Poetry in minority

On the poems of Károly Jung, Magdolna Danyi, and Pál Böndör

  • Csilla UTASI
Keywords: Károly Jung, Magdolna Danyi, Pál Böndör, minor experience, self-reflexion

Abstract

The paper analyses the poems of vojvodinian poets of the second and third generation of Új Symposion, Károly Jung, Magdolna Danyi, and Pál Böndör, and highlights the unique aspects of poetry created in a minor situation. Károly Jung’s notion of barbaricum, Magdolna Danyi’s reflections on the South Slavic wars and addressing Ágnes Nemes Nagy, and poems in Pál Böndör’s last volume, Vásárlási lázgörbe [Shopping Fever Curve], prove that the poetic interpretation re-evaluates the initial referential meaning: in poems written in a minority situation references to the circumstances and the social context are always intertwined with cultural codes. According to the author of this paper, an unavoidable challenge of describing poetry written in a minority context is the lack of a single mainstream in Hungarian poetry following the Treaty of Trianon as it was created simultaneously in several centres.

Author Biography

Csilla UTASI

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Angyalosi Gergely. 2015. „az én szívemben boldogok a tárgyak”. In Uő. Rejtett fényforrások. 107–112. Budapest: Kijárat Kiadó.

Bányai János. 2003. Diszkontinuitás és versbeszéd: Az Új Symposion homályos útja az avantgárdtól a neoavantgárd és posztmodern felé. In Uő. Egyre kevesebb talán. 27–44. Újvidék: Forum Kiadó.

Biti, Vladimir. 2018. The Politics of Remembrence: Walter Benjamin’s Childhood Around 1900 and Miroslav Krleža’s A Childhood in Agram in 1902‒1903. In Uő. Attached to Disposession: Sacrificial Narratives in Post-Imperial Europe, 235‒276. Leiden‒Boston: Brill.

Böndör Pál. 2019. Vásárlási lázgörbe: Verses elbeszélés. Újvidék: Forum. Culler, Jonathan. 2000. Aposztrophé. Helikon 46 (3): 370–389.

Danyi Magdolna. 2013. Enyhület és felröppenés: Összegyűjtött versek. Újvidék– Szabadka: Forum–Életjel.

Domonkos István. 1963. Rátka. Újvidék: Forum.

Domonkos István. 1964. Első áldozás. In Kontrapunkt (Symposion 61–63). 22–28. Újvidék: Forum.

Faragó Kornélia. 2020. A konzumattitűd verses formája. Böndör Pál: Vásárlási lázgör- be: Verses elbeszélés. Alföld 71 (3): 106–111.

Jung Károly. 1991. Barbaricvm: Fúgák és más versek. Újvidék: Forum.

Krleža, Miroslav. 1952. Djetinjstvo u Agramu (1902‒1903). Zagreb: Državno Izdavačko Poduzeće.

Kulcsár Szabó Ernő. 2017. Szótest – látvány – hangzás: A költői kép hangolt materialitásának néhány kérdése Babits és Nemes Nagy között. In „folyékony szobor vagy szilárd szökőkút”: Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról, szerk. Buda Attila, Palkó Gábor, Pataky Adrienn. 10–61. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum.

Ladányi István. 2019. Műfordítás és kulturális identitás az Új Symposion folyóiratban. Partitúra 13 (1): 65–80.

Losoncz Alpár. 2020. Különbségben létezni. Híd 86 (6): 80–98.

Mártonff Marcell. 2017. Tilalom és mértéktelenség: Nemes Nagy Ágnes és az apofatikus hagyomány. In „folyékony szobor vagy szilárd szökőkút”: Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról, szerk. Buda Attila, Palkó Gábor, Pataky Adrienn. 106–121. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum.

Nemes Nagy Ágnes. Összegyűjtött versek. [Digitális Irodalmi Akadémia]. https:// konyvtar.dia.hu/html/muvek/NEMESNAGY/nemesnagy00386_kv.html (2022.aug. 14.)

Szeli István. 1992. A Barbaricvm élményhátteréről. Híd 58 (1–3): 97–100.

Toldi Éva. 2012. „Mulatni kell”: Böndör Pál költészete és a lírai hagyomány. Hungarológiai Közlemények 43., új folyam 13 (2): 44–55.

Tolnai Ottó. 1963. Homorú versek. Újvidék: Forum.

Tolnai Ottó. 2004. Költő disznózsírból: Egy rádióinterjú regénye. Pozsony: Kalligram.

Utasi Csaba. 2007a. Ár ellen – mértéktartón: József Attila vajdasági recepciója az ötvenes évek elején. In Uő. Ráadás. 59–66. Újvidék: Forum.

Utasi Csaba. 2007b. Az ezredvég rettenetes ragyogása. A hatvanéves Jung Károly költészetéről. In Uő. Ráadás. 146–154. Újvidék: Forum.

Virág Zoltán. 2015. Az idegenség természetes léthelyzete: Danyi Magdolnával beszélget Virág Zoltán. Tiszatáj 69 (3): 74–85.

Vučetić, Radina. 2012. Koka-kola socijalizam: Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka. Beograd: Službeni glasnik.
Published
18. 01. 2023.
Section
Članci