FICTIVE MOTION CONSTRUCTIONS IN HUNGARIAN LOCATIVE SENTENCES

  • Mária SIPOS
Keywords: fictive motion, motion verb, locative structure, Hungarian language

Abstract

Fictive motion constructions are widely used in the languages of the world, and their general characteristics is a well researched topic. In the present paper, I give an overview of the fictive motion constructions occuring in the locative sentences of the Hungarian language. In doing so, I present the most important verbs appearing in this function, as well as separated them into various, mainly semantic, groups. The paper analyses the semantic behaviour of 18 verbs: átível ’overarch’, elnyúlik ’stretch, lie’, elterül ’spread’, emelkedik ’rise’, felkapaszkodik ’crest’, fut ’run’, halad ’go, head, move’, húzódik ’stretch (about path etc.)’, kanyarog ’wind’, kígyózik ’wind’, (követ ’follow’), leereszkedik ’go down steeply’, magasodik ’stand tall/ over sg’, megy ’go’, mered ’stand out’, meredezik ’be standing out’, vezet ’drive sy somewhere’, visz ’take sy somewhere’. Following the analysis concerning the English and Japanese languages, the subject-verb compatibility in the sentences containing travellable or non-travellable objects is also discussed.

Author Biography

Mária SIPOS

Nyelvtudományi Kutatóközpont
Uralisztika Kutatócsoport
Budapest, Magyarország

References

Ameka, Felix K. – Levinson, Stephen C. 2007. Introduction – The typology and semantics of locative predicates: posturals, positionals and other beasts. Linguistics 45 (5–6): 847–872.

Fajth Tibor. 1980. Itália: Panoráma útikönyvek. Budapest.

Freeze, Ray. 1992. Existentials and other locatives. Language 68 (3): 555–595. Jimenez Martinez-Losa, Noelia. 2006. Towards a typology of fictive motion events: review of existing proposals and presentation of new perspectives. Interlingüística (17): 562–569.

Kuti Judit – Varasdi Károly. 2006. Fiktív mozgás és eseményszerkezet. Világosság (8–9–10): 129–135.

Matlock, Teenie. 2004. The Conceptual Motivation of Fictive Motion. In Studies in Linguistic Motivation, (eds.), Radden, G. – Panther, K.-U. 221–248. Berlin–New York: Mouton de Gruyter.

Matsumoto, Yo. 1996. Subjective motion and English and Japanese verbs. Cognitive Linguistics (7): 183–226.

Németh Szilvia. 2021. Az északi manysi ūnli ’ül’ testtartásige jelentésszerkezete és szinkrón megfigyelhető grammatikalizációs irányai. Nyelvtudományi Közlemények (117): 29–68.

Pustet, Regina. 2005. Copulas – Universals in the Categorization of the Lexicon. Oxford: Oxford University Press.

Rojo, Ana – Valenzuela, Javier. 2003. Fictive Motion in English and Spanish. International Journal of English Studies 3 (2): 123–150.

Sipos Mária. 2018. „A padok előtt tanári asztal ül”: A hanti ’ül’ szóból létrejött kvázikopuláról. Folia Uralica Debreceniensia (25): 149–166.

Sipos Mária. 2021. A ’fekszik’ ige grammatikalizációja a szinjai hantiban. Folia Uralica Debreceniensia (28): 319–332.

Talmy, Leonard. 1975. Semantics and Syntax of Motion. In J. Kimball, (ed.), Syntax and Semantics. Vol. 4. New York: Academic Press.

Tolcsvai Nagy Gábor. 2012. A mozgást jelentő magyar igék szemantikája. Nyelvtudományi Közlemények (112): 263–275.
Published
05. 10. 2022.
Section
Članci