ‒ Karmacsi Zoltán ‒ Márku Anita szerk., Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. 303–311. Budapest– Beregszász: Tinta Könyvkiadó ‒ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete.

Németh Miklós ‒ Kontra Miklós ‒ Sinkovics Balázs. 2015. Two Fieldworkers’ Effects on a Respondent’s Language Use in Szeged, Hungary. Studia Linguistica Hungarica, Volume 30. 73‒83.

Papp György szerk. 1989. Hungarológiai Közlemények 21 (3): 80.

Papp György szerk. 11. Élőnyelvi Konferencia. Tanulmányok (különszám). Újvidék.

Penavin Olga. 1966. A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Penavin Olga. 1969. A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza. Újvidék: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar.

Reményi Andrea Ágnes. 1989. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú kódolási rendszeréről. Hungarológiai Közlemények 21 (3): 80: 405‒416.

Reményi Andrea Ágnes. 2021. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú kódolási rendszeréről. In Kontra Miklós ‒ Borbély Anna szerk., Tanulmányok a budapesti beszédről a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján. 70‒82. Budapest: Gondolat Kiadó. [Gyakorlatilag azonos Reményi 1989-cel.]

Végh József. 1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Published
05. 10. 2022.
Section
Članci