Cohesion-building tools in students’ defense and indictment speeches

  • Edit KATONA
Keywords: text structure, continuity, style, stylistic forms

Abstract

The paper examine the speeches made/delivered at the Department of Hungarian studies in Novi Sad within the academic subject of Practical Rhetoric. When mapping the topic network of defense and indictment speeches related to different literary works, I primarily focus on how the topic is developed and maintained in different parts of the speech. How does the word usage, style, and reasoning technique of the speaker fit into the rhetorical situation? What are the textual means of making an impact?

Author Biography

Edit KATONA

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Aczél Petra. 2005. Szóerő: A retorikai kutatás új irányairól. http://communicatio.hu/ mktt/dokumentumok/konferenciak/2005/poszterek/aczelpetra.htm (2022. aug. 16.)

Aczél Petra. 2017. Neked van igazad? Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Adamik Tamás – Adamikné Jászó Anna – Aczél Petra. 2004. Retorika. Budapest: Osiris Kiadó.

Arisztotelész. 1999. Rétorika. Budapest: Telosz Kiadó.

Babits Mihály. 2013. Irodalmi nevelés: Egy tantárgy filozófiája tanulók számára. Fogarasi diákjaimnak, az Értesítőbe. In Adamikné Jászó Anna: Klasszikus magyar retorika. Budapest: Holnap Kiadó.

Katona Edit. 2011. Kognitív metaforák vizsgálata egyetemistáink szónoklataiban. Hungarológiai Közlemények 42 (1): 25–33.

Katona Edit. 2019. Minek nevezzelek? A metaforahasználat genderalapú vizsgálata szónoki beszédekben. Hungarológiai Közlemények 50 (4): 95–110.

Lüsziasz. Az Eratoszthenész elleni beszéd. https://hu.wikipedia.org › wiki › Lüsziasz (2022. aug. 16.)
Published
18. 01. 2023.
Section
Članci