Series of the Hungarian Hinterland Novels

Jenő Józsi Tersánszky: Viszontlátásra, drága... (Goodbye, dear...)

  • Erika BENCE
Keywords: thematisation of war, First World War novels, Russian fiction, hinterland, female perspective, confessionalism, epistolary novel

Abstract

Endre Ady, in his review published in the Figyelő column of the literary journal Nyugat on 1 December 1916, described Jenő Józsi Tersánszky’s novel Viszontlátásra, drága… (Goodbye, dear…) as „the first real war novel”. Reception has identified it as a companion piece to the novel A margarétás dal (Song with Daisies) (1929) on the basis of several explicit features (e.g. war themes, female protagonist, confessional feature, etc.), while recent research – reflecting on Artúr Munk’s A hinterland (1933) – places it in the series of so-called Hinterland novels. The paper presents the mentioned work in the milieu of this web of contexts. Taking into account the similarities and differences, it seeks to answer the question of how Tersánszky’s novel fits into the genre variations of the First World War novels, and whether the premise that a new, previously non-existent novel genre and discourse emerged in the history of Hungarian literature with the publication of Viszontlátásra, drága... can be justified. The process of searching for tradition, on the other hand, serves to explore the predecessors and models of the work (e.g. the 19th century Hungarian epistolary novel, Russian realist prose).

Author Biography

Erika BENCE

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Ady Endre. 1916. Regény: „Viszontlátásra drága…” (Tersánszky Józsi Jenő). Nyugat 9 (23): https://epa.oszk.hu/00000/00022/00211/06461.htm (2022. aug. 7.)

Andrássy Ilona. 2015. Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója. Szerk. Kovács Lajos: Előszó. 5–9. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Bokor Ervin, Dr. 1919. Menekülés a szibériai fogságból: Japánon és Anglián keresztül/ Két magyar tiszt viszontagságai. Budapest: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda.

Bence Erika. 2011. A múlt horizontja: A történelmi regény műfaji változatai a 19. századi magyar irodalomban. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Bence Erika. 2015. Az első világháború tematizációja az 1930-as évek vajdasági Magyar irodalmában. In Virtuális irodalomtörténet. 102–113. Veszprém: Iskolakultúra.

Bence Erika. 2017. Egy legionista a háborúban. Szabó István – Andrée Dezső: Egy legionista naplója. Hat esztendő a Francia Idegenlégióban (1923–1929). In Miért sír Szulimán? Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből. 117–145. Budapest: Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó.

Bence Erika. 2018. Magyar bestsellerek, világirodalmi sikerek a két világháború közötti magyar irodalomban. Hungarológiai Közlemények 19 (2): 34–55.

Bence Erika. 2020. Mi történt a jugoszláviai/vajdasági magyar irodalomban 1918-ban? Hungarológiai Közlemények 21 (3): 90–108.

Bence Erika. 2021. Munk Artúr A hinterland című regényének kontextualizálása. Hungarológiai Közlemények 22 (4): 27–44.

Bence Erika – Ispánovics Csapó Julianna. 2020. Kuncz Aladár A fekete kolostor című regénye az első világháborút tematizáló regények sorában. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Књига 45 (2): 249–270.

Bence Erika – Kocsis Lenke. 2019. Memoires, Diaries, Diary Novels about the First World War in Hungarian Literature. Stredoeurópske pohl’ady 1 (1): 86–94.

Csáth Géza. 1997. Fej a pohárban – Napló és levelek 1914–1916. Budapest: Magvető Könyvkiadó.

Fleissig József. 1920. Szibériai napló: Fogságom és szökésem. Budapest: Benkő Gyula cs. és kir. Könyvkereskedése.

Hammerstein Judit. 2017. A hátország szélhámosai: Munk Artúr: A hinterland. Kortárs 61 (7–8): 161–165.

Hašek, Jaroslav. [1923] é. n. Švejk, a derék katona kalandjai a világháborúban. Ford. Réz Ádám. http://dydudu.hu/konyv/regeny/hasek/svejk/ (2022. aug. 29.)

Ignotus. 1916. Viszontlátásra, drága! (Tersánszky Józsi Jenő regénye). Nyugat 9 (22): https://epa.oszk.hu/00000/00022/00210/06423.htm (2022. aug. 29.)

K. József. 2014. „Pedig én katona akartam lenni”: K. József visszaemlékezései a Nagy Háborúra 1914–1918. Novi Sad – Temerin: Forum – Temerini Múzeumbarátok Egyesülete.

Markovits Rodion. [1928] 1986. Szibériai garnizon: Kollektív riportregény. Boldizsár Iván: Híres könyv – elfelejtett szerző. 5–6. Dr. Végh Oszkárné: Utószó. 454–458. Budapest: Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat.

Munk Arthur. 1930. A nagy káder: Egy pleni feljegyzései a forradalmi Oroszországból. Budapest: Pantheon Kiadás.

Munk Artúr. [1933] 1981. A hinterland: A mögöttes országrész háborúja. Bori Imre: Utószó. 235–243. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Munk Artúr. 1999. Napló 1915–1916. Szabadka: Életjel.

Pataky Adrienn. 2019. Honoráriumok és kiadási körülmények Tersánszky hagyatékából. Tempevölgy 11 (1): 70–81.

Rónay László. 1983. Tersánszky Józsi Jenő. Budapest: Gondolat. https://konyvtar.dia. hu/html/szakirodalom/tersanszky_jozsi_jeno/tersanszky_ronay_tersanszky_jozsi.htm

Szekernyés, János. 2011. Egy világsiker eredői, összetevői és utórezgései: Markovits Rodion és kollektív riportregénye a szibériai hadifogságról. Múlt és Jövő 26 (3): 51–73. www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfi /1437/ (2022. szept. 2.)

Tarkó János. 1919. Amíg a nagy vihar tombolt... Nagybecskerek: Haász Testvérek.

Tersánszky Józsi Jenő. 1916. Viszontlátásra drága… I–III. Nyugat 9 (15–17): https://epa.oszk.hu/00000/00022/00203/06274.htm, https://epa.oszk.hu/00000/00022/00204/06293.htm, https://epa.oszk.hu/00000/00022/00205/06312.htm (2022. aug. 8.)

Tersánszky Józsi Jenő. 1916. Viszontlátásra drága. Budapest: Nyugat Szépirodalmi Szemle.

Tersánszky Józsi Jenő. 1929. A margarétás dal. Nyugat 22 (6–12): https://epa.oszk. hu/00000/00022/00463/14402.htm, https://epa.oszk.hu/00000/00022/00464/14435. htm, https://epa.oszk.hu/00000/00022/00465/14463.htm, https://epa.oszk. hu/00000/00022/00466/14489.htm, https://epa.oszk.hu/00000/00022/00467/14503. htm, https://epa.oszk.hu/00000/00022/00468/14537.htm, https://epa.oszk. hu/00000/00022/00469/14556.htm. (2022. aug. 8.)

Szabó István – Andrée Dezső [1931] é. n. Egy legionista naplója: Hat esztendő a Francia Idegenlégióban (1923–1929). Eredeti naplójegyzetek alapján sajtó alá rendezte: Andrée Dezső. Novi Sad: Uránia.

Utasi Csaba. 1990. Viszontlátásra, drága. Hungarológiai Közlemények 22 (1–2): 39–45.
Published
18. 01. 2023.
Section
Članci